• Bài giảng môn Đồ họa máy tính - ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

  Bài giảng môn Đồ họa máy tính - ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

  Đến với bài giảng này các bạn có thể nắm bắt một số kiến thức cơ bản nhất về đồ họa máy tính và giúp các bạn học tốt hơn . Nội dung của bài giảng tổng quan về đồ họa máy tính, các phép biến đổi cơ sở, hiển thị các đối tượng đồ họa, một số kỹ thuật đồ họa nâng cao.

   39 p kgcc 30/06/2017 183 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng

  Bài giảng Tin học ứng dụng

  Tin học ngày nay đang được ứng dụng vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội vì các tiện ích thiết thực của nó, từ mức thô sơ nhất là việc sử dụng máy tính như một máy đánh chữ của nhân viên văn phòng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin của các nhà khoa học để tạo ra những phát minh làm thay đổi cuộc sống. Bài giảng "Tin học...

   258 p kgcc 29/12/2016 217 1

 • JQuery

  JQuery

  Nội dung trình bày Giới thiệu về JQuery JQuery Selector JQuery Filter Thay đổi nội dung document Xử lý sự kiện Hiệu ứng & hoạt ảnh .JQuery Thư viện javascript mã nguồn mở, miễn phí Tạo các trang web có khả năng tương tác cao và tương thích trên nhiều trình duyệt. .Lợi ích sử dụng JQuery Truy xuất các thành phần nội dung trang web với cú pháp tương tự css...

   77 p kgcc 12/12/2012 194 1

 • Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng

  Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng

  !" ( ) " /01 ' 0 3" &7 # $ % & ' *+ ,% . /01 ' ' - 2 ' ' 3 2 4 %+% 56" 4" 89 !: 0 3" &7 3" &7 ' % '& ' .!" 3" &7 3" &7 ' 3" &7 . 3" &7 &@' 0A B !: * g ' _ _

   184 p kgcc 12/12/2012 176 1

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  Trong khoa học máy tính, cấu trúc dữ liệu là một cách lưu dữ liệu trong máy tính sao cho nó có thể được sử dụng một cách hiệu quả.Trong thiết kế nhiều loại chương trình, việc chọn cấu trúc dữ liệu là vấn đề quan trọng. Kinh nghiệm trong việc xây dựng các hệ thóng lớn cho thấy khó khăn của việc triển khai chương trình, chất lượng và hiệu...

   14 p kgcc 12/12/2012 223 1

 • Bài 5: Ngôn ngữ SQL

  Bài 5: Ngôn ngữ SQL

  Là ngôn ngữ chuẩn để truy vấn và thao tác trên CSDL quan hệ Là ngôn ngữ phi thủ tục Khởi nguồn của SQL là SEQUEL - Structured English Query Language, năm 1974) Các chuẩn SQL SQL89 SQL92 (SQL2) SQL99 (SQL3) Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (Data Definition Language - DDL): cho phép khai báo cấu trúc bảng, các mối quan hệ và các ràng buộc. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (Data...

   41 p kgcc 12/12/2012 204 1

 • Bài 4: Ngôn ngữ đại số quan hệ

  Bài 4: Ngôn ngữ đại số quan hệ

  Đại số quan hệ (ĐSQH) có nền tảng toán học (cụ thể là lý thuyết tập hợp) để mô hình hóa CSDL quan hệ. Đối tượng xử lý là các quan hệ trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Chức năng: Cho phép mô tả các phép toán rút trích dữ liệu từ các quan hệ trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Cho phép tối ưu quá trình rút trích bằng các phép toán có sẵn của lý...

   40 p kgcc 12/12/2012 208 1

 • Mô hình thực thể mối kết hợp

   Mô hình thực thể mối kết hợp

  Định nghĩa: loại thực thể (Entity Type) là những loại đối tượng hay sự vật của thế giới thực tồn tại cụ thể cần được quản lý. Ví dụ : HOCVIEN, LOP, MONHOC, … Ký hiệu: Đơn trị (Simple): mỗi thực thể chỉ có một giá trị ứng với mỗi thuộc tính. Ví dụ: Mahv,Hoten Đa hợp (Composite): thuộc tính có thể được tạo thành từ nhiều thành phần....

   54 p kgcc 12/12/2012 155 1

 • Cơ sở dữ liệu

  Cơ sở dữ liệu

  Là tập hợp các tập tin riêng lẻ phục vụ cho một mục đích của đơn vị sử dụng. Ưu điểm: Triển khai ứng dụng nhanh Khả năng đáp ứng nhanh chóng, kịp thời (vì chỉ phục vụ cho mục đích hạn hẹp) Khuyết điểm: Trùng lắp dữ liệu lãng phí, dữ liệu không nhất quán Chi phí cao Chia sẻ dữ liệu kém

   24 p kgcc 12/12/2012 186 1

 • An toàn và toàn vẹn dữ liệu

  An toàn và toàn vẹn dữ liệu

  Mục đích của CSDL Lưu trữ lâu dài Khai thác hiệu quả Yêu cầu đ/v thiết kế CSDL Đảm bảo tính đúng đắn của DL Tránh sai sót khi cập nhật DL định nghĩa và kiểm tra các ràng buộc DL Tránh sai sót trong quá trình thao tác với DL kiểm tra tính toàn vẹn của các thao tác với DL Tránh truy nhập DL không hợp lệ từ phía người dùng phân quyền và...

   36 p kgcc 12/12/2012 182 1

 • Tối ưu hoá câu hỏi

  Tối ưu hoá câu hỏi

  Tốiưu hoá Biến đổi biểu thức ĐSQH để tìm 1 biểu thức hiệu quả Tối ưu dựa trên cấu trúc và nội dung của dữ liệu Nâng cao hiệu quả thực hiện câu hỏi trên 1 hay nhiều tiêu chí: thời gian, sử dụng bộ nhớ, ... Lưu ý: Không nhất thiết phải tìm biểu thức tối ưu nhất Chú ý tới tài nguyên sử dụng cho tối ưu

   25 p kgcc 12/12/2012 211 1

 • Thiết kế CSDL quan hệ

  Thiết kế CSDL quan hệ

  Mục đích của chuẩn hoá là gi? Thế nào là chuẩn? Có bao nhiêu chuẩn? .Ví dụ 1 CSDL về các hãng cung ứng. Suppliers(sid, sname, city, NOE, product,quantity) Sid S1 S1 S2 S3 Sname Smith Smith J&J Blake City London London Paris Tokyo NOE 100 100 100 75 Product Screw Nut Screw Bolt quantity 50 100 78 100 Các vấn đề đặt ra: dư thừa dữ liệu, không nhất quán, dị...

   65 p kgcc 12/12/2012 197 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số