• Bài giảng Kỹ thuật anten truyền sóng

  Bài giảng Kỹ thuật anten truyền sóng

  Bài giảng "Kỹ thuật anten truyền sóng" gồm có 8 chương, cung cấp cho người học một số nội dung như: Giới thiệu về anten, các đặc tính của anten, lý thuyết anten, hệ thống bức xạ, các loại anten, truyền sóng trên đường dây dẫn, truyền sóng qua ống dẫn sóng, truyền sóng vô tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo.

   262 p kgcc 03/11/2017 64 1

 • Bài giảng Cơ sở kỹ thuật mạng truyền thông

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật mạng truyền thông

  Nội dung bài giảng "Cơ sở kỹ thuật mạng truyền thông" của Nguyễn Tiến Ban giới thiệu chung về mạng truyền thông, lớp vật lí và liên kết dữ liệu, lớp mạng, lớp giao vận và các lớp trên, kỹ thuật và thiết bị mạng IP.

   252 p kgcc 03/11/2017 92 1

 • Bài giảng Công nghệ Multimedia - Chuyên ngành truyền thông và xử lý tin

  Bài giảng Công nghệ Multimedia - Chuyên ngành truyền thông và xử lý tin

  Mời các bạn tham khảo bài giảng "Công nghệ Multimedia - Chuyên ngành truyền thông và xử lý tin" để cùng tích lũy thêm các kiến thức về: Ứng dụng truyền thông đa phương tiện; mạng đa phương tiện; các giao thức truyền thông thời gian thực; Multicast; QoS.

   42 p kgcc 03/11/2017 80 1

 • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu - ThS. Phan Trần Thế Uyên

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu - ThS. Phan Trần Thế Uyên

  Bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu" do ThS. Phan Trần Thế Uyên biên soạn gồm có 4 chương với các nội dung như: Tổng quan về truyền số liệu, kỹ thuật truyền số liệu, các nghi thức cơ sở và thực tế, mạng truyền số liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   244 p kgcc 03/11/2017 93 1

 • Bài giảng Hệ thống truyền thông quang học dùng bộ ghép nhiều bước sóng WDM - Dominique Bayart

  Bài giảng Hệ thống truyền thông quang học dùng bộ ghép nhiều bước sóng WDM - Dominique Bayart

  Bài giảng "Hệ thống truyền thông quang học dùng bộ ghép nhiều bước sóng WDM" của Dominique Bayart nhằm mục đích đưa ra các khái niệm chính được vận dụng trong lĩnh vực truyền số bằng sợi quang học.

   48 p kgcc 03/11/2017 69 1

 • Bài giảng Truyền thông giữa các tiến trình (Inter-process communication)

  Bài giảng Truyền thông giữa các tiến trình (Inter-process communication)

  Bài giảng "Truyền thông giữa các tiến trình" nêu các đặc trưng của IPC, truyền thông đồng bộ và bất đồng bộ.  Biểu diễn dữ liệu ngoài và marshalling, truyền thông trong Client-Servev, truyền thông bên trong các dịch vụ được một nhóm server cung cấp. Truyền thông nhóm –  IP multicast.

   18 p kgcc 03/11/2017 61 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin vệ tinh - Thẩm Đức Dương

  Bài giảng Hệ thống thông tin vệ tinh - Thẩm Đức Dương

  Bài giảng "Hệ thống thông tin vệ tinh" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương về thông tin vệ tinh, quỹ đạo vệ tinh, cấu tạo của vệ tinh thông tin, mạng vệ tinh, đường truyền vệ tinh, aten cho thông tin vệ tinh, điều chế và đa truy cập, thiết bị phát đáp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   155 p kgcc 03/11/2017 62 1

 • Bài giảng Sản xuất sạch hơn - ThS. Lý Thuận An

  Bài giảng Sản xuất sạch hơn - ThS. Lý Thuận An

  Bài giảng "Sản xuất sạch hơn" giới thiệu tổng quan (phát triển ý tưởng sản xuất sạch hơn), phương pháp luận đánh giá sản xuất sạch hơn, các kỹ thuật thực hiện sản xuất sạch hơn, phân tích vòng đời sản phẩm, phân tích tính khả thi, một số nghiên cứu điển hình.

   36 p kgcc 03/11/2017 72 1

 • Bài giảng Kỹ thuật xử lý chất thải rắn - ThS. Hoàng Lê Phương

  Bài giảng Kỹ thuật xử lý chất thải rắn - ThS. Hoàng Lê Phương

  Nhằm cung cấp cho bạn đọc những kiến thức về Kỹ thuật xử lý chất thải rắn như: Đặc điểm của chất thải rắn; phân loại chất thải rắn, tác động của chất thải rắn đến môi trường và con người; các tính chất lý, hoá và sinh học của chất thải rắn; quản lý và xử lý chất thải rắn, mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Kỹ thuật xử...

   214 p kgcc 03/11/2017 64 1

 • Bài giảng Các kỹ thuật giảm thiểu chất thải

  Bài giảng Các kỹ thuật giảm thiểu chất thải

  Bài giảng "Các kỹ thuật giảm thiểu chất thải" giới thiệu tới người học những nội dung kiến thức sau: Phân loại các cơ hội sản xuất sạch hơn, kiểm soát tốt hơn dây chuyền sản xuất, các kỹ thuật giảm thiểu chất thải như (giảm thiểu tại nguồn, tái sinh/tái sử dụng (tại nguồn/bên ngoài), xử lý); một số hướng dẫn cho cân bằng vật liệu,...

   101 p kgcc 03/11/2017 80 1

 • Bài giảng An toàn lao động và vệ sinh môi trường

  Bài giảng An toàn lao động và vệ sinh môi trường

  Những vấn đề chung về an toàn và bảo hộ lao động, kỹ thuật an toàn và an toàn lao động, kỹ thuật vệ sinh môi trường công nghiệp, quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 18001 là những nội dung chính trong bài giảng "An toàn lao động và vệ sinh môi trường". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   102 p kgcc 03/11/2017 77 1

 • Bài giảng Vệ sinh học đại cương môi trường và nghề nghiệp

  Bài giảng Vệ sinh học đại cương môi trường và nghề nghiệp

  Bài giảng trình bày những kiến thức cơ bản về khái niệm vệ sinh môi trường nói chung, vệ sinh lao động lao động, các tiêu chuẩn vệ sinh nói chung và vệ sinh nơi làm việc, các yếu tố nguy cơ môi trường nơi làm việc và trong cộng đồng; đặc điểm, phương pháp thực hiện và ứng dụng các công cụ và các kỹ thuật theo dõi, đánh giá hiện trạng các...

   27 p kgcc 03/11/2017 61 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số