• Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 3 - Hoàng Thu Hương

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 3 - Hoàng Thu Hương

  Chương 3 - Dãy số thời gian trình bày các nội dung: Khái niệm – các loại dãy số thời gian, đánh giá thống kê dãy số thời gian, các phương pháp biểu hiện xu hướng biến động của hiện tượng, dự đoán thống kê ngắn hạn.

   43 p kgcc 30/11/2016 249 1

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 2 - Hoàng Thu Hương

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 2 - Hoàng Thu Hương

  Nội dung chương 2 - Phân tổ và đánh giá thống kê sẽ giúp sinh viên hiểu được các cách thức phân bổ và đánh giá thống kê, các bước thực hiện, tiêu thức phân bổ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p kgcc 30/11/2016 260 1

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 1 - Hoàng Thu Hương

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 1 - Hoàng Thu Hương

  Chương 1 - Các khái niệm và thuật ngữ trình bày các khái niệm như: Thống kê học – thống kê kinh tế học, tổng thể thống kê – đơn vị tổng thể thống kê, tiêu thức thống kê, chỉ tiêu thống kê, các giai đoạn của quá trình nghiên cứu thống kê.

   33 p kgcc 30/11/2016 203 1

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 4 - Hoàng Thu Hương

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 4 - Hoàng Thu Hương

  Chương 4 - Chỉ số trình bày khái niệm - phương pháp tính chỉ số, hệ thống chỉ số. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   34 p kgcc 30/11/2016 177 1

 • Bài giảng Đồng phân

  Bài giảng Đồng phân

  Đồng phân là hiện tượng cùng một công thức có nhiều chất khác nhau. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Đồng phân". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   156 p kgcc 28/04/2016 171 2

 • Bài giảng môn Sinh học đại cương: Chương 1 - TS. Đồng Huy Giới

  Bài giảng môn Sinh học đại cương: Chương 1 - TS. Đồng Huy Giới

  Bài giảng môn Sinh học đại cương - Chương 1 giới thiệu tổng quan về tổ chức của cơ thể sống. Các nội dung được trình bày trong chương này gồm có: Các đặc trưng cơ bản của sự sống, cấu trúc tế bào nhân sơ, cấu trúc tế bào nhân chuẩn; nguồn gốc, vị trí, cấu tạo, chức năng của các loại mô thực vật;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p kgcc 22/03/2016 207 1

 • Bài giảng môn Sinh học đại cương: Chương 2 - TS. Đồng Huy Giới

  Bài giảng môn Sinh học đại cương: Chương 2 - TS. Đồng Huy Giới

  Chương 2 của bài giảng Sinh học đại cương trang bị cho người học những hiểu biết về năng lượng và sự trao đổi chất của tế bào. Các nội dung chính cần nắm trong chương này gồm có: Sự trao đổi chất và thông tin qua màng tế bào, năng lượng sinh học, hô hấp nội bào, quang hợp. Mời các bạn tham khảo.

   103 p kgcc 22/03/2016 224 1

 • Bài giảng môn Sinh học đại cương: Chương 4+5 - TS. Đồng Huy Giới

  Bài giảng môn Sinh học đại cương: Chương 4+5 - TS. Đồng Huy Giới

  Chương 4 và 5 của bài giảng Sinh học đại cương cung cấp cho người học những kiến thức về tính cảm ứng, thích nghi của sinh vật và sự tiến hóa của sinh giới. Những nội dung cụ thể được trình bày trong chương này gồm có: Tính hướng của thực vật, các hormon thực vật, quang chu kỳ và phytocrom, sự tiến hóa của sinh giới,... Mời các bạn cùng tham...

   50 p kgcc 22/03/2016 169 1

 • Bài giảng môn Sinh học đại cương: Chương 3 - TS. Đồng Huy Giới

  Bài giảng môn Sinh học đại cương: Chương 3 - TS. Đồng Huy Giới

  Bài giảng môn Sinh học đại cương - Chương 3 trình bày các nội dung liên quan đến sự phân bào và sinh sản của sinh vật như: Chu kỳ tế bào và quá trình nguyên phân, giảm phân và quá trình hình thành giao tử, các hình thức sinh sản ở thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   21 p kgcc 22/03/2016 187 1

 • Bài giảng Toán giải tích I - ĐH Đà Nẵng

  Bài giảng Toán giải tích I - ĐH Đà Nẵng

  Nội dung của bài giảng Toán giải tích I gồm 6 chương, trình bày các kiến thức như: Hàm số một biến số thực, đạo hàm của hàm 1 biến, tích phân hàm 1 biến, hàm nhiều biến số, phương trình vi phân, phương trình sai phân,... Đây là tài liệu tham khảo cần thiết cho sinh viên không chuyên Toán, mời các bạn cùng tham khảo.

   112 p kgcc 27/07/2015 174 1

 • Bài giảng đại số tuyến tính - ĐH Thăng Long

  Bài giảng đại số tuyến tính - ĐH Thăng Long

  Bài giảng đại số tuyến tính bao gồm 7 bài, nội dung khái quát các vấn đề về: Khái niệm trường, không gian vectơ và không gian con, cơ sở và số chiều của không gian vectơ, ánh xạ tuyến tính, định thức, ma trận, hệ phương trình tuyến tính. Mời các bạn tham khảo.

   105 p kgcc 27/07/2015 152 1

 • Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 1- PGS. TS Đỗ Ngọc Uẩn

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 1- PGS. TS Đỗ Ngọc Uẩn

  Chương 1 của bài giảng Vật lý đại cương có nội dung trình bày về động học chất điểm. Qua chương này sẽ giúp người học nắm rõ các kiến thức như: khái niệm về động học, động lực học, chuyển động và hệ quy chiếu, định nghĩa vận tốc... Bài giảng trình bày khoa học, dễ hiểu giúp sinh viên tiếp thu nhanh bài học.

   18 p kgcc 27/07/2015 241 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số