Ebook Hóa học đại cương (Tập 2: Từ lý thuyết đến ứng dụng - In lần thứ 2): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Hóa học đại cương (Tập 2: Từ lý thuyết đến ứng dụng) cung cấp cho người đọc các kiến thức: Dung dịch, dung dịch ion, đại cương về động hóa học, phản ứng oxi-hóa khử và đại cương về điện hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo.