• Giáo trình Hệ thống và quản lý nuôi trồng thủy sản: Phần 2

  Giáo trình Hệ thống và quản lý nuôi trồng thủy sản: Phần 2

  Phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia của người dân (PRA); quản lý vùng nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đồng;... là những nội dung chính được trình bày cụ thể trong "Giáo trình Hệ thống và quản lý nuôi trồng thủy sản: Phần 2". Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   65 p kgcc 25/05/2016 124 2

 • Giáo trình Hệ thống và quản lý nuôi trồng thủy sản: Phần 1

  Giáo trình Hệ thống và quản lý nuôi trồng thủy sản: Phần 1

  Giáo trình Hệ thống và quản lý nuôi trồng thủy sản được biên soạn để giảng dạy cho sinh viên bậc đại học và cao đẳng thuộc khối nông lâm thủy sản, đồng thời là tài liệu tự học để nâng cao trình độ cho các cán bộ nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản và quản lý môi trường và nguồn lợi thủy sản. Mời các bạn cùng tìm hiểu...

   54 p kgcc 25/05/2016 122 2

 • Giáo trình Quản lý ao, bè nuôi cá tra, cá ba sa - MĐ03: Nuôi cá tra, cá ba sa

  Giáo trình Quản lý ao, bè nuôi cá tra, cá ba sa - MĐ03: Nuôi cá tra, cá ba sa

  Giáo trình Quản lý ao, bè nuôi cá tra, cá ba sa - MĐ03: Nuôi cá tra, cá ba sa giới thiệu những hiểu biết chung về cách tính thức ăn, cho cá ăn, kiểm tra cá, quản lý môi trường ao bè nuôi, các phương pháp xử lý chất thải. Nội dung giảng dạy được phân bổ trong thời gian 100 giờ và gồm 6 bài.

   115 p kgcc 28/02/2015 142 1

 • Giáo trình Nuôi cua lột - MĐ06: Nuôi cua biển

  Giáo trình Nuôi cua lột - MĐ06: Nuôi cua biển

  Sau khi học xong Giáo trình Nuôi cua lột này, học viên có thể mô tả các thao tác kỹ thuật nuôi cua lột; thực hiện các thao tác kỹ thuật chính xác nuôi cua lột có hiệu quả; cẩn thậm, tỷ mỷ trong từng khâu kỹ thuật.

   44 p kgcc 28/02/2015 102 1

 • Giáo trình Kiểm tra hệ thống nuôi - MĐ04: Nuôi cá bống tượng

  Giáo trình Kiểm tra hệ thống nuôi - MĐ04: Nuôi cá bống tượng

  Giáo trình Kiểm tra hệ thống nuôi được biên soạn theo Chương trình mô đun Kiểm tra hệ thống nuôi của nghề Nuôi cá bống tượng trình độ sơ cấp. Giáo trình giới thiệu những hiểu biết chung về Thực hành Nuôi trồng thủy sản tốt ở Việt Nam (Viet GAP), nội dung lý thuyết và thực hành kiểm tra, quản lý môi trường ao, bè nuôi, xử lý chất thải, cách...

   92 p kgcc 28/02/2015 122 1

 • Giáo trình Thả giống - MĐ04: Ương giống và nuôi ngao

  Giáo trình Thả giống - MĐ04: Ương giống và nuôi ngao

  Giáo trình Thả giống là quyển 04 trong số 06 mô đun của chương trình đào tạo “Nghề ương giống và nuôi ngao” trình độ sơ cấp. Trong mô đun này gồm có 03 bài dạy thuộc thể loại lý thuyết và tích hợp.

   45 p kgcc 28/02/2015 123 1

 • Giáo trình Chuẩn bị ao nuôi tôm sú - MĐ02: Nuôi tôm sú

  Giáo trình Chuẩn bị ao nuôi tôm sú - MĐ02: Nuôi tôm sú

  Giáo trình Chuẩn bị ao nuôi tôm sú - MĐ02: Nuôi tôm sú cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về công tác chuẩn bị ao nuôi tôm bao gồm các việc xử lý đáy ao, bờ ao, lắp quạt nước, lấy nước, gây màu nước; có giá trị hướng dẫn học viên học tập và có thể tham khảo để vận dụng trong thực tế sản xuất hoặc điều chỉnh cho phù hợp...

   62 p kgcc 28/02/2015 245 1

 • Giáo trình Nuôi cá song (cá mú) - MĐ04: Nuôi cá lồng bè trên biển

  Giáo trình Nuôi cá song (cá mú) - MĐ04: Nuôi cá lồng bè trên biển

  Giáo trình Nuôi cá song (cá mú) là quyển 04 trong số 07 mô đun của chương trình đào tạo “Nghề Nuôi cá lồng bè trên biển” trình độ sơ cấp nghề. Trong mô đun này gồm có 06 bài dạy thuộc thể loại lý thuyết và tích hợp.

   56 p kgcc 28/02/2015 154 1

 • Giáo trình Thu hoạch - MĐ04: Ương giống và nuôi tu hài

  Giáo trình Thu hoạch - MĐ04: Ương giống và nuôi tu hài

  Giáo trình Thu hoạch - MĐ04: Ương giống và nuôi tu hài giúp người học có thể trình bày được các bước về chuẩn bị dụng cụ, xác định thời vụ thu hoạch, thu hoạch giống cấp 2, thu hoạch tu hài trong lồng trên bãi triều và thu hoạch tu hài trên bãi triều,...

   59 p kgcc 28/02/2015 237 1

 • Giáo trình Quản lý, chăm sóc và phòng bệnh - MĐ03: Ương giống và nuôi tu hài

  Giáo trình Quản lý, chăm sóc và phòng bệnh - MĐ03: Ương giống và nuôi tu hài

  Giáo trình Quản lý, chăm sóc và phòng bệnh là mô đun số 3 thuộc chương trình đào tạo sơ cấp nghề "Ương giống và nuôi tu hài". Nội dung được phân bổ giảng dạy trong thời gian 80 giờ và bao gồm: nguyên tắc của việc chăm sóc, quản lý và phòng bệnh; vệ sinh lồng ương giống cấp 2; ngăn chặn địch hại; kiểm tra tỉ lệ sống ương giống cấp 2; kiểm...

   50 p kgcc 28/02/2015 97 1

 • Giáo trình Phòng trị bệnh ấu trùng tôm - MĐ06: Sản xuất giống tôm sú

  Giáo trình Phòng trị bệnh ấu trùng tôm - MĐ06: Sản xuất giống tôm sú

  Giáo trình “Phòng trị bệnh ấu trùng tôm” được biên soạn dựa trên chương trình mô đun “Phòng trị bệnh ấu trùng tôm” trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề sản xuất giống tôm sú. Giáo trình là cơ sở cho giáo viên soạn bài giảng để giảng dạy, là tài liệu nghiên cứu và học tập của học viên học nghề “Sản xuất giống tôm sú”.

   100 p kgcc 28/02/2015 111 1

 • Giáo trình Nuôi cá sủ đất - MĐ07: Nuôi cá lồng bè trên biển

  Giáo trình Nuôi cá sủ đất - MĐ07: Nuôi cá lồng bè trên biển

  Mô đun Nuôi cá sủ đất là một trong 07 mô đun của nghề Nuôi cá lồng bè trên biển trình độ sơ cấp nghề. Mô đun cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về đặc điểm sinh học cá sủ đất, quy trình kỹ thuật trong nuôi cá sủ đất bằng lồng bè trên biển.

   59 p kgcc 28/02/2015 129 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số