• Ebook Tận dụng phế liệu của công nghiệp thực phẩm: Phần 1

  Ebook Tận dụng phế liệu của công nghiệp thực phẩm: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tận dụng phế liệu của công nghiệp thực phẩm" cung cấp cho người đọc các kiến thức về: Phế liệu sản xuất đường mía và đường tinh chế; phế liệu sản xuất rượu và rượu mùi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   109 p kgcc 29/12/2016 0 0

 • Ebook Tận dụng phế liệu của công nghiệp thực phẩm: Phần 2

  Ebook Tận dụng phế liệu của công nghiệp thực phẩm: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tận dụng phế liệu của công nghiệp thực phẩm" do NXb Khoa học và kỹ thuật phát hành giới thiệu tới người đọc các kiến thức chương 3 - Phế liệu sản xuất mật tinh bột. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   140 p kgcc 29/12/2016 0 0

 • Ebook Thí nghiệm hóa sinh thực phẩm (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Ebook Thí nghiệm hóa sinh thực phẩm (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thí nghiệm hóa sinh thực phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Hướng dẫn sử dụng một số thiết bị - dụng cụ trong thí nghiệm hóa sinh, chuẩn bị thí nghiệm, tính chất của gluxit, định lượng gluxit. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p kgcc 29/12/2016 1 0

 • Ebook Thí nghiệm hóa sinh thực phẩm (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Ebook Thí nghiệm hóa sinh thực phẩm (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 "Thí nghiệm hóa sinh thực phẩm" do NXB ĐH Quốc gia TP,HCM phát hành, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: Lipit, protein, tính chất của protein, enzym, khảo sát tính chất động học của enzym ureaza. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p kgcc 29/12/2016 0 0

 • Ebook Thiết kế và sản xuất bao bì: Phần 1

  Ebook Thiết kế và sản xuất bao bì: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thiết kế và sản xuất bao bì" do NXB ĐH Quốc gia TP.HCM phát hành cung cấp cho người đọc các kiến thức chung về bao bì, phát triển hệ thống bao bì cho sản phẩm, thiết kế và sản xuất bao bì mềm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết,

   184 p kgcc 29/12/2016 1 0

 • Ebook Thiết kế và sản xuất bao bì: Phần 2

  Ebook Thiết kế và sản xuất bao bì: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức phần "Thiết kế và sản xuất bao bì từ bìa giấy và thùng cacton dợn sóng" bao gồm: Thiết kế và cấu trúc bao bì hộp giấy, sản xuất bao bì hộp từ giấy bìa, thiết kế và sản xuất thùng cacton dợn sóng.

   149 p kgcc 29/12/2016 0 0

 • Ebook Vi sinh vật nhiễm tạp trong lương thực - Thực phẩm: Phần 1

  Ebook Vi sinh vật nhiễm tạp trong lương thực - Thực phẩm: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Vi sinh vật nhiễm tạp trong lương thực - Thực phẩm" trình bày các nội dung: Hình thái, cấu tạo, sinh sản của vi sinh vật; các quá trình sinh lý của vi sinh vật; ảnh hưởng các điều kiện khác nhau đến hoạt động của vi sinh vật, sự phân bố sinh sinh vật trong thiên nhiên,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   79 p kgcc 29/12/2016 2 0

 • Ebook Vi sinh vật nhiễm tạp trong lương thực - Thực phẩm: Phần 2

  Ebook Vi sinh vật nhiễm tạp trong lương thực - Thực phẩm: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Vi sinh vật nhiễm tạp trong lương thực - Thực phẩm" giới thiệu tới người đọc các loại vi sinh vật chỉ thị hay gặp trong thực phẩm nhiễm tạp, ứng dụng trong bảo quản thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   159 p kgcc 29/12/2016 0 0

 • Ebook Quy trình quan trắc và phân tích chất lượng môi trường: Phần 1

  Ebook Quy trình quan trắc và phân tích chất lượng môi trường: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quy trình quan trắc và phân tích chất lượng môi trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản về quan trắc chất lượng môi trường, những nguyên tắc chung khi làm việc trong phòng thí nghiệm, quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   101 p kgcc 29/12/2016 1 0

 • Ebook Quy trình quan trắc và phân tích chất lượng môi trường: Phần 2

  Ebook Quy trình quan trắc và phân tích chất lượng môi trường: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn "Quy trình quan trắc và phân tích chất lượng môi trường", phần 2 trình bày các nội dung: Quan trắc tiếng ồn và độ rung; quan trắc, phân tích chất lượng môi trường đất và chất thải rắn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   119 p kgcc 29/12/2016 0 0

 • Ebook Công nghệ môi trường (Tập 1: Xử lý nước - Tái bản): Phần 1

  Ebook Công nghệ môi trường (Tập 1: Xử lý nước - Tái bản): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Công nghệ môi trường (Tập 1: Xử lý nước)" trình bày các nội dung 10 chương đầu tiên bao gồm: Nguồn nước, yêu cầu chất lượng nước, biện pháp xử lý; quá trình keo tụ; quá trình lắng và tuyển nổi; quá trình lọc nước; khử trùng nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   129 p kgcc 29/12/2016 0 0

 • Ebook Công nghệ môi trường (Tập 1: Xử lý nước - Tái bản): Phần 2

  Ebook Công nghệ môi trường (Tập 1: Xử lý nước - Tái bản): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Công nghệ môi trường (Tập 1: Xử lý nước)" trình bày các nội dung: Các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học, xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện nhân tạo với quá trình bùn hoạt tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   185 p kgcc 29/12/2016 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số