• Ebook Tạo đĩa CD - ROM nhạc nén: Phần 1

  Ebook Tạo đĩa CD - ROM nhạc nén: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tạo đĩa CD - ROM nhạc nén" do Nguyễn Hạnh và Nguyễn Duy Linh biên soạn cung cấp cho người đọc những điều cần biết khi tạo đĩa CD - ROM nhạc nén, tạo đĩa CD - ROM nhạc nén với tập tin nhạc MP3. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p kgcc 29/12/2016 4 0

 • Ebook Tạo đĩa CD - ROM nhạc nén: Phần 2

  Ebook Tạo đĩa CD - ROM nhạc nén: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Tạo đĩa CD - ROM nhạc nén" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tạo đĩa CD - ROM nhạc nén với tập tin WMA, chương trình WINAMP, chương trình Real Player. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   67 p kgcc 29/12/2016 6 0

 • Ebook Hướng dẫn sử dụng và tự sửa chữa scanner đời mới: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn sử dụng và tự sửa chữa scanner đời mới: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn sử dụng và tự sửa chữa scanner đời mới" giới thiệu tới người đọc các chi tiết căn bản về máy scanner, đưa máy scanner vào hoạt động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   135 p kgcc 31/10/2016 4 0

 • Ebook Hướng dẫn sử dụng và tự sửa chữa scanner đời mới: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn sử dụng và tự sửa chữa scanner đời mới: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn sử dụng và tự sửa chữa scanner đời mới" do KS. Nguyễn Nam Thuận biên soạn giới thiệu tới người đọc các kỹ thuật scan cao cấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   122 p kgcc 31/10/2016 7 0

 • Bài giảng Cung cấp điện: Chương 1 - ThS. Phùng Đức Bảo Châu

  Bài giảng Cung cấp điện: Chương 1 - ThS. Phùng Đức Bảo Châu

  Bài giảng Cung cấp điện: Chương 1 - Khái quát về hệ thống cung cấp điện do ThS. Phùng Đức Bảo Châu thực hiện. Bài giảng gồm có các nội dung: Nguồn điện, lưới điện và lưới cung cấp điện, những yêu cầu chung về lưới cung cấp điện, một số ký hiệu thường dùng. Để nắm vững nội dung kiến thức bài giảng mời các bạn cùng tham khảo nội...

   51 p kgcc 31/10/2016 5 0

 • Bài giảng Cung cấp điện: Chương 2 - ThS. Phùng Đức Bảo Châu

  Bài giảng Cung cấp điện: Chương 2 - ThS. Phùng Đức Bảo Châu

  Bài giảng Cung cấp điện: Chương 2 - Các loại lưới điện do ThS. Phùng Đức Bảo Châu trình bày về lưới điện đô thị, lưới điện nông thôn, lưới điện xí nghiệp, các loại dây và cáp điện, cấu trúc đường dây tải điện, những yêu cầu và nội dung chủ yếu khi thiết kế hệ thống cung cấp điện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu.

   30 p kgcc 31/10/2016 8 0

 • Bài giảng Cung cấp điện: Chương 3 - ThS. Phùng Đức Bảo Châu

  Bài giảng Cung cấp điện: Chương 3 - ThS. Phùng Đức Bảo Châu

  Bài giảng Cung cấp điện: Chương 3 - Phụ tải điện do ThS. Phùng Đức Bảo Châu thực hiện. Bài giảng được trình bày với các nội dung: Đặt vấn đề, đồ thị phụ tải, những định nghĩa cơ bản và ký hiệu, xác định phụ tải tính toán, phương pháp tính một số phụ tải đặc biệt, một vài nét về dự báo phụ tải điện, bài toán ví dụ về xác...

   59 p kgcc 31/10/2016 7 0

 • Bài giảng Cung cấp điện: Chương 4 - ThS. Phùng Đức Bảo Châu

  Bài giảng Cung cấp điện: Chương 4 - ThS. Phùng Đức Bảo Châu

  Bài giảng Cung cấp điện: Chương 4 - Chọn phương pháp cung cấp điện do ThS. Phùng Đức Bảo Châu tiến hành. Bài giảng được biên soạn với các nội dung: Khái quát, chọn điện áp định mức của mạng điện, chọn nguồn điện, sơ đồ mạng điện cao áp, sơ đồ mạng điện hạ áp, kết cấu của mạng điện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết...

   35 p kgcc 31/10/2016 6 0

 • Bài giảng Cung cấp điện: Chương 5 - ThS. Phùng Đức Bảo Châu

  Bài giảng Cung cấp điện: Chương 5 - ThS. Phùng Đức Bảo Châu

  Bài giảng Cung cấp điện: Chương 5 - Trạm biến áp do ThS. Phùng Đức Bảo Châu giảng dạy. Bài giảng được trình bày với các nội dung: Khái quát và phân loại; chọn vị trí, số lượng và công suất cho trạm; sơ đồ nối dây của trạm biến áp; cấu trúc trạm; vận hành trạm biến áp; nối đất trạm và đường dây tải điện; ví dụ - Chọn công suất...

   51 p kgcc 31/10/2016 7 0

 • Bài giảng Cung cấp điện: Chương 6 - ThS. Phùng Đức Bảo Châu

  Bài giảng Cung cấp điện: Chương 6 - ThS. Phùng Đức Bảo Châu

  Bài giảng Cung cấp điện: Chương 6 Tính toán về điện trình bày về khái quát, sơ đồ thay thế của lưới điện, tổn thất khi truyền tải, tính toán tổn thất ở mạng điện hở khu vực, tính toán tổn thất ở mạng điện kín đơn giản, tính toán mạng điện có nhiều cấp điện áp, sử dụng đại số ma trận để xác định các thông số trạng thái làm...

   24 p kgcc 31/10/2016 3 0

 • Bài giảng Cung cấp điện: Chương 7 - ThS. Phùng Đức Bảo Châu

  Bài giảng Cung cấp điện: Chương 7 - ThS. Phùng Đức Bảo Châu

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Bài giảng Cung cấp điện: Chương 7 - Lựa chọn các phần tử trong hệ thống CCĐ. Bài giảng được thực hiện với các nội dung chính: Những điều kiện chung để lựa chọn, lựa chọn và kiểm tra cầu chì, lựa chọn và kiểm tra dao cách ly và cầu dao, lựa chọn và kiểm tra máy cắt điện, lựa chọn và kiểm tra máy cắt...

   28 p kgcc 31/10/2016 4 0

 • Bài giảng Cung cấp điện: Chương 8 - ThS. Phùng Đức Bảo Châu

  Bài giảng Cung cấp điện: Chương 8 - ThS. Phùng Đức Bảo Châu

  Bài giảng Cung cấp điện: Chương 8 - Tiết kiệm điện năng và nâng cao hệ số công suất COSφ trình bày về ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất COSφ, các biện pháp nâng cao hệ số công suất COSφ, tính toán bù công suất phản kháng, phân phối dung lượng Bù trong mạng điện, chọn tụ điện và điều chỉnh dung lượng Bù. Mời các bạn cùng tham khảo...

   45 p kgcc 31/10/2016 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số