• Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 2 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 2 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - ĐH Công nghiệp TP.HCM, trong chương 2 sẽ trình bày nội dung về tầm nhìn và sứ mạng của thương hiệu. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p kgcc 31/05/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 5 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 5 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - ĐH Công nghiệp TP.HCM, trong chương 5 sẽ trình bày nội dung về xây dựng thương hiệu như tạo yếu tố nhận biết thương hiệu, cách thiết kế biểu tượng (logo), xây dựng tính cách thương hiệu,.... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p kgcc 31/05/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 4 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 4 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - ĐH Công nghiệp TP.HCM, trong chương 4 sẽ trình bày nội dung về định vị thương hiệu, qui trình định vị thương hiệu, chiến lược định vị và thiết lập định vị. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p kgcc 31/05/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 3 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 3 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - ĐH Công nghiệp TP.HCM, trong chương 3 sẽ trình bày nội dung về hoạch định chiến lược thương hiệu như chiến lược thương hiệu - sản phẩm, chiến lược thương hiệu dãy, chiến lược thương hiệu nhóm, chiến lược thương hiệu hình ô, chiến lược thương hiệu nguồn (thương hiệu mẹ), chiến lược thương hiệu chuẩn....

   7 p kgcc 31/05/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 1 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 1 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - ĐH Công nghiệp TP.HCM, trong chương 1 sẽ trình bày nội dung về khái niệm thương hiệu là gì? nhận dạng thương hiệu căn cứ vào đâu? tài sản thương hiệu được tạo bởi cái gì? Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p kgcc 31/05/2017 3 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 6 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 6 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - ĐH Công nghiệp TP.HCM, trong chương 6 sẽ trình bày nội dung về truyền thông thương hiệu với nội dung cụ thể là truyền thông tích hợp quảng bá thương hiệu, xây dựng chương trình truyền thông tổng lực. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p kgcc 31/05/2017 2 0

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 1 - ThS. Nguyễn Phi Khanh

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 1 - ThS. Nguyễn Phi Khanh

  Phần 1 của bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng giúp bạn đọc hiểu được tổng quan về chuỗi cung ứng như quản trị chuỗi cung ứng là gì? Thành phần chuỗi cung ứng, thành phần chuỗi cung ứng – sản xuất, thành phần chuỗi cung ứng – tồn kho,... Và một số nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p kgcc 31/05/2017 3 0

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2 - ThS. Nguyễn Phi Khanh

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2 - ThS. Nguyễn Phi Khanh

  Phần 2 của bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng trình bày về hoạt động chuỗi cung ứng, lập kế hoạch và nguồn cung ứng. Chương này gồm có một số nội dung như: Dự báo nhu cầu, định giá sản phẩm và quản lý tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   18 p kgcc 31/05/2017 2 0

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 4 - ThS. Nguyễn Phi Khanh

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 4 - ThS. Nguyễn Phi Khanh

  Phần 4 của bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng đề cập đến vấn đề công nghệ thông tin và chuỗi cung ứng. Phần này cung cấp cho người học một số kiến thức như: Tác động roi da BullWhip, ảnh hưởng tác động roi da BullWhip, yếu tố ảnh hưởng tác động roi da BullWhip,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p kgcc 31/05/2017 3 0

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 3 - ThS. Nguyễn Phi Khanh

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 3 - ThS. Nguyễn Phi Khanh

  Phần 3 của bài giảng cung cấp cho ngừơi học các nội dung kiến thức về hoạt động chuỗi cung ứng, sản xuất và phân phối. Chương này giúp người học hiểu được thế nào là thiết kế sản phẩm, điều độ sản xuất, quản lý nhà máy trong sản xuất, quản lý đơn hàng,...và các nội dung liên quan khác.

   15 p kgcc 31/05/2017 2 0

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 5 - ThS. Nguyễn Phi Khanh

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 5 - ThS. Nguyễn Phi Khanh

  Phần 5 của bài giảng trình bày về đo lường hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng. Phần này gồm có các nội dung như: Mô hình tương quan thị trường chuỗi cung ứng, đo lường hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng, khung đo lường hiệu quả, hoạt động thực hiện hiệu quả chuỗi cung ứng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   15 p kgcc 31/05/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 6 - ThS. Nguyễn Phi Khanh

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 6 - ThS. Nguyễn Phi Khanh

  Phần 6 của bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng trình bày cách thức xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng. Nội dung trong chương này gồm có: Tổ chức dự án phát triển hệ thống, thiết kế hệ thống chuỗi cung ứng, quy trình thiết kế hệ thống, xây dựng kế hoạch dự án chi tiết, xây dựng ngân sách dự án chi tiết, quyết định thực hiện hay không thực...

   8 p kgcc 31/05/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số