• Giáo trình Hệ thống và quản lý nuôi trồng thủy sản: Phần 2

  Giáo trình Hệ thống và quản lý nuôi trồng thủy sản: Phần 2

  Phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia của người dân (PRA); quản lý vùng nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đồng;... là những nội dung chính được trình bày cụ thể trong "Giáo trình Hệ thống và quản lý nuôi trồng thủy sản: Phần 2". Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   65 p kgcc 25/05/2016 174 2

 • Giáo trình Hệ thống và quản lý nuôi trồng thủy sản: Phần 1

  Giáo trình Hệ thống và quản lý nuôi trồng thủy sản: Phần 1

  Giáo trình Hệ thống và quản lý nuôi trồng thủy sản được biên soạn để giảng dạy cho sinh viên bậc đại học và cao đẳng thuộc khối nông lâm thủy sản, đồng thời là tài liệu tự học để nâng cao trình độ cho các cán bộ nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản và quản lý môi trường và nguồn lợi thủy sản. Mời các bạn cùng tìm hiểu...

   54 p kgcc 25/05/2016 171 2

 • Giáo trình Chuẩn bị ao, ruộng nuôi tôm càng xanh - MĐ02: Nuôi tôm càng xanh

  Giáo trình Chuẩn bị ao, ruộng nuôi tôm càng xanh - MĐ02: Nuôi tôm càng xanh

  Giáo trình Chuẩn bị ao, ruộng nuôi tôm càng xanh - MĐ02: Nuôi tôm càng xanh giới thiệu xoay quanh các vấn đề về cải tạo và các công việc cần phải được chuẩn bị trước khi thả giống tôm càng xanh để nuôi, mô đun được phân bổ trong thời gian 72 giờ, gồm 5 bài.

   80 p kgcc 28/02/2015 134 1

 • Giáo trình Thu hoạch và tiêu thụ - MĐ05: Nuôi cá lăng, cá chiên

  Giáo trình Thu hoạch và tiêu thụ - MĐ05: Nuôi cá lăng, cá chiên

  Giáo trình Thu hoạch và tiêu thụ thuộc MĐ05: Nuôi cá lăng, cá chiên cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về thu hoạch, vận chuyển cá nói chung và cá lăng, cá chiên nói riêng; có giá trị hướng dẫn học viên học tập và có thể tham khảo để vận dụng trong thực tế sản xuất hoặc điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện và bối cảnh thực tế...

   114 p kgcc 28/02/2015 159 1

 • Giáo trình Nuôi cá sủ đất - MĐ07: Nuôi cá lồng bè trên biển

  Giáo trình Nuôi cá sủ đất - MĐ07: Nuôi cá lồng bè trên biển

  Mô đun Nuôi cá sủ đất là một trong 07 mô đun của nghề Nuôi cá lồng bè trên biển trình độ sơ cấp nghề. Mô đun cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về đặc điểm sinh học cá sủ đất, quy trình kỹ thuật trong nuôi cá sủ đất bằng lồng bè trên biển.

   59 p kgcc 28/02/2015 171 1

 • Giáo trình Chuẩn bị ao - MĐ02: Sản xuất giống một số loài cá nước ngọt

  Giáo trình Chuẩn bị ao - MĐ02: Sản xuất giống một số loài cá nước ngọt

  Giáo trình Chuẩn bị ao - MĐ02: Sản xuất giống một số loài cá nước ngọt giới thiệu về biện pháp xử lý đáy, tu sửa ao, cấp và gây màu nước cho ao nuôi vỗ cá bố mẹ, ao ương nuôi cá giống; nội dung được phân bổ giảng dạy trong thời gian 50 tiết và bao gồm 3 bài.

