• Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 1: Marketing những triết lý và khái niệm nền tảng

  Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 1: Marketing những triết lý và khái niệm nền tảng

  Bài giảng Chiến lược Marketing Chương 1: Marketing những triết lý và khái niệm nền tảng trình bày về định nghĩa marketing, các bước trong tiến trình marketing, tầm quan trọng của thấu hiểu thị trường và khách hàng, phân biệt 5 triết lý quản trị marketing, các yếu tố của một chiến lược marketing định hướng khách hàng, thảo luận về quản trị quan...

   52 p kgcc 30/04/2017 0 0

 • Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 3: Hoạch định chiến lược công ty và chiến lược marketing

  Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 3: Hoạch định chiến lược công ty và chiến lược marketing

  Mục tiêu chương 3 Hoạch định chiến lược công ty và chiến lược marketing thuộc bài giảng Chiến lược Marketing nhằm giải thích vai trò và tiến trình hoạch, định chiến lược trong công ty Thảo luận về cách thiết kế hồ sơ kinh doanh và các chiến lược tăng trưởng, vai trò của marketing trong hoạch định chiến lược, các yếu tố của một chiến lược...

   42 p kgcc 30/04/2017 0 0

 • Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 4: Hệ thống thông tin marketing và môi trường Marketing

  Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 4: Hệ thống thông tin marketing và môi trường Marketing

  Chương 4 Hệ thống thông tin marketing và môi trường Marketing thuộc bài giảng Chiến lược Marketing trình bày về các yếu tố quan trọng của hệ thống marketing, hiểu cách làm thế nào người làm marketing có thể cải thiện các quyết định marketing thông qua hệ thống tình báo, nghiên cứu marketing và hệ thống hỗ trợ quyết định marketing.

   32 p kgcc 30/04/2017 0 0

 • Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 5: Hành vi người tiêu dùng & khách hàng tổ chức

  Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 5: Hành vi người tiêu dùng & khách hàng tổ chức

  Mục tiêu chính của chương 5 Hành vi người tiêu dùng & khách hàng tổ chức thuộc bài giảng Chiến lược Marketing nhằm giới thiệu mô hành hành vi tiêu dùng, xác định các biến số văn hóa, xã hội, cá nhân và tâm lý tác động như thế nào đến hành vi người tiêu dùng, mô tả tiến trình ra quyết định mua hàng.

   34 p kgcc 30/04/2017 1 0

 • Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 6: Phân tích cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh

  Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 6: Phân tích cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh

  Kết cấu chương 6 Phân tích cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh thuộc bài giảng Chiến lược Marketing nhằm giúp học viên hiểu cách công ty làm thế nào xác định những đối thủ cạnh tranh chính của mình và xác định chiến lược, xem xét lại làm thế nào công ty thiết kế hệ thống tình báo cạnh tranh.

   40 p kgcc 30/04/2017 0 0

 • Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 7: Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị

  Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 7: Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị

  Sau khi học xong chương 7 Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thuộc bài giảng Chiến lược Marketing học viên hiểu về 3 bước trong tiến trình marketing mục tiêu: phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị, thảo luận các cơ sở sử dụng để phân đoạn thị trường khách hàng tiêu dùng và tổ...

   38 p kgcc 30/04/2017 1 0

 • Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 8: Chiến lược sản phẩm – dịch vụ và quản trị thương hiệu

  Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 8: Chiến lược sản phẩm – dịch vụ và quản trị thương hiệu

  Trong chương 8 Chiến lược sản phẩm – dịch vụ và quản trị thương hiệu thuộc bài giảng Chiến lược Marketing trình bày về định nghĩa sản phẩm và cách thức phân loại sản phẩm và dịch vụ chủ yếu, mô tả các quyết định liên quan đến sản phẩm và dịch vụ, phối thức sản phẩm và tuyến sản phẩm, thảo luận chiến lược nhãn hiệu – các...

   50 p kgcc 30/04/2017 0 0

 • Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 9: Định giá: Thấu hiểu và thu nhận giá trị từ khách hàng

  Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 9: Định giá: Thấu hiểu và thu nhận giá trị từ khách hàng

  Mục tiêu chương 9 Định giá: Thấu hiểu và thu nhận giá trị từ khách hàng thuộc bài giảng Chiến lược Marketing trình bày về khái niệm và vai trò của giá, cơ sở của việc định giá, các phương pháp định giá, định giá sản phẩm và điều chỉnh giá.

   18 p kgcc 30/04/2017 1 0

 • Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 10: Quản trị chuỗi cung ứng và kênh marketing

  Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 10: Quản trị chuỗi cung ứng và kênh marketing

  Chương 10 Quản trị chuỗi cung ứng và kênh marketing thuộc bài giảng Chiến lược Marketing nhằm xác định mạng giá trị và hệ thống kênh marketing, mô tả bản chất, chức năng và các hình thức kênh phân phối, thảo luận cách thức các thành viên kênh tương tác và tổ chức hoạt động kênh, nhận diện các thành phần của chiến lược kênh, thảo luận các...

   33 p kgcc 30/04/2017 0 0

 • Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 11: Truyền thông marketing tích hợp

  Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 11: Truyền thông marketing tích hợp

  Kết cấu chương 11 Truyền thông marketing tích hợp thuộc bài giảng Chiến lược Marketing trình bày về tổng quan về phối thức truyền thông mar tích hợp Tiến trình truyền thông, phát triển một chương trình truyền thông hiệu quả, phát triển và quản trị chương trình quảng cáo, hoạch định chính sách khuyến mãi, MPR, bán hàng trự tiếp, mar trực tiếp và mar...

   46 p kgcc 30/04/2017 2 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - Th.S. Nguyễn Ngọc Long

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - Th.S. Nguyễn Ngọc Long

  Mời bạn đọc cùng tham khảo Chương 1: Nhập môn Marketing thuộc Bài giảng Marketing căn bản dưới đây để tìm hiểu rõ hơn về khái niệm Marketing; những nội dung cơ bản của Marketing và các ứng dụng; quản trị Marketing; môi trường Marketing; hệ thống thông tin Marketing.

   18 p kgcc 30/04/2017 0 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - Th.S. Nguyễn Ngọc Long

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - Th.S. Nguyễn Ngọc Long

  Khái niệm sản phẩm; phân loại sản phẩm; chu kỳ sống của sản phẩm (PLC – Product Life Cycle); nhãn hiệu, đóng gói và bảo hành; sản phẩm mới được trình bày trong Chương 3: Sản phẩm của Bài giảng Marketing căn bản dưới đây. Bài giảng do Th.S. Nguyễn Ngọc Long thực hiện. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   21 p kgcc 30/04/2017 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số