• Ebook Quy trình quan trắc và phân tích chất lượng môi trường: Phần 1

  Ebook Quy trình quan trắc và phân tích chất lượng môi trường: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quy trình quan trắc và phân tích chất lượng môi trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản về quan trắc chất lượng môi trường, những nguyên tắc chung khi làm việc trong phòng thí nghiệm, quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   101 p kgcc 29/12/2016 3 0

 • Ebook Quy trình quan trắc và phân tích chất lượng môi trường: Phần 2

  Ebook Quy trình quan trắc và phân tích chất lượng môi trường: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn "Quy trình quan trắc và phân tích chất lượng môi trường", phần 2 trình bày các nội dung: Quan trắc tiếng ồn và độ rung; quan trắc, phân tích chất lượng môi trường đất và chất thải rắn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   119 p kgcc 29/12/2016 2 0

 • Ebook Công nghệ môi trường (Tập 1: Xử lý nước - Tái bản): Phần 1

  Ebook Công nghệ môi trường (Tập 1: Xử lý nước - Tái bản): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Công nghệ môi trường (Tập 1: Xử lý nước)" trình bày các nội dung 10 chương đầu tiên bao gồm: Nguồn nước, yêu cầu chất lượng nước, biện pháp xử lý; quá trình keo tụ; quá trình lắng và tuyển nổi; quá trình lọc nước; khử trùng nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   129 p kgcc 29/12/2016 2 0

 • Ebook Công nghệ môi trường (Tập 1: Xử lý nước - Tái bản): Phần 2

  Ebook Công nghệ môi trường (Tập 1: Xử lý nước - Tái bản): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Công nghệ môi trường (Tập 1: Xử lý nước)" trình bày các nội dung: Các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học, xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện nhân tạo với quá trình bùn hoạt tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   185 p kgcc 29/12/2016 3 0

 • Ebook Kỹ thuật an toàn trong sản xuất và sử dụng hóa chất: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật an toàn trong sản xuất và sử dụng hóa chất: Phần 1

  Phần 12 cuốn sách "Kỹ thuật an toàn trong sản xuất và sử dụng hóa chất" trình bày các nội dung: Những khái niệm cơ bản và pháp quy an toàn vệ sinh lao động, nguyên lý kỹ thuật và tổ chức của công tác an toàn lao động trong VSCN và CNHH, các hóa chất nguy hại cho sức khỏe. Mời các bạn cùng tham khảo.

   68 p kgcc 29/12/2016 0 0

 • Ebook Kỹ thuật an toàn trong sản xuất và sử dụng hóa chất: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật an toàn trong sản xuất và sử dụng hóa chất: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật an toàn phòng chống cháy nổ trong CNHC, những biện pháp ngăn ngừa và hạn chế yếu tố độc hại trong CNHC, kỹ thuật an toàn khi làm việc với một số hóa chất nguy hiểm thường gặp trong CNHC,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p kgcc 29/12/2016 1 0

 • Ebook Thế giới bền vững - Định nghĩa và trắc lượng phát triển bền vững: Phần 1

  Ebook Thế giới bền vững - Định nghĩa và trắc lượng phát triển bền vững: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thế giới bền vững - Định nghĩa và trắc lượng phát triển bền vững" giới thiệu tới người đọc những kiến thức cơ bản về tính bền vững và phát triển bền vững là gì, chủ nghĩa bền vững và 12 chủ nghĩa khác đe dọa môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   205 p kgcc 29/12/2016 4 0

 • Ebook Thế giới bền vững - Định nghĩa và trắc lượng phát triển bền vững: Phần 2

  Ebook Thế giới bền vững - Định nghĩa và trắc lượng phát triển bền vững: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thế giới bền vững - Định nghĩa và trắc lượng phát triển bền vững" cung cấp cho người đọc các nội dung: Đo lường sự tiến bộ, chỉ số bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   105 p kgcc 29/12/2016 3 0

 • Ebook Thí nghiệm công nghệ sinh học (Tập 2: Thí nghiệm vi sinh vật học - Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Ebook Thí nghiệm công nghệ sinh học (Tập 2: Thí nghiệm vi sinh vật học - Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thí nghiệm công nghệ sinh học (Tập 2: Thí nghiệm vi sinh vật học)" trình bày các nội dung 10 chương đầu tiên bao gồm: Những nguyên tắc cơ bản của phòng thí nghiệm vi sinh vật học, chuẩn bị môi trường và điều kiện nghiên cứu vi sinh vật, phương pháp phân lập và bảo quản giống vi sinh vật,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   227 p kgcc 29/12/2016 2 0

 • Ebook Thí nghiệm công nghệ sinh học (Tập 2: Thí nghiệm vi sinh vật học - Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Ebook Thí nghiệm công nghệ sinh học (Tập 2: Thí nghiệm vi sinh vật học - Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 trình bày các nội dung: Phương pháp nâng cao chất lượng giống vi sinh vật, phương pháp phân loại một số vi sinh vật thường sử dụng trong công nghệ sinh học, một số môi trường nuôi cấy vi sinh vật thường sử dụng, dung dịch và thuốc thử, các chất nhuộm màu.

   234 p kgcc 29/12/2016 3 0

 • Giáo trình Phân tích và quản lý nguồn nước ngầm: Phần 1

  Giáo trình Phân tích và quản lý nguồn nước ngầm: Phần 1

  Mục đích của giáo trình "Phân tích và quản lý nguồn nước ngầm" là cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quan về qui luật vận động và truyền tải vật chất của nước dưới đất, thủy lực giếng và cách xác định các thông số, ứng dụng mô hình toán nước ngầm, kỹ thuật phân tích, đánh giá về trữ lượng cũng như chất lượng nước ngầm và...

   124 p kgcc 31/10/2016 2 0

 • Giáo trình Phân tích và quản lý nguồn nước ngầm: Phần 2

  Giáo trình Phân tích và quản lý nguồn nước ngầm: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 giáo trình "Phân tích và quản lý nguồn nước ngầm", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Mô hình toán nước ngầm, quản lý nước ngầm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   131 p kgcc 31/10/2016 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số