• Bài giảng Quản trị vận hành - Chương 11: JIT và Sản xuất tinh gọn

  Bài giảng Quản trị vận hành - Chương 11: JIT và Sản xuất tinh gọn

  Nội dung chương 11 bài giảng quản trị vận hành giúp các bạn nắm được các kiến thức về mặt bằng JIT, tồn kho JIT, điều độ JIT, chất lượng JIT,...Mời các bạn tham khảo!

   66 p kgcc 30/04/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị vận hành - Chương 9: Quản lý tồn kho

  Bài giảng Quản trị vận hành - Chương 9: Quản lý tồn kho

  Nội dung chương 9 quản lý tồn khô bao gồm: Quản lý tồn kho, chức năng và các kiểu tồn kho, phân tích ABC , chu kỳ kiểm kê, mô hình tồn kho cho lượng cầu độc lập, lượng cầu độc lập với phụ thuộc. Mời các bạn tham khảo!

   52 p kgcc 30/04/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị vận hành - Chương 4a: Hoạch định công suất

  Bài giảng Quản trị vận hành - Chương 4a: Hoạch định công suất

  Quyết định công suất tác động đến công tác quản lý vận hành cũng như các chức năng khác của doanh nghiệp; Quyết định công suất phải tích hợp vào nhiệm vụ và chiến lược của doanh nghiệp. Nội dung chương 4a giúp các bạn hiểu thêm hơn về hoạch định công suất là như thế nào?

   32 p kgcc 30/04/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị vận hành - Chương 4: Qúa trình sản xuất

  Bài giảng Quản trị vận hành - Chương 4: Qúa trình sản xuất

  Bài giảng quản trị vận hành chương 4 quá trình sản xuất của tiến sĩ Đinh Bá Hùng Anh, dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành tham khảo, giúp các bạn nắm các kiến thức về phân tích thiết kế quá trình sản xuất, thiết kế dịch vụ,...

   40 p kgcc 30/04/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị vận hành - Chương 12: Điều độ

  Bài giảng Quản trị vận hành - Chương 12: Điều độ

  Bài giảng chương 12 gồm có các nội dung như sau: Điều độ là gì? Bài toán gán việc, điều độ theo luật, nguyên tắc Johnson, điều độ nguồn lực hạn chế FCS, lý thuyết ràng buộc TOC, điều độ chu kỳ.

   46 p kgcc 30/04/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị vận hành - Chương 1: Giới thiệu

  Bài giảng Quản trị vận hành - Chương 1: Giới thiệu

  Nội dung chương 1 là: Quản trị vận hành là gì? Vì sao phải quản trị vận hành? Công việc của nhà quản trị vận hành? Quản trị dịch vụ, xu hướng mới trong quản trị vận hành, thách thức năng suất. Mời các bạn tham khảo!

   30 p kgcc 30/04/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị vận hành - Chương 10: MRP và ERP

  Bài giảng Quản trị vận hành - Chương 10: MRP và ERP

  Lập kế hoạch sản xuất, mức tồn kho, nhu cầu khách hàng,...Nằm trong nội dung chương 10, để giúp các bạn tổng hợp thêm kiến thức về nội dung chương này mời các bạn tham khảo!

   35 p kgcc 30/04/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị vận hành - Chương 6: Bố trí mặt bằng

  Bài giảng Quản trị vận hành - Chương 6: Bố trí mặt bằng

  Nội dung chương 6: Mặt bằng công ty McDonald, tiêu chí đánh giá, các kiểu, và chiến lược bố trí mặt bằng , mặt bằng văn phòng, mặt bằng cửa hàng, siêu thị, mặt bằng kho, mặt bằng cố định (bố trí theo công trình),...Mời các bạn tham khảo!

   63 p kgcc 30/04/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị vận hành - Chương 14: Hoạch định tổng hợp

  Bài giảng Quản trị vận hành - Chương 14: Hoạch định tổng hợp

  Nội dung chương 14 hoạch định tổng hợp: Định nghĩa hoạch định tổng hợp, chiến lược hoạch định tổng hợp, hoạch định công suất, hoạch định nhu cầu, phương pháp để hoạch định tổng hợp, phương pháp biểu đồ.

   41 p kgcc 30/04/2017 1 0

 • Bài giảng Lập trình và thiết kế web bằng ngôn ngữ ASP: Phần 3 - GV. Dương Khai Phong

  Bài giảng Lập trình và thiết kế web bằng ngôn ngữ ASP: Phần 3 - GV. Dương Khai Phong

  Phần 3 Các đối tượng trong ASP.Net thuộc bài giảng lập trình và thiết kế web bằng ngôn ngữ AS nhằm trình bày về cấu trúc website bằng ASP.Net, cơ bản về lập trình C# trong ASP.Net, các điều khiển chuẩn (Standard Control), các đối tượng nâng cao trong ASP.Net.

   45 p kgcc 30/04/2017 1 0

 • Bài giảng Lập trình và thiết kế web bằng ngôn ngữ ASP: Phần 1 - GV. Dương Khai Phong

  Bài giảng Lập trình và thiết kế web bằng ngôn ngữ ASP: Phần 1 - GV. Dương Khai Phong

  Nội dung phần 1 Giới thiệu tổng quan Web thuộc bài giảng lập trình và thiết kế web bằng ngôn ngữ ASP nhằm trình bày về Webpage – Website, HTML, XHTML, DHTML, các ngôn ngữ lập trình web, Web Server – Web Browser – HTTP, mô hình ứng dụng, quá trình Request - Respone.

   15 p kgcc 30/04/2017 0 0

 • Bài giảng Lập trình và thiết kế web bằng ngôn ngữ ASP: Phần 5 - GV. Dương Khai Phong

  Bài giảng Lập trình và thiết kế web bằng ngôn ngữ ASP: Phần 5 - GV. Dương Khai Phong

  Phần 5 Javascript thuộc bài giảng lập trình và thiết kế web bằng ngôn ngữ ASP nhằm trình bày về kiểu dữ liệu, hằng và biến, các phép toán trong javascript, các đối tượng hộp thoại trong javascript, các cấu trúc điều khiển cơ bản, mảng và hàm trong javascript, các đối tượng trong javascript, xử lý sự kiện trong javascript.

   42 p kgcc 30/04/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số