• Giáo trình Cơ sở khoa học môi trường: Phần 1

  Giáo trình Cơ sở khoa học môi trường: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Cơ sở khoa học môi trường" trình bày các khái niệm cơ bản, các thành phần cơ bản của môi trường, các nguyên lý sinh thái học ứng dụng trong khoa học môi trường, tài nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   129 p kgcc 23/08/2016 2 0

 • Giáo trình Cơ sở khoa học môi trường: Phần 2

  Giáo trình Cơ sở khoa học môi trường: Phần 2

  Phần 2 giáo trình "Cơ sở khoa học môi trường" trình bày nội dung các chương: Ô nhiễm môi trường, quản lý môi trường, các vấn đề nền tảng về môi trường và phát triển bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   104 p kgcc 23/08/2016 1 0

 • Giáo trình Mô hình hóa trong quản lý và nghiên cứu môi trường: Phần 1

  Giáo trình Mô hình hóa trong quản lý và nghiên cứu môi trường: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Mô hình hóa trong quản lý và nghiên cứu môi trường trình bày các nội dung: Giới thiệu chung về mô hình hóa, những khái niệm cơ bản, phân loại mô hình, xây dựng mô hình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p kgcc 23/08/2016 0 0

 • Giáo trình Mô hình hóa trong quản lý và nghiên cứu môi trường: Phần 2

  Giáo trình Mô hình hóa trong quản lý và nghiên cứu môi trường: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc một số mô hình cụ thể bao gồm: Mô hình ô nhiễm không khí, mô hình ô nhiễm nước, mô hình đơn giản về lan truyền hóa chất trong đất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   94 p kgcc 23/08/2016 0 0

 • Giáo trình Lý thuyết tiền tệ tín dụng - ThS. Đồng Thị Vân Hồng (chủ biên)

  Giáo trình Lý thuyết tiền tệ tín dụng - ThS. Đồng Thị Vân Hồng (chủ biên)

  Giáo trình Lý thuyết tiền tệ tín dụng dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề nhằm trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về tiền tệ, tín dụng và kỹ năng thanh toán trong nền kinh tế thị trường, sử dụng kiến thức đã được nghiên cứu làm cơ sở cho việc nhận thức, học tập các môn chuyên môn của nghề.

   138 p kgcc 23/08/2016 0 0

 • Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán - PGS.TS. Nguyễn Thị Đông

  Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán - PGS.TS. Nguyễn Thị Đông

  Hạch toán kế toán là một hệ thống thông tin và kiểm tra về tài sản trong các doanh nghiệp, các tổ chức bằng hệ thống phương pháp khoa học như chứng từ, tính giá, đối ứng tài khoản và tổng hợp cân đối kế toán. Toàn bộ quá trình hạch toán kế toán này được biên soạn đầy đủ trong cuốn "Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán".

   225 p kgcc 23/08/2016 0 0

 • Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C: Phần 1

  Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C: Phần 1

  Phần 1 giáo trình Ngôn ngữ lập trình C cung cấp cho người học các nội dung: Các khái niệm cơ bản, môi trường lập trình C, các thành phần cơ bản của ngôn ngữ C, biểu thức, vào ra cơ bản, các cấu trúc điều khiển, kiểu con trỏ, hàm. Mời các bạn cùng tham khảo

   152 p kgcc 23/08/2016 0 0

 • Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C: Phần 2

  Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Ngôn ngữ lập trình C cung cấp cho người học các kiến thức: Mảng, cấu trúc, kiểu enum và union, tệp. Cuối sách còn có phần bài tập thực hành để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   143 p kgcc 23/08/2016 0 0

 • Giáo trình Kỹ thuật sấy: Phần 2 - Hoàng Văn Chước

  Giáo trình Kỹ thuật sấy: Phần 2 - Hoàng Văn Chước

  Giáo trình Kỹ thuật sấy: Phần 2 cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về thiết bị sấy khí động, sấy tầng sôi, sấy phun; thiết bị sấy kiểu tháp và thùng quay; các thiết bị sấy khác; các thiết bị phụ trợ của thiết bị sấy; kiểm tra và tự động hóa quá trình sấy.

   149 p kgcc 23/08/2016 0 0

 • Giáo trình Kỹ thuật sấy: Phần 1 - Hoàng Văn Chước

  Giáo trình Kỹ thuật sấy: Phần 1 - Hoàng Văn Chước

  Giáo trình Kỹ thuật sấy của tác giả Hoàng Văn Chước ra đời nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản của kỹ thuật sấy và thiết bị sấy để bạn đọc có những tính toán thiết kế, lắp đặt vận hành các thiết bị sấy thông dụng. Đồng thời giáo trình còn làm cơ sở cho việc nghiên cứu sâu thêm về các công nghệ và thiết bị sấy đặc chủng....

   135 p kgcc 23/08/2016 0 0

 • Ebook Nghề nuôi ếch: Phần 1

  Ebook Nghề nuôi ếch: Phần 1

  Cuốn sách "Nghề nuôi ếch" là quyển thứ 27 trong bộ 100 nghề cho nông dân do NXB Nông nghiệp ấn hành. Phần 1 cuốn sách trình bày về nghề nuôi ếch và các đặc điểm sinh học của loài ếch. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p kgcc 23/08/2016 0 0

 • Ebook Nghề nuôi ếch: Phần 2

  Ebook Nghề nuôi ếch: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Nghề nuôi ếch", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kỹ thuật nuôi ếch như: Nuôi tự do, nuôi trong lồng hoặc nuôi trong bể, bệnh tật của ếch, thu hoạch và vận chuyển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p kgcc 23/08/2016 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số