• Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 1 - Hoàng Thu Hương

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 1 - Hoàng Thu Hương

  Chương 1 - Các khái niệm và thuật ngữ trình bày các khái niệm như: Thống kê học – thống kê kinh tế học, tổng thể thống kê – đơn vị tổng thể thống kê, tiêu thức thống kê, chỉ tiêu thống kê, các giai đoạn của quá trình nghiên cứu thống kê.

   33 p kgcc 30/11/2016 200 1

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 4 - Hoàng Thu Hương

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 4 - Hoàng Thu Hương

  Chương 4 - Chỉ số trình bày khái niệm - phương pháp tính chỉ số, hệ thống chỉ số. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   34 p kgcc 30/11/2016 168 1

 • Ebook Biểu tượng Hồ Chí Minh qua những trang tư liệu lịch sử: Phần 1 - Đặng Văn Hồ, Trần Vĩnh Tướng, Trần Đức Minh

  Ebook Biểu tượng Hồ Chí Minh qua những trang tư liệu lịch sử: Phần 1 - Đặng Văn Hồ, Trần Vĩnh Tướng, Trần Đức Minh

  Cuốn sách "Biểu tượng Hồ Chí Minh qua những trang tư liệu lịch sử" của các tác giả Đặng Văn Hồ, Trần Vĩnh Tướng, Trần Đức Minh nhằm tạo biểu tượng Hồ Chí Minh qua các tư liệu lịch sử. Phần 1 gồm các nội dung: Quê hương - gia đình - thời thơ ấu; quá trình tìm đường cứu nước - trở thành người cộng sản; hoạt động của một nhà yêu...

   55 p kgcc 31/10/2016 132 1

 • Ebook Biểu tượng Hồ Chí Minh qua những trang tư liệu lịch sử: Phần 2 - Đặng Văn Hồ, Trần Vĩnh Tướng, Trần Đức Minh

  Ebook Biểu tượng Hồ Chí Minh qua những trang tư liệu lịch sử: Phần 2 - Đặng Văn Hồ, Trần Vĩnh Tướng, Trần Đức Minh

  Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách "Biểu tượng Hồ Chí Minh qua những trang tư liệu lịch sử" gồm các nội dung: Những năm đầu cách mạng - tình thế như ngàn cân treo sợi tóc; trong kháng chiến chống thực dân Pháp; trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam.

   61 p kgcc 31/10/2016 154 1

 • Tiếng Việt thực hành: Phần 2

  Tiếng Việt thực hành: Phần 2

  Nối tiếp Tiếng Việt thực hành - Phần 1, Tiếng Việt thực hành - Phần 2 sẽ giúp người học nắm bắt nội dung được đề cập một cách đầy đủ và khái quát hơn. Phần 2 trình bày các nội dung chính về: rèn luyện kỹ năng đặt câu - dùng từ - chính tả. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p kgcc 31/10/2016 179 1

 • Tiếng Việt thực hành: Phần 1

  Tiếng Việt thực hành: Phần 1

  Tiếng Việt thực hành - Phần 1 trình bày một số nội dung về rèn luyện kỹ năng xây dựng ngôn bản, cụ thể là: khái quát ngôn bản, phân tích một tài liệu khoa học, thuật lại một tài liệu khoa học, xây dựng một tài liệu khoa học. Cùng tham khảo để có kiến thức tổng hợp về Tiếng Việt thực hành.

   19 p kgcc 31/10/2016 152 0

 • Giáo trình Đại số sơ cấp (Tái bản lần thứ 10): Phần 2

  Giáo trình Đại số sơ cấp (Tái bản lần thứ 10): Phần 2

  Nối tiếp phần 1 cuốn "Giáo trình Đại số sơ cấp" mời các bạn đến với phần 2 để tiếp tục tìm hiểu về phương trình, bất phương trình vô tỉ; phương trình, bất phương trình mũ và logarit;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   106 p kgcc 25/05/2016 183 1

 • Giáo trình Đại số sơ cấp (Tái bản lần thứ 10): Phần 1

  Giáo trình Đại số sơ cấp (Tái bản lần thứ 10): Phần 1

  Giáo trình Đại số sơ cấp (Tái bản lần thứ 10) là tài liệu đào tạo giáo viên trung học hệ Đại học, Cao đẳng sư phạm do Hoàng Huy Sơn biên soạn. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 để nắm bắt một số thông tin cơ bản về hàm số; phương trình hệ phương trình;...

   115 p kgcc 25/05/2016 173 1

 • Ebook Một số câu hỏi và bài tập Hóa hữu cơ (in lần thứ 2): Phần 1

  Ebook Một số câu hỏi và bài tập Hóa hữu cơ (in lần thứ 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Một số câu hỏi và bài tập Hóa hữu cơ" do Đào Văn Ích chủ biên cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cấu trúc phân tử, hiệu ứng và tính chất, dẫn xuất halogen, hidrocacbon, ancol - Phenol - Amin, andehit - Xeton. Mời các bạn cùng tham khảo.

   124 p kgcc 28/04/2016 169 1

 • Ebook Một số câu hỏi và bài tập Hóa hữu cơ (in lần thứ 2): Phần 2

  Ebook Một số câu hỏi và bài tập Hóa hữu cơ (in lần thứ 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách " Một số câu hỏi và bài tập Hóa hữu cơ", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Axit cacboxylic - Este, aminoaxit, gluxit, hợp chất dị vòng, bài tập tổng hợp, một số câu hỏi trắc nghiệm, đáp án các câu hỏi trắc nghiệm. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   137 p kgcc 28/04/2016 157 1

 • Ebook Đường tới Điện Biên Phủ (in lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung): Phần 2

  Ebook Đường tới Điện Biên Phủ (in lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn hồi ký "Đường tới Điện Biên Phủ", phần 2 trình bày các nội dung: Về đồng bằng, mùa hè năm 1951, câu hỏi lớn, chiến dịch Hòa Bình, hai mặt trận, chuyển hướng lên Tây Bắc, mùa xuân Sầm Nưa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   208 p kgcc 28/04/2016 117 1

 • Ebook Đường tới Điện Biên Phủ (in lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung): Phần 1

  Ebook Đường tới Điện Biên Phủ (in lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung): Phần 1

  "Đường tới Điện Biên Phủ" là cuốn hồi ký của Đại tướng Võ NGuyên Giáp do nhà văn Hữu Mai thể hiện. Phần 1 cuốn sách là các hồi ức về: Vận hội mới, điểm đột phá, giải phóng biên giới, Đảng lao động Việt Nam, xuống trung du. Mời các bạn cùng tham khảo.

   176 p kgcc 28/04/2016 135 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số