• Giáo trình Hệ thống và quản lý nuôi trồng thủy sản: Phần 2

  Giáo trình Hệ thống và quản lý nuôi trồng thủy sản: Phần 2

  Phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia của người dân (PRA); quản lý vùng nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đồng;... là những nội dung chính được trình bày cụ thể trong "Giáo trình Hệ thống và quản lý nuôi trồng thủy sản: Phần 2". Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   65 p kgcc 25/05/2016 198 3

 • Giáo trình Hệ thống và quản lý nuôi trồng thủy sản: Phần 1

  Giáo trình Hệ thống và quản lý nuôi trồng thủy sản: Phần 1

  Giáo trình Hệ thống và quản lý nuôi trồng thủy sản được biên soạn để giảng dạy cho sinh viên bậc đại học và cao đẳng thuộc khối nông lâm thủy sản, đồng thời là tài liệu tự học để nâng cao trình độ cho các cán bộ nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản và quản lý môi trường và nguồn lợi thủy sản. Mời các bạn cùng tìm hiểu...

   54 p kgcc 25/05/2016 201 3

 • Giáo trình Chuẩn bị ao - MĐ02: Sản xuất giống một số loài cá nước ngọt

  Giáo trình Chuẩn bị ao - MĐ02: Sản xuất giống một số loài cá nước ngọt

  Giáo trình Chuẩn bị ao - MĐ02: Sản xuất giống một số loài cá nước ngọt giới thiệu về biện pháp xử lý đáy, tu sửa ao, cấp và gây màu nước cho ao nuôi vỗ cá bố mẹ, ao ương nuôi cá giống; nội dung được phân bổ giảng dạy trong thời gian 50 tiết và bao gồm 3 bài.

   41 p kgcc 28/02/2015 209 2

 • Giáo trình Chuẩn bị nơi ương tu hài cấp 2 và thả giống - MĐ01: Ương giống và nuôi tu hài

  Giáo trình Chuẩn bị nơi ương tu hài cấp 2 và thả giống - MĐ01: Ương giống và nuôi tu hài

  Giáo trình Chuẩn bị nơi ương tu hài cấp 2 và thả giống - MĐ01: Ương giống và nuôi tu hài là mô đun đào tạo nghề được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành. Nội dung được phân bổ giảng dạy trong thời gian 80 giờ và bao gồm 08 bài. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   82 p kgcc 28/02/2015 159 2

 • Giáo trình Lựa chọn ngao giống - MĐ03: Ương giống và nuôi ngao

  Giáo trình Lựa chọn ngao giống - MĐ03: Ương giống và nuôi ngao

  Giáo trình Lựa chọn ngao giống là quyển 03 trong số 06 mô đun của chương trình đào tạo “Nghề Ương giống và nuôi ngao” trình độ sơ cấp. Trong mô đun này gồm có 03 bài dạy thuộc thể loại lý thuyết và tích hợp. Mời bạn đọc cùng thích hợp.

   32 p kgcc 28/02/2015 147 2

 • Giáo trình Nuôi vỗ cá bố mẹ - MĐ03: Sản xuất giống một số loài cá nước ngọt

  Giáo trình Nuôi vỗ cá bố mẹ - MĐ03: Sản xuất giống một số loài cá nước ngọt

  Giáo trình Nuôi vỗ cá bố mẹ là một trong những mô đun chuyên môn sơ cấp nghề "Sản xuất giống một số loài cá nước ngọt". Sau khi học mô đun này người học có thể hành nghề sản xuất cá giống nước ngọt. Mô đun này được học sau các mô đun xây dựng ao nuôi vỗ và ương và chuẩn bị ao.

   41 p kgcc 28/02/2015 258 2

 • Giáo trình Chọn và chuẩn bị nơi nuôi - MĐ01: Nuôi cua biển

  Giáo trình Chọn và chuẩn bị nơi nuôi - MĐ01: Nuôi cua biển

  Giáo trình Chọn và chuẩn bị nơi nuôi thuộc MĐ01 nghề Nuôi cua biển. Nội dung mô đun được phân bổ giảng dạy trong thời gian 48 giờ và bao gồm 06 bài: giới thiệu môi trường và tập tính sống của cua biển; chọn nơi nuôi cua biển; xây dựng nơi nuôi; cải tạo nơi nuôi; kiểm tra môi trường trước khi thả giống.

