• Bài giảng An toàn mạng máy tính: Bài 1 - ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng An toàn mạng máy tính: Bài 1 - ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang

  Bài 1 của bài giảng an toàn mạng máy tính giới thiệu tổng quan về an ninh mạng với một số nội dung như: Một số khái niệm, các kỹ thuật tấn công phổ biến và cơ chế phòng thủ, lý lịch của những kẻ tấn công, mô hình bảo mật cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   66 p kgcc 19/01/2017 0 0

 • Bài giảng An toàn mạng máy tính: Bài 2B - ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng An toàn mạng máy tính: Bài 2B - ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang

  Bài 2B của bài giảng An toàn mạng máy tính giới thiệu về Virus máy tính. Nội dung của chương này gồm có: Tổng quan về Virus máy tính, các kỹ thuật của Virus máy tính, các kỹ thuật của Virus máy tính trên mạng.

   73 p kgcc 19/01/2017 1 0

 • Bài giảng An toàn mạng máy tính: Bài 2A - ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng An toàn mạng máy tính: Bài 2A - ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng An toàn mạng máy tính - Bài 2 đề cập đến phần mềm gây hại Trojan. Thông qua chương này, người học sẽ biết về lịch sử hình thành Trojan, khái niệm về Trojan, phân loại Trojan, một số Trojan phổ biến, phòng chống Trojan, một số cổng đi cùng các Trojan thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p kgcc 19/01/2017 0 0

 • Bài giảng An toàn mạng máy tính: Bài 3 - ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng An toàn mạng máy tính: Bài 3 - ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang

  Bài 3 trình bày về các giải thuật mã hoá dữ liệu. Chương này gồm có các nội dung chính như: Giới thiệu về mật mã hoá, lịch sử của mật mã, giải thuật mã hoá cổ điển, giải thuật mã hoá hiện đại, bẻ gãy một hệ thống mật mã. Mời các bạn cùng tham khảo.

   77 p kgcc 19/01/2017 0 0

 • Bài giảng An toàn mạng máy tính: Bài 4 - ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng An toàn mạng máy tính: Bài 4 - ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang

  Bài 4 đề cập đến vấn đề mã hoá khoá công khai và quản lý khoá. Chương này gồm có các nội dung sau đây: Số nguyên tố, hệ mã hoá khoá công khai, giao thức trao đổi khoá Diffie-Hellman, hệ RSA, quản lý khoá. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p kgcc 19/01/2017 0 0

 • Bài giảng An toàn mạng máy tính: Bài 5 - ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng An toàn mạng máy tính: Bài 5 - ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng An toàn mạng máy tính bài 5 trình bày về chứng thực dữ liệu. Thông qua chương này người học sẽ biết về: Vai trò của chứng thực, các phương pháp chứng thực, những công dụng cơ bản của mã hoá thông điệp, mã chứng thực thông điệp (MAC), hàm băm, chữ ký số,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   60 p kgcc 19/01/2017 1 0

 • Bài giảng An toàn mạng máy tính: Bài 6 - ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng An toàn mạng máy tính: Bài 6 - ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang

  bài 6 giới thiệu một số giao thức bảo mật mạng. Nội dug được trình bày trong chương này gồm có: Vị trí của mật mã trong mạng máy tính, Cơ sở hạ tầng khoá công khai, IPsec, SSL/TLS, PGP và S/MIME, Kerberos, SSH. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   109 p kgcc 19/01/2017 1 0

 • Giáo trình Quản trị mạng: Phần 1 - Nguyễn Văn Phác

  Giáo trình Quản trị mạng: Phần 1 - Nguyễn Văn Phác

  Giáo trình Quản trị mạng: Phần 1 - Nguyễn Văn Phác tập trung giới thiệu chung về Windows 2000; làm quen với Active Directory; vấn đề tìm kiếm thông tin trên mạng; sự phân chia quyền hành trên một miền;...

   30 p kgcc 30/11/2016 4 0

 • Giáo trình Quản trị mạng: Phần 2 - Nguyễn Văn Phác

  Giáo trình Quản trị mạng: Phần 2 - Nguyễn Văn Phác

  Cùng tìm hiểu tính năng cài đặt phần mềm; cài đặt và thiết lập mạng Windows 2000;... được trình bày cụ thể trong "Giáo trình Quản trị mạng: Phần 2" do Nguyễn Văn Phác biên soạn.

   54 p kgcc 30/11/2016 5 0

 • Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin: Chương 0 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin: Chương 0 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin: Chương 0 - ĐH Bách khoa TP HCM sau đây sẽ giúp cho các bạn nắm bắt được những thông tin tổng quan về môn học như nội dung môn học, cách đánh giá, bài tập lớn, tài liệu tham khảo. Mời các bạn tham khảo.

   9 p kgcc 31/10/2016 6 0

 • Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin: Chương 1 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin: Chương 1 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Dưới đây là bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin: Chương 1. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về các khái niệm cơ bản, các bước cơ bản trong bảo mật thông tin, các thành phần trong hệ thống thông tin. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

   47 p kgcc 31/10/2016 6 0

 • Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin: Chương 2 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin: Chương 2 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin: Chương 2 - Mã hóa và các giao thức trao đổi khóa được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về khái niệm cơ bản về mã hóa, mã hóa hoàn hảo, kênh trao đổi khóa, mô hình Dolev-Yao, giao thức trao đổi khóa.

   68 p kgcc 31/10/2016 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số