Bộ sưu tập tài liệu Kinh tế học

Nhằm cung cấp cho các bạn sinh viên các chuyên ngành liên quan tới kinh tế, Bộ sưu tập tài liệu về Kinh tế học sau đây tổng hợp các tài liệu hay về kinh tế học như kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, kinh tế lượng, kinh tế phát triển, kinh tế quốc tế, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, kế toán doanh nghiệp... Hy vọng những tài liệu này sẽ góp phần hỗ trợ hiệu quả cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Mời các bạn cùng tham khảo.