• Bài giảng Sản xuất sạch hơn - ThS. Lý Thuận An

  Bài giảng Sản xuất sạch hơn - ThS. Lý Thuận An

  Bài giảng "Sản xuất sạch hơn" giới thiệu tổng quan (phát triển ý tưởng sản xuất sạch hơn), phương pháp luận đánh giá sản xuất sạch hơn, các kỹ thuật thực hiện sản xuất sạch hơn, phân tích vòng đời sản phẩm, phân tích tính khả thi, một số nghiên cứu điển hình.

   36 p kgcc 03/11/2017 256 2

 • Bài giảng Kỹ thuật xử lý chất thải rắn - ThS. Hoàng Lê Phương

  Bài giảng Kỹ thuật xử lý chất thải rắn - ThS. Hoàng Lê Phương

  Nhằm cung cấp cho bạn đọc những kiến thức về Kỹ thuật xử lý chất thải rắn như: Đặc điểm của chất thải rắn; phân loại chất thải rắn, tác động của chất thải rắn đến môi trường và con người; các tính chất lý, hoá và sinh học của chất thải rắn; quản lý và xử lý chất thải rắn, mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Kỹ thuật xử...

   214 p kgcc 03/11/2017 251 2

 • Bài giảng Các kỹ thuật giảm thiểu chất thải

  Bài giảng Các kỹ thuật giảm thiểu chất thải

  Bài giảng "Các kỹ thuật giảm thiểu chất thải" giới thiệu tới người học những nội dung kiến thức sau: Phân loại các cơ hội sản xuất sạch hơn, kiểm soát tốt hơn dây chuyền sản xuất, các kỹ thuật giảm thiểu chất thải như (giảm thiểu tại nguồn, tái sinh/tái sử dụng (tại nguồn/bên ngoài), xử lý); một số hướng dẫn cho cân bằng vật liệu,...

   101 p kgcc 03/11/2017 268 2

 • Bài giảng An toàn lao động và vệ sinh môi trường

  Bài giảng An toàn lao động và vệ sinh môi trường

  Những vấn đề chung về an toàn và bảo hộ lao động, kỹ thuật an toàn và an toàn lao động, kỹ thuật vệ sinh môi trường công nghiệp, quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 18001 là những nội dung chính trong bài giảng "An toàn lao động và vệ sinh môi trường". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   102 p kgcc 03/11/2017 251 2

 • Bài giảng Vệ sinh học đại cương môi trường và nghề nghiệp

  Bài giảng Vệ sinh học đại cương môi trường và nghề nghiệp

  Bài giảng trình bày những kiến thức cơ bản về khái niệm vệ sinh môi trường nói chung, vệ sinh lao động lao động, các tiêu chuẩn vệ sinh nói chung và vệ sinh nơi làm việc, các yếu tố nguy cơ môi trường nơi làm việc và trong cộng đồng; đặc điểm, phương pháp thực hiện và ứng dụng các công cụ và các kỹ thuật theo dõi, đánh giá hiện trạng các...

   27 p kgcc 03/11/2017 251 1

 • Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải

  Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải

  Bài giảng "Kỹ thuật xử lý nước thải" có kết cấu gồm 9 chương, trình bày nguồn gốc, thành phần và tính chất nước thải; xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học; xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học; xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý; xử lý nước thải bằng phương pháp hóa học; khử hợp chất N, P trong nước thải; khử...

   110 p kgcc 03/11/2017 283 1

 • Bài giảng Kỹ thuật xử lý chất thải rắn - Trần Thanh Thư

  Bài giảng Kỹ thuật xử lý chất thải rắn - Trần Thanh Thư

  Bài giảng "Kỹ thuật xử lý chất thải rắn" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về chất thải rắn, hệ thống thu gom chất thải rắn, hệ thống trung chuyển và vận chuyển, các phương pháp xử lý chất thải rắn, tái chế chất thải rắn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   224 p kgcc 03/11/2017 256 2

 • Bài giảng Phân tích môi trường - Hoàng Văn Hưng

  Bài giảng Phân tích môi trường - Hoàng Văn Hưng

  Bài giảng Phân tích môi trường cung cấp kiến thức về: chỉ thị môi trường; tiêu chuẩn đánh giá chất lượng môi trường; phương pháp xử lý và phân tích các thông số chất lượng môi trường; đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong phân tích môi trường.

   102 p kgcc 25/10/2017 265 2

 • Bài giảng Khái quát về xói mòn đất - Nguyễn Trường Ngân

  Bài giảng Khái quát về xói mòn đất - Nguyễn Trường Ngân

  Bài giảng Khái quát về xói mòn đất - Nguyễn Trường Ngân giúp bạn nắm bắt khái niệm, phân loại, phương pháp lượng hóa xói mòn. Mong rằng bài giảng bên dưới có thể giúp ích cho học tập của bạn.

   7 p kgcc 25/10/2017 237 1

 • Bài giảng Môi trường đại cương - ThS. Trịnh Ngọc Đào

  Bài giảng Môi trường đại cương - ThS. Trịnh Ngọc Đào

  Bài giảng Môi trường đại cương của ThS. Trịnh Ngọc Đào gồm 8 chương, trình bày các nội dung về môi trường và phát triển, môi trường không khí, ô nhiễm tiếng ồn, môi trường đất, môi trường nước - nước cấp, nước thải, chất thải rắn đô thị và chất thải nguy hại. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   18 p kgcc 25/10/2017 230 1

 • Bài giảng Quản lý rủi ro môi trường - ThS. Lý Thuận An

  Bài giảng Quản lý rủi ro môi trường - ThS. Lý Thuận An

  Bài giảng Quản lý rủi ro môi trường trình bày các nội dung chính: tổng quan về rủi ro môi trường, các nguyên tắc chung trong quản lý rủi ro, vai trò của quản lý rủi ro, hệ thống thiết lập các nhu cầu quản lý rủi ro, giải pháp giảm thiểu rủi ro, phương pháp giảm thiểu sự cố,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Môi trường.

   33 p kgcc 25/10/2017 253 2

 • Bài giảng Sức khỏe môi trường một số vấn đề quan tâm - Đặng Ngọc Chánh

  Bài giảng Sức khỏe môi trường một số vấn đề quan tâm - Đặng Ngọc Chánh

  Bài giảng Sức khỏe môi trường một số vấn đề quan tâm có nội dung trình bày về các yếu tố môi trường và sức khỏe, những thách thức toàn cầu đối với môi trường và sức khỏe dân số trong thế kỷ 21 cũng như nhưng xu hướng y tế công cộng trong sức khỏe và môi trường,... Tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung một cách cụ thể.

   15 p kgcc 25/10/2017 231 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số