   41 p kgcc 28/02/2015 172 2

 • Giáo trình Xây dựng ao nuôi, bè nuôi cá tra, cá ba sa - MĐ01: Nuôi cá tra, cá ba sa

  Giáo trình Xây dựng ao nuôi, bè nuôi cá tra, cá ba sa - MĐ01: Nuôi cá tra, cá ba sa

  Giáo trình Xây dựng ao nuôi, bè nuôi cá tra, cá ba sa giới thiệu một số kiến thức cơ bản về đặc điểm sinh học của cá tra, cá ba sa, tiêu chuẩn chọn địa điểm xây dựng ao, đặt bè nuôi cá tra, cá ba sa; hướng dẫn thực hiện các kỹ năng cần thiết trong việc giải phẫu cá, sử dụng dụng cụ, trang thiết bị để tiến hành chọn địa điểm xây dựng...

   121 p kgcc 28/02/2015 194 2

 • Giáo trình Làm lồng bè - MĐ01: Nuôi cá lồng bè trên biển

  Giáo trình Làm lồng bè - MĐ01: Nuôi cá lồng bè trên biển

  Giáo trình Làm lồng bè này là quyển 01 trong số 07 mô đun của chương trình đào tạo “Nghề Nuôi cá lồng bè trên biển” trình độ sơ cấp. Trong mô đun này gồm có 03 bài dạy thuộc thể loại lý thuyết và tích hợp. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

   25 p kgcc 28/02/2015 191 2

 • Giáo trình Xây dựng ao nuôi tôm sú - MĐ01: Nuôi tôm sú

  Giáo trình Xây dựng ao nuôi tôm sú - MĐ01: Nuôi tôm sú

  Giáo trình Xây dựng ao nuôi tôm sú cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về lựa chọn vùng nuôi, lập sơ đồ ao nuôi và xây dựng ao tôm nói chung và tôm sú nói riêng; có giá trị hướng dẫn học viên học tập và có thể tham khảo để vận dụng trong thực tế sản xuất hoặc điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện và bối cảnh thực tế của...

   31 p kgcc 28/02/2015 195 2

 • Giáo trình Quản lý ao, bè nuôi cá tra, cá ba sa - MĐ03: Nuôi cá tra, cá ba sa

  Giáo trình Quản lý ao, bè nuôi cá tra, cá ba sa - MĐ03: Nuôi cá tra, cá ba sa

  Giáo trình Quản lý ao, bè nuôi cá tra, cá ba sa - MĐ03: Nuôi cá tra, cá ba sa giới thiệu những hiểu biết chung về cách tính thức ăn, cho cá ăn, kiểm tra cá, quản lý môi trường ao bè nuôi, các phương pháp xử lý chất thải. Nội dung giảng dạy được phân bổ trong thời gian 100 giờ và gồm 6 bài.

   115 p kgcc 28/02/2015 207 2

 • Giáo trình Quản lý, chăm sóc và phòng bệnh - MĐ03: Ương giống và nuôi tu hài

  Giáo trình Quản lý, chăm sóc và phòng bệnh - MĐ03: Ương giống và nuôi tu hài

  Giáo trình Quản lý, chăm sóc và phòng bệnh là mô đun số 3 thuộc chương trình đào tạo sơ cấp nghề "Ương giống và nuôi tu hài". Nội dung được phân bổ giảng dạy trong thời gian 80 giờ và bao gồm: nguyên tắc của việc chăm sóc, quản lý và phòng bệnh; vệ sinh lồng ương giống cấp 2; ngăn chặn địch hại; kiểm tra tỉ lệ sống ương giống cấp 2; kiểm...

   50 p kgcc 28/02/2015 149 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số