Hình học cao cấp

Bài tập Hình học cao cấp - Nguyễn Mộng Hy
VnMaTh.CoM Ngày 27 tháng 7 năm 2012 Chuyên đề Toán, Sách Bài tập Toán, Toán cao cấp 0

Bài tập Hình học cao cấp - Nguyễn Mộng Hy
Tài liệu “Bài tập hình học cao cấp” của Nguyễn Mộng Hy được biên soạn với mục đích nhằm trình bày bài giải và hướng dẫn cách giải bài tập, ôn tập các kiến thức đã học ở trường phổ thông, trình bày các định nghĩa, định lý, thí dụ minh họa được trình bày rõ ràng, giúp các bạn vừa cũng cố kiến thức...