Ebook Hóa học đại cương (Tập 1: Từ lý thuyết đến ứng dụng - In lần thứ 5): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Hóa học đại cương (Tập 1: Từ lý thuyết đến ứng dụng)", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cấu tạo phân tử và liên kết hóa học, các hệ ngưng tụ - Liên kết và cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.