   41 p kgcc 28/02/2015 187 1

 • Giáo trình Chọn và chuẩn bị nơi nuôi - MĐ01: Nuôi cua biển

  Giáo trình Chọn và chuẩn bị nơi nuôi - MĐ01: Nuôi cua biển

  Giáo trình Chọn và chuẩn bị nơi nuôi thuộc MĐ01 nghề Nuôi cua biển. Nội dung mô đun được phân bổ giảng dạy trong thời gian 48 giờ và bao gồm 06 bài: giới thiệu môi trường và tập tính sống của cua biển; chọn nơi nuôi cua biển; xây dựng nơi nuôi; cải tạo nơi nuôi; kiểm tra môi trường trước khi thả giống.

   41 p kgcc 28/02/2015 152 1

 • Giáo trình Đánh bắt hải sản bằng lưới rê hỗn hợp - MĐ02: Đánh bắt hải sản bằng lưới rê

  Giáo trình Đánh bắt hải sản bằng lưới rê hỗn hợp - MĐ02: Đánh bắt hải sản bằng lưới rê

  Giáo trình Đánh bắt hải sản bằng lưới rê hỗn hợp - MĐ02: Đánh bắt hải sản bằng lưới rê giúp người học có khả năng hiểu được các loài hải sản đánh bắt được ở lưới rê hỗn hợp; biết được các ngư trường đánh bắt lưới rê hỗn hợp ở Việt Nam; hiểu được kỹ thuật đánh bắt hải sản bằng lưới rê hỗn hợp.

   73 p kgcc 28/02/2015 109 1

 • Giáo trình Nuôi cua gạch - MĐ07: Nuôi cua biển

  Giáo trình Nuôi cua gạch - MĐ07: Nuôi cua biển

  Sau khi học xong Giáo trình Nuôi cua gạch này, học viên đạt được: hiểu được quá trình hình thành gạch của cua biển; chọn được nơi nuôi thích hợp cho cua lên gạch; xác định được mùa vụ nuôi và chọn giống có chất lượng tốt; thực hiện được thao tác chăm sóc và quản lý cua trong quá trình nuôi.

   74 p kgcc 28/02/2015 150 1

 • Giáo trình Đánh bắt hải sản bằng lưới rê ba lớp tầng đá - MĐ03: Đánh bắt hải sản bằng lưới rê

  Giáo trình Đánh bắt hải sản bằng lưới rê ba lớp tầng đá - MĐ03: Đánh bắt hải sản bằng lưới rê

  Giáo trình Đánh bắt hải sản bằng lưới rê ba lớp tầng đá được phân bổ giảng dạy trong thời gian 76 giờ và bao gồm 5 bài: tìm hiểu về nghề lưới rê ba lớp tầng đáy; chuẩn bị; thả lưới rê ba lớp; trôi lưới rê ba lớp; thu lưới, lấy cá của lưới rê ba lớp.

   90 p kgcc 28/02/2015 125 1

 • Giáo trình Phòng trị bệnh thường gặp ở tôm càng xanh - MĐ05: Nuôi tôm càng xanh

  Giáo trình Phòng trị bệnh thường gặp ở tôm càng xanh - MĐ05: Nuôi tôm càng xanh

  Giáo trình Phòng trị bệnh thường gặp ở tôm càng xanh - MĐ05: Nuôi tôm càng xanh là một mô đun chuyên môn nghề. Nội dung của giáo trình giới thiệu các biện về phòng bệnh, chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp, được phân bổ trong thời gian 80 giờ gồm 7 bài.

   87 p kgcc 28/02/2015 148 1

 • Giáo trình Chăm sóc và quản lý môi trường - MĐ03: Nuôi cua biển

  Giáo trình Chăm sóc và quản lý môi trường - MĐ03: Nuôi cua biển

  Giáo trình Chăm sóc và quản lý môi trường - MĐ03: Nuôi cua biển được phân bổ giảng dạy trong thời gian 96 giờ và bao gồm 06 bài: giới thiệu đặc điểm dinh dưỡng và sinh trưởng của cua biển, tính khối lượng thức ăn và xác định chế độ cho ăn, chuẩn bị thức ăn và cho ăn, kiểm tra sinh trưởng và quản lý môi trường nuôi.

   52 p kgcc 28/02/2015 166 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số