• Bài giảng Giới thực vật - GV: TS. Nguyễn Dương Tâm Anh

  Bài giảng Giới thực vật - GV: TS. Nguyễn Dương Tâm Anh

  Đến nay, con người đã nhận biết và gọi tên được hơn 1.400.000 loài sinh vật trên thế giới. Nhưng trong những khu rừng nhiệt đới hay trong lòng đại dương bao la vẫn còn nhiều loài sinh vật mà con người chưa từng biết về chúng. Theo ước tính của các nhà khoa học, trên trái đất có khoảng 10 triệu loài sinh vật. Cũng có con số thống kê lên đến...

   59 p kgcc 11/06/2015 188 1

 • Lý thuyết xác suất thống kê - CHƯƠNG 4: PHÂN PHỐI XÁC SUẤT ĐỐI VỚI BIẾN NGẪU NHIÊN LIÊN TỤC

  Lý thuyết xác suất thống kê - CHƯƠNG 4: PHÂN PHỐI XÁC SUẤT ĐỐI VỚI BIẾN NGẪU NHIÊN LIÊN TỤC

  Hàm mật độ xác suất Tính chất Mô tả Đồ thị Chuẩn hóa biến ngẫu nhiên để tính xác suất với phân phối chuẩn bất kì Dùng phân phối chuẩn tính xấp xỉ phân phối Nhị thức Dùng phân phối chuẩn tính xấp xỉ phân phối Poisson

   7 p kgcc 12/10/2013 94 4

 • Lý thuyết xác suất thống kê - CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU BIẾN NGẪU NHIÊN

  Lý thuyết xác suất thống kê - CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU BIẾN NGẪU NHIÊN

  Các biến ngẫu nhiên được ký hiệu bằng các chữ viết hoa X, Y, Z,… còn các giá trị của chúng được ký hiệu bằng các chữ viết thường x, y, z... Câu hỏi : Đo chiều cao của một người, gọi X là đại lượng thể hiện chiều cao của người đó, X có là biến ngẫu nhiên ? Đếm số người đến cửa hàng trong ngày thứ 7, gọi X là đại lượng thể hiện...

   5 p kgcc 12/10/2013 117 2

 • Lý thuyết xác suất thống kê - CHƯƠNG 1 XÁC SUẤT CĂN BẢN

  Lý thuyết xác suất thống kê - CHƯƠNG 1 XÁC SUẤT CĂN BẢN

  Biến cố chắc chắn: kí hiệu bằng chữ . Biến cố không thể có : kí hiệu là . Biến cố ngẫu nhiên : kí hiệu bằng các chữ cái viết hoa

   10 p kgcc 12/10/2013 195 1

 • Ứng dụng tích phân

  Ứng dụng tích phân

  Bước tới: menu, tìm kiếm Tích phân xác định được định nghĩa như diện tích S được giới hạn bởi đường cong y=f(x) và trục hoành, với x chạy từ a đến b Tích phân (Integral (Anh), 積分 (Trung)) là một khái niệm toán học,và cùng với nghịch đảo của nó vi phân (differentiation) đóng vai trò là 2 phép tính cơ bản và chủ chốt trong lĩnh vực giải tích...

   331 p kgcc 12/10/2013 219 4

 • Giới thiệu phương pháp phần tử hữu hạn

  Giới thiệu phương pháp phần tử hữu hạn

  Phương pháp phần tử hữu hạn là phương pháp số để giải các bài toán được mô tả bởi các phương trình vi phân riêng phần cùng với các điều kiện biên cụ thể. Cơ sở của phương pháp này là làm rời rạc hóa các miền liên tục phức tạp của bài toán. Các miền liên tục được chia thành nhiều miền con (phần tử). Các miền này được liên kết...

   40 p kgcc 12/10/2013 181 2

 • Bài giảng: Toán rời rạc

  Bài giảng: Toán rời rạc

  Toán học rời rạc (tiếng Anh: discrete mathematics) là tên chung của nhiều ngành toán học có đối tượng nghiên cứu là các tập hợp rời rạc, các ngành này được tập hợp lại từ khi xuất hiện khoa học máy tính làm thành cơ sở toán học của khoa học máy tính. Nó còn được gọi là toán học dành cho máy tính. Người ta thường kể đến trong toán học rời...

   60 p kgcc 12/10/2013 216 2

 • Đề tài " Áp dụng ma trận BCG vào chiến lược kinh doanh "

  Đề tài " Áp dụng ma trận BCG vào chiến lược kinh doanh "

  Ở nước ta, từ khi chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế kế hoach hoá tập trung sang cơ chế thị trường, các doanh nghiệp đã rất lúng túng trong công tác hoạch định chiến lược. Các doanh nghiệp.Trong xu thế hội nhập hiện nay, các chiến lược kinh doanh có vai trò quan trọng đối với sản xuất vật chất và sản xuất phi vật chất ...

   26 p kgcc 12/10/2013 184 1

 • Chương 1: Mô hình toán kinh tế

  Chương 1: Mô hình toán kinh tế

  Mô hình của một đối tượng là sự phản ánh khách quan về đối tượng đó, bằng ngôn ngữ nói, viết, hình vẽ, hoặc ngôn ngữ chuyên ngành. Mô hình của các đối tượng trong lĩnh vực kinh tế, gọi là mô hình kinh tế. Mô hình toán kinh tế, là mô hình kinh tế, được trình bày bằng ngôn ngữ toán học. 2 .TD1: Nghiên cứu quá trình hình thành giá của loại...

   68 p kgcc 12/10/2013 178 2

 • Bài 4: Các chỉ số PTBV

  Bài 4: Các chỉ số PTBV

  Làm thế nào để xác định được chúng ta đang ở đâu và chúng ta muốn tiến đến đâu trong quá trình PTBVCần các chỉ số để đánh giá • Để lượng hóa được các đại lượngcần các chỉ số. Các đại lượng toán học, vật lý, hóa học tương đối dễ xác định, các đại lượng về sinh học, văn hóa, môi trường… rất khó lượng hóa vì...

   78 p kgcc 12/10/2013 179 1

 • Bài giảng môn Đại số A1

  Bài giảng môn Đại số A1

  Đại số là một ngành toán học nghiên cứu một cách trừu tượng hệ thống số đếm và các phép tính giữa chúng, bao gồm cả một số chủ đề cao cấp như lý thuyết nhóm, vành, trường, lý thuyết bất biến ... Đại số được xem như là ngành toán học mở rộng hóa và trừu tượng hóa của bộ môn số học . Trong Đại số Biến Số được dùng đại diện...

   229 p kgcc 12/10/2013 176 1

 • CÁC CÔNG THỨC TOÁN HỌC SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH TRÍCH LY

  CÁC CÔNG THỨC TOÁN HỌC SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH TRÍCH LY

  Nếu không đề cập đến sự hòa tan lẫn nhau giữa dung môi đầu và dung môi người ta có thể vận dụng đồ thị tam giác theo hệ toạ độ x’, y’. hình 1.6b. • Nếu có sự hoà tan từng phần giữa dung môi đầu và dung môi trích, thì sử dụng đồ thị tam giác hình 1.6c. • Vị trí điểm Mn có thành phần của hỗn hợp ở pha thứ n, sẽ được xác định...

   18 p kgcc 12/10/2013 216 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số