• Bài giảng Đồng phân

  Bài giảng Đồng phân

  Đồng phân là hiện tượng cùng một công thức có nhiều chất khác nhau. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Đồng phân". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   156 p kgcc 28/04/2016 171 2

 • Bài giảng Trường điện từ: Chương 5 - Lương Hữu Tuấn

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 5 - Lương Hữu Tuấn

  Chương 5 Bức xạ điện từ thuộc bài giảng Trường điện từ, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm, nguyên tố anten thẳng, nguyên tố anten vòng, tính định hướng, nguyên lý tương hỗ.

   14 p kgcc 09/12/2014 181 2

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 4 - Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 4 - Mai Cẩm Tú

  Chương 4 Biến ngẫu nhiên hai chiều hàm các biến ngẫu nhiên, nội dung trong chương 4 trình bày kiến thức về: Khái niệm, bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc, biến ngẫu nhiên hai hàm liên tục, các tham số đặc trưng, hàm các biến ngẫu nhiên.

   26 p kgcc 26/07/2015 148 1

 • Bài giảng Toán kinh tế: Chương 5 - Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Toán kinh tế: Chương 5 - Nguyễn Ngọc Lam

  Mục tiêu chính của chương 5 Hàm nhiều biến nằm trong bài giảng toán kinh tế nhằm trình bày về các nội dung chính như sau: khái niệm hàm nhiều biến, giới hạn và tính liên tục của hàm số, đạo hàm riêng, đạo hàm riêng cấp cao.

   28 p kgcc 26/07/2015 169 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 9 - Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 9 - Mai Cẩm Tú

  Chương 9 Kiểm định phi tham số, trong chương học này trình bày các nội dung cần tìm hiểu sau: Kiểm định giả thuyết về tính độc lập của hai dấu hiệu định tính, kiểm định Jarque-Bera về dạng phân phối chuẩn.

   8 p kgcc 26/07/2015 193 1

 • Bài giảng Toán kinh tế: Phần 2 - Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Toán kinh tế: Phần 2 - Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Toán kinh tế: Phần 2 Đạo hàm, vi phần nằm trong bài giảng toán kinh tế nhằm trình bày về các nội dung chính như sau: khái niệm về hàm số một biến, định nghĩa ánh xạ, định nghĩa hàm số, định nghĩa phép toán, hàm số hợp.

   32 p kgcc 26/07/2015 150 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 5 - Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 5 - Mai Cẩm Tú

  Chương 5 Các định lý giới hạn thuộc bài giảng lý thuyết xác suất và thống kê toán, mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm nội dung cụ thể trong chương học này và vận dụng học tốt môn học lý thuyết xác suất và thống kê toán.

   9 p kgcc 26/07/2015 192 1

 • Bài giảng Toán kinh tế: Chương 1 - Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Toán kinh tế: Chương 1 - Nguyễn Ngọc Lam

  Nội dung chính trong chương 1 Ma trận - Định thức nằm trong bài giảng toán kinh tế nhằm trình bày về các nội dung chính như sau: định nghĩa ma trận, khái niệm định thức, ma trận nghịch đảo và hạng của ma trận, các điều kiện để thõa mãn về ma trận, định thức, ma trận nghịch đảo và hạng của ma trận.

   30 p kgcc 26/07/2015 166 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 8 - Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 8 - Mai Cẩm Tú

  Chương 8 Kiểm định giả thuyết thống kê, nội dung trong chương 8 trình bày về: Khái niệm chung, kiểm định giả thuyết về tham số của một số biến ngẫu nhiên, kiểm định giả thuyết về tham số của hai biến ngẫu nhiên.

   55 p kgcc 26/07/2015 206 1

 • Bài giảng Toán kinh tế: Chương 4 - Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Toán kinh tế: Chương 4 - Nguyễn Ngọc Lam

  Sau khi học xong chương 4 Đạo hàm – vi phân nằm trong bài giảng toán kinh tế nhằm trình bày về các nội dung chính như sau: định nghĩa đạo hàm một biến, đạo hàm một phía, đạo hàm trên khoảng, đoạn, đạo hàm của tổng thương tích của hai hàm số.

   34 p kgcc 26/07/2015 157 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 1- Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 1- Mai Cẩm Tú

  Cùng tìm hiểu chương 1 Biến cố ngẫu nhiên và xác suất, với nội dung kiến thức trình bày về: Các khái niệm nền tảng của xác suất, các định nghĩa của xác suất, hai nguyên lý cơ bản của xác suất, các định lý xác suất dùng để tìm xác suất của các biến cố phức hợp.

   130 p kgcc 26/07/2015 170 1

 • Bài giảng Toán kinh tế: Chương 2 - Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Toán kinh tế: Chương 2 - Nguyễn Ngọc Lam

  Nội dung cơ bản của chương 2 Hệ phương trình tuyến tính nằm trong bài giảng toán kinh tế nhằm trình bày về các nội dung chính như sau: nêu khái niệm hệ phương trình tuyến tính, hệ phương trình tuyến tính Crame, phương pháp Gauss, hệ phương trình tuyến tính thuần nhất và một số ứng dụng hệ phương trình tuyến tính.

   23 p kgcc 26/07/2015 156 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số