• Bài giảng Pháp luật đại cương

  Bài giảng Pháp luật đại cương

  Nội dung của bài giảng gồm có 7 bài trình bày các nội dung: những vấn đề cơ bản về nhà nước, những vấn đề cơ bản của pháp luật, nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, hệ thống pháp luật và quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật - vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp...

   257 p kgcc 25/10/2017 272 1

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Ths.Bùi Huy Tùng - ĐH Ngân hàng

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Ths.Bùi Huy Tùng - ĐH Ngân hàng

  Nội dung bài giảng "Pháp luật đại cương" của Bùi Huy Tùng trình bày những vấn đề cơ bản về nhà nước, những vấn đề chung về nhà nước, nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, những vấn đề cơ bản về pháp luật, quan hệ pháp luật, phân loại quan hệ pháp luật, thành phần của quan hệ pháp luật, cơ chế điều chỉnh pháp luật đối với...

   749 p kgcc 25/10/2017 289 2

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - TS. Lê Văn Hưng

  Bài giảng Pháp luật đại cương - TS. Lê Văn Hưng

  Bài giảng "Pháp luật đại cương" có cấu trúc gồm 6 chương trình bài các nội dung: Một số vấn đề cơ bản về nhà nước; một số vấn đề cơ bản về pháp luật; hình thức pháp luật, pháp luật dân sự, hôn nhân gia đình, tố tụng dân sự; pháp luật lao động; pháp luật hình sự và tố tụng hình sự. Mời các bạn cùng tham khảo.

   204 p kgcc 25/10/2017 250 1

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - ThS. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

  Bài giảng Pháp luật đại cương - ThS. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

  Bài giảng Pháp luật đại cương cung cấp cho người học các kiến thức: Bộ máy nhà nước trong quản lý kinh tế, những vấn đề cơ bản về pháp luật, thực hiện pháp luật, tinh thần của Luật Hiến pháp, Luật dân sự và Luật hôn nhân-gia đình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   211 p kgcc 25/10/2017 243 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Gv. Trần Ngọc Hội

  Bài giảng Xác suất thống kê - Gv. Trần Ngọc Hội

  Bài giảng Xác suất thống kê của Trần Ngọc Hội được biên soạn nhằm mục đích giảng dạy môn học này cho sinh viên khối ngành khoa học tự nhiên. Chính vì thế mà nội dung bài giảng tập hợp tất cả các khái niệm, công thức liên quan đến xác suất và thống kê toán học. Không chỉ dừng ở đó, bài giảng còn đưa ra nhiều dạng bài tập để các bạn...

   13 p kgcc 25/10/2017 217 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Nguyễn Ngọc Phụng (ĐH Ngân hàng TP.HCM)

  Bài giảng Xác suất thống kê - Nguyễn Ngọc Phụng (ĐH Ngân hàng TP.HCM)

  Bài giảng Xác suất thống kê nhằm trình bày 2 phần chính xác suất và thống kê, trong phần xác suất trình bày về xác suất của một biến cố, biến ngẫu nhiên, một số luật phân phối xác suất thông dụng, ở phần thống kê trình bày về lý thuyết mẫu, ước lượng tham số, kiểm định giả thuyết thống kê.

   17 p kgcc 25/10/2017 245 1

 • Bài giảng Giảng dạy Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - chúng ta sai từ đâu - Nguyễn Phúc Anh

  Bài giảng Giảng dạy Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - chúng ta sai từ đâu - Nguyễn Phúc Anh

  Bài giảng Giảng dạy Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - chúng ta sai từ đâu của tác giả Nguyễn Phúc Anh tập trung trình bày các nội dung chính về giảng dạy lý thuyết Nghiên cứu khoa học ở các Đại học của Việt Nam; thực hành nghiên cứu - Góc nhìn của người trong cuộc.

   20 p kgcc 25/10/2017 226 1

 • Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - PGS.TS. Phạm Văn Hiền ( đầy đủ)

  Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - PGS.TS. Phạm Văn Hiền ( đầy đủ)

  Nội dung của bài giảng trình bày về đại cương về nghiên cứu khoa học, các vấn đề khoa học trong nghiên cứu khoa học, các giả thuyết khoa học trong nghiên cứu khoa học, cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu khoa học, phương pháp thu thập thông tin, các hình thức công bố kết quả nghiên cứu, luận văn khoa học và ngôn ngữ khoa học.

   119 p kgcc 25/10/2017 222 2

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - PGS.TS. Trần Văn Lăng

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - PGS.TS. Trần Văn Lăng

  Nội dung bài giảng trình bày cách viết bài báo khoa học, khái niệm về bài báo khoa học, so sánh bài báo khoa học với bài báo đề tài tự do, cấu trúc của một bài báo khoa học, tựa đề bài báo, các phương pháp chọn tựa đề và phần phương pháp nghiên cứu.

   14 p kgcc 25/10/2017 228 1

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Nguyễn Đình Thọ

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Nguyễn Đình Thọ

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học nhằm trình bày về nghiên cứu và lý thuyết khoa học, dự án kinh doanh và nghiên cứu, nghiên cứu hàn lâm và ứng dụng, vai trò của nghiên cứu hàn lâm trong thực tiễn, phương pháp luận nghiên cứu khoa học.

   24 p kgcc 25/10/2017 250 1

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Vũ Cao Đàm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Vũ Cao Đàm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học nhằm trình bày về mục tiêu nghiên cứu khoa học, đặt câu hỏi cho vấn đề nghiên cứu khoa học, luận điểm khoa học và các phương pháp chứng minh giả thuyết, hoạt động khoa học công nghệ bao gồm: nghiên cứu và triển khai, phát triển công nghệ, chuyển giao tri thức.

   200 p kgcc 25/10/2017 228 1

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên - Nguyễn Ngọc Danh

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên - Nguyễn Ngọc Danh

  Mời các bạn cùng tìm hiểu khái niệm nghiên cứu khoa học; những loại hình nghiên cứu khoa học; phương pháp tư duy; những chủ đề nghiên cứu gợi ý;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên" của Nguyễn Ngọc Danh.

   29 p kgcc 25/10/2017 234 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số