• Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - Hoàng Thanh Hòa

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - Hoàng Thanh Hòa

  Bài giảng môn Mạng máy tính - Chương 1: Tổng quát. Chương này cung cấp cho người học các kiến thức về: Các loại mô hình mạng, mạng cục bộ - Lan, các phương pháp truy cập đường truyền vật lý, mạng internet,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p kgcc 31/07/2017 0 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - Hoàng Thanh Hòa

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - Hoàng Thanh Hòa

  Bài giảng môn Mạng máy tính - Chương 2: Mô hình tham chiếu OSI. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Giao thức mạng máy tính, mô hình kiến trúc đa tầng, mô hình tham chiếu OSI, quá trình vận chuyển dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p kgcc 31/07/2017 0 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 - Hoàng Thanh Hòa

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 - Hoàng Thanh Hòa

  Bài giảng môn Mạng máy tính - Chương 3: Môi trường truyền dẫn và thiết bị mạng cung cấp cho người học các kiến thức: Môi trường truyền dẫn, các loại cáp truyền dẫn, đường truyền vô tuyến, thiết bị mạng thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p kgcc 31/07/2017 0 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 - Hoàng Thanh Hòa

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 - Hoàng Thanh Hòa

  Bài giảng môn Mạng máy tính - Chương 4: Họ giao thức TCP/IP. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Mô hình TCP/IP, các giao thức trong họ giao thức TCP/IP, địa chỉ IPv4. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   107 p kgcc 31/07/2017 0 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5 - Hoàng Thanh Hòa

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5 - Hoàng Thanh Hòa

  Bài giảng môn Mạng máy tính - Chương 5: Cơ sở giao thức định tuyến. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các khái niệm cơ bản trong định tuyến, các thuật toán định tuyến, một số giao thức định tuyến thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p kgcc 31/07/2017 1 0

 • Bài giảng An toàn mạng máy tính: Bài 1 - ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng An toàn mạng máy tính: Bài 1 - ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang

  Bài 1 của bài giảng an toàn mạng máy tính giới thiệu tổng quan về an ninh mạng với một số nội dung như: Một số khái niệm, các kỹ thuật tấn công phổ biến và cơ chế phòng thủ, lý lịch của những kẻ tấn công, mô hình bảo mật cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   66 p kgcc 19/01/2017 1 0

 • Bài giảng An toàn mạng máy tính: Bài 2B - ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng An toàn mạng máy tính: Bài 2B - ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang

  Bài 2B của bài giảng An toàn mạng máy tính giới thiệu về Virus máy tính. Nội dung của chương này gồm có: Tổng quan về Virus máy tính, các kỹ thuật của Virus máy tính, các kỹ thuật của Virus máy tính trên mạng.

   73 p kgcc 19/01/2017 2 0

 • Bài giảng An toàn mạng máy tính: Bài 2A - ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng An toàn mạng máy tính: Bài 2A - ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng An toàn mạng máy tính - Bài 2 đề cập đến phần mềm gây hại Trojan. Thông qua chương này, người học sẽ biết về lịch sử hình thành Trojan, khái niệm về Trojan, phân loại Trojan, một số Trojan phổ biến, phòng chống Trojan, một số cổng đi cùng các Trojan thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p kgcc 19/01/2017 1 0

 • Bài giảng An toàn mạng máy tính: Bài 3 - ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng An toàn mạng máy tính: Bài 3 - ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang

  Bài 3 trình bày về các giải thuật mã hoá dữ liệu. Chương này gồm có các nội dung chính như: Giới thiệu về mật mã hoá, lịch sử của mật mã, giải thuật mã hoá cổ điển, giải thuật mã hoá hiện đại, bẻ gãy một hệ thống mật mã. Mời các bạn cùng tham khảo.

   77 p kgcc 19/01/2017 1 0

 • Bài giảng An toàn mạng máy tính: Bài 4 - ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng An toàn mạng máy tính: Bài 4 - ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang

  Bài 4 đề cập đến vấn đề mã hoá khoá công khai và quản lý khoá. Chương này gồm có các nội dung sau đây: Số nguyên tố, hệ mã hoá khoá công khai, giao thức trao đổi khoá Diffie-Hellman, hệ RSA, quản lý khoá. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p kgcc 19/01/2017 2 0

 • Bài giảng An toàn mạng máy tính: Bài 5 - ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng An toàn mạng máy tính: Bài 5 - ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng An toàn mạng máy tính bài 5 trình bày về chứng thực dữ liệu. Thông qua chương này người học sẽ biết về: Vai trò của chứng thực, các phương pháp chứng thực, những công dụng cơ bản của mã hoá thông điệp, mã chứng thực thông điệp (MAC), hàm băm, chữ ký số,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   60 p kgcc 19/01/2017 2 0

 • Bài giảng An toàn mạng máy tính: Bài 6 - ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng An toàn mạng máy tính: Bài 6 - ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang

  bài 6 giới thiệu một số giao thức bảo mật mạng. Nội dug được trình bày trong chương này gồm có: Vị trí của mật mã trong mạng máy tính, Cơ sở hạ tầng khoá công khai, IPsec, SSL/TLS, PGP và S/MIME, Kerberos, SSH. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   109 p kgcc 19/01/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số