• Bài giảng Mạng và truyền số liệu

  Bài giảng Mạng và truyền số liệu

  Nội dung của bài giảng "Mạng và truyền số liệu" gồm có 8 chương trình bày các nội dung: giới thiệu về mạng truyền dữ liệu, sự truyền dẫn và phương tiện truyền dẫn dữ liệu, giao tiếp liên kết dữ liệu, tầng mạng, mạng cục bộ (LAN - Local Area Network), mạng diện rộng WAN, họ giao thức TCP/IP và mạng Internet, mạng thế hệ mới (NGN – Next...

   259 p kgcc 03/11/2017 274 2

 • Bài giảng Xử lý và truyền thông đa phương tiện

  Bài giảng Xử lý và truyền thông đa phương tiện

  Nội dung bài giảng của thạc sĩ Hà Đình Dũng trình bày tổng quan về xử lý và truyền thông đa phương tiện, dữ liệu đa phương tiện, xử lý đa phương tiện (văn bản, âm thanh, hình ảnh, video), truyền thông đa phương tiện (hữu tuyến và vô tuyến).

   245 p kgcc 03/11/2017 232 2

 • Bài giảng Kỹ thuật anten truyền sóng

  Bài giảng Kỹ thuật anten truyền sóng

  Bài giảng "Kỹ thuật anten truyền sóng" gồm có 8 chương, cung cấp cho người học một số nội dung như: Giới thiệu về anten, các đặc tính của anten, lý thuyết anten, hệ thống bức xạ, các loại anten, truyền sóng trên đường dây dẫn, truyền sóng qua ống dẫn sóng, truyền sóng vô tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo.

   262 p kgcc 03/11/2017 242 2

 • Bài giảng Cơ sở kỹ thuật mạng truyền thông

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật mạng truyền thông

  Nội dung bài giảng "Cơ sở kỹ thuật mạng truyền thông" của Nguyễn Tiến Ban giới thiệu chung về mạng truyền thông, lớp vật lí và liên kết dữ liệu, lớp mạng, lớp giao vận và các lớp trên, kỹ thuật và thiết bị mạng IP.

   252 p kgcc 03/11/2017 290 2

 • Bài giảng Công nghệ Multimedia - Chuyên ngành truyền thông và xử lý tin

  Bài giảng Công nghệ Multimedia - Chuyên ngành truyền thông và xử lý tin

  Mời các bạn tham khảo bài giảng "Công nghệ Multimedia - Chuyên ngành truyền thông và xử lý tin" để cùng tích lũy thêm các kiến thức về: Ứng dụng truyền thông đa phương tiện; mạng đa phương tiện; các giao thức truyền thông thời gian thực; Multicast; QoS.

   42 p kgcc 03/11/2017 253 2

 • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu - ThS. Phan Trần Thế Uyên

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu - ThS. Phan Trần Thế Uyên

  Bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu" do ThS. Phan Trần Thế Uyên biên soạn gồm có 4 chương với các nội dung như: Tổng quan về truyền số liệu, kỹ thuật truyền số liệu, các nghi thức cơ sở và thực tế, mạng truyền số liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   244 p kgcc 03/11/2017 257 2

 • Bài giảng Hệ thống truyền thông quang học dùng bộ ghép nhiều bước sóng WDM - Dominique Bayart

  Bài giảng Hệ thống truyền thông quang học dùng bộ ghép nhiều bước sóng WDM - Dominique Bayart

  Bài giảng "Hệ thống truyền thông quang học dùng bộ ghép nhiều bước sóng WDM" của Dominique Bayart nhằm mục đích đưa ra các khái niệm chính được vận dụng trong lĩnh vực truyền số bằng sợi quang học.

   48 p kgcc 03/11/2017 236 2

 • Bài giảng Truyền thông giữa các tiến trình (Inter-process communication)

  Bài giảng Truyền thông giữa các tiến trình (Inter-process communication)

  Bài giảng "Truyền thông giữa các tiến trình" nêu các đặc trưng của IPC, truyền thông đồng bộ và bất đồng bộ.  Biểu diễn dữ liệu ngoài và marshalling, truyền thông trong Client-Servev, truyền thông bên trong các dịch vụ được một nhóm server cung cấp. Truyền thông nhóm –  IP multicast.

   18 p kgcc 03/11/2017 264 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin vệ tinh - Thẩm Đức Dương

  Bài giảng Hệ thống thông tin vệ tinh - Thẩm Đức Dương

  Bài giảng "Hệ thống thông tin vệ tinh" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương về thông tin vệ tinh, quỹ đạo vệ tinh, cấu tạo của vệ tinh thông tin, mạng vệ tinh, đường truyền vệ tinh, aten cho thông tin vệ tinh, điều chế và đa truy cập, thiết bị phát đáp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   155 p kgcc 03/11/2017 232 2

 • Bài giảng Mạng máy tính - Nguyễn Thái Dư

  Bài giảng Mạng máy tính - Nguyễn Thái Dư

  Bài giảng Mạng máy tính - Nguyễn Thái Dư. Trong bài giảng này giúp người học nắm bắt được những kiến thức về lịch sử và định nghĩa mạng máy tính, phân biệt các loại mạng, phân biệt mạng LAN - WAN, mô hình phân tầng OSI (Open System Interconnection) của ISO (International Orgnization for Standardization), một số bộ giao thức kết nối mạng.

   93 p kgcc 25/10/2017 247 1

 • Bài giảng Đại cương Công nghệ thông tin và truyền thông - ThS. GV. Phạm Quang Quyền

  Bài giảng Đại cương Công nghệ thông tin và truyền thông - ThS. GV. Phạm Quang Quyền

  Bài giảng Đại cương Công nghệ thông tin và truyền thông gồm 3 chương. Nội dung bài giảng trình bày các vấn để như tổng quan về công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng của công nghệ thông tin, các dịch vụ của công nghệ thông tin. Mời bạn đọc tham khảo.

   118 p kgcc 25/10/2017 219 2

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông - Nguyễn Kim Khánh

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông - Nguyễn Kim Khánh

  Bài giảng "Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông"có cấu trúc gồm 10 bài học bao gồm: Giới thiệu chung, dữ liệu trong máy tính; các phép toán số học và logic; kiến trúc máy tính; phần mềm máy tính; mạng máy tính và Internet; lập trình và ngôn ngữ lập trình; cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   78 p kgcc 25/10/2017 253 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số