• Bài giảng Quản trị sự thay đổi - Lưu Trọng Tuấn

  Bài giảng Quản trị sự thay đổi - Lưu Trọng Tuấn

  Bài giảng Quản trị sự thay đổi nhằm trình bày các nội dung chính: phân tích mô hình lực trường của Lewin, kháng cự đối với sự thay đổi, tạo nên sự cấp thiết phải thay đổi. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

   38 p kgcc 25/10/2017 252 2

 • Bài giảng Quản trị chiến lược - TS. Lại Xuân Thủy

  Bài giảng Quản trị chiến lược - TS. Lại Xuân Thủy

  Bài giảng Quản trị chiến lược do TS. Lại Xuân Thủy biên soạn gồm 7 chương. Tham khảo nội dung bài giảng giúp người học nắm được tổng quan về quản trị chiến lược, phân tích môi trường kinh doanh, xác định sứ mạng và mục tiêu và nhiều vấn đề quan trọng khác.

   130 p kgcc 25/10/2017 256 2

 • Bài giảng Quản trị chất lượng - TS. Ngô Thị Ánh

  Bài giảng Quản trị chất lượng - TS. Ngô Thị Ánh

  Mục tiêu bài giảng quản trị chiến lược này nhằm giúp người học thấu hiểu các khái niệm cơ bản về chất lượng và quản lý chất lượng; nắm vững các nguyên tắc quản lý chất lượng; sử dụng được một số kỹ thuật, công cụ quản lý chất lượng; hiểu rõ bản chất của một số hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn. Nội dung trong bài giảng này...

   140 p kgcc 25/10/2017 248 2

 • Bài giảng Quản trị marketing - Bộ môn Marketing

  Bài giảng Quản trị marketing - Bộ môn Marketing

  Bài giảng Quản trị marketing gồm 11 chương. Nội dung bài giảng giúp người học nắm được tổng quan về quản trị marketing, chiến lược marketing, hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing, môi trường marketing, thị trường và hành vi mua của khách hàng.

   261 p kgcc 25/10/2017 230 1

 • Bài giảng Quản trị Marketing - TS. Nguyễn Trung Kiên

  Bài giảng Quản trị Marketing - TS. Nguyễn Trung Kiên

  Bài giảng Quản trị Marketing do TS. Nguyễn Trung Kiên thực hiện. 5 phần của bài giảng trình bày hiểu biết về quản trị marketing, quyết định marketing, lựa chọn các marketing chiến lược, các quyết định marketing cụ thể và sự tăng trưởng dài hạn.

   137 p kgcc 25/10/2017 224 1

 • Bài giảng môn Quản trị rủi ro - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng môn Quản trị rủi ro - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Theo bạn trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp gặp những rủi ro gì? Bạn có nghĩ rằng chúng ta có thể kiểm soát được rủi ro hay không? Để trả lời cho các câu hỏi này, hãy cùng tham khảo bài giảng "Quản trị rủi ro" sau đây. Bài giảng sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức tổng quan về rủi ro và quản trị rủi ro, cách để nhận dạng rủi ro, đo...

   214 p kgcc 25/10/2017 232 2

 • Bài giảng Quản trị học: Phân tích và dự báo môi trường - TS. Mai Ngọc Anh

  Bài giảng Quản trị học: Phân tích và dự báo môi trường - TS. Mai Ngọc Anh

  Mục tiêu của bài giảng "Quản trị học: Phân tích và dự báo môi trường" là cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được: Môi trường bên ngoài, môi trường bên trong, quá trình phân tích và dự báo, mô hình phân tích và dự báo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p kgcc 30/06/2017 236 1

 • Bài giảng Quản trị học: Lập kế hoạch - TS. Mai Ngọc Anh

  Bài giảng Quản trị học: Lập kế hoạch - TS. Mai Ngọc Anh

  Mục tiêu của bài giảng "Quản trị học: Lập kế hoạch" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể nắm bắt được: Chức năng của lập kế hoạch, lập kế hoạch chiến lược và tác nghiệp, các loại kế hoạch chiến lược và tác nghiệp, chương trình quản lý theo mục tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p kgcc 30/06/2017 231 1

 • Bài giảng Quản trị học: Ra quyết định - TS. Mai Ngọc Anh

  Bài giảng Quản trị học: Ra quyết định - TS. Mai Ngọc Anh

  Bài giảng "Quản trị học: Ra quyết định" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được: Ra quyết định, các loại quyết định, quá trình ra quyết định, mô hình trợ giúp ra quyết định, kỹ thuật ra quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p kgcc 30/06/2017 216 1

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - TS. Mai Ngọc Anh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - TS. Mai Ngọc Anh

  Bài giảng "Quản trị học - Chương 1: Những nguyên lý cơ bản của quản trị học" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định được khái niệm về quá trình quản trị và nội dung quản trị trong các tổ chức, xác định được vai trò và trách nhiệm của nhà quản lý, sự phát triển của các tư tưởng quản trị, quản trị tổ chức trong thế kỷ 21....

   11 p kgcc 30/06/2017 241 1

 • Bài giảng Quản trị học: Tổ chức - TS. Mai Ngọc Anh

  Bài giảng Quản trị học: Tổ chức - TS. Mai Ngọc Anh

  Bài giảng "Quản trị học: Tổ chức" giúp người học có thể nắm bắt được các kiến thức: Tổ chức và quá trình thiết kế tổ chức, vai trò của ủy quyền đối với người lãnh đạo, các loại cấu trúc cơ bản của tổ chức, tầm quan trọng của quản lý NNL cho tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p kgcc 30/06/2017 223 1

 • Bài giảng Quản trị học: Lãnh đạo - TS. Mai Ngọc Anh

  Bài giảng Quản trị học: Lãnh đạo - TS. Mai Ngọc Anh

  Mục tiêu của bài giảng "Quản trị học: Lãnh đạo" là cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Phân biệt mối quan hệ giữa quản lý và lãnh đạo, các lý thuyết lãnh đạo, vai trò của lãnh đạo, lãnh đạo trong môi trường biến động. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p kgcc 30/06/2017 237 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số