• Bài giảng Các công cụ của chính sách môi trường - Lê Việt Phú

  Bài giảng Các công cụ của chính sách môi trường - Lê Việt Phú

  Bài giảng Các công cụ của chính sách môi trường - Lê Việt Phú sẽ hướng dẫn các bạn ôn tập lý thuyết về thất bại thị trường và mức ô nhiễm tối ưu; một số công cụ chính sách môi trường thông dụng; so sánh giữa các chính sách;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   34 p kgcc 28/04/2016 50 2

 • Bài giảng môn học Mô hình hóa Môi trường

  Bài giảng môn học Mô hình hóa Môi trường

  Môn mô hình hóa môi trường phục vụ cho tất cả các nhà khoa học, nhà kỹ thuật, nhà quản lý, kể cả các nhà xã hội làm việc liên quan đến lĩnh vực môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn cùng tìm hiểu "Bài giảng môn học Mô hình hóa Môi trường".

   51 p kgcc 28/04/2016 49 2

 • Bài giảng Phát triển bền vững

  Bài giảng Phát triển bền vững

  Bài giảng Phát triển bền vững hướng đến trình bày các vấn đề phát triển bền vững; đo lường tính bền vững – tiết kiệm thuần túy; tính bền vững mạnh và yếu; liệu đất và tài nguyên thiên nhiên khác đang cạn kiệt;...

   24 p kgcc 28/04/2016 37 2

 • Bài giảng Kinh tế môi trường - ThS. Vũ Thị Hồng Thủy

  Bài giảng Kinh tế môi trường - ThS. Vũ Thị Hồng Thủy

  Bài giảng Kinh tế môi trường do ThS. Vũ Thị Hồng Thủy biên soạn. Nội dung bài giảng trình bày tổng quan về kinh tế và môi trường, kinh tế tài nguyên tự nhiên, kiểm soát ô nhiễm môi trường, phương pháp xác định giá trị môi trường, chính sách môi trường ở một số nước trên thế giới và vấn nạn môi trường toàn cầu.

   47 p kgcc 27/04/2015 60 2

 • Tài liệu tập huấn Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và kỹ năng truyền thông cho cán bộ quản lí

  Tài liệu tập huấn Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và kỹ năng truyền thông cho cán bộ quản lí

  Tài liệu tập huấn Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và kỹ năng truyền thông cho cán bộ quản lí nhằm giúp cán bộ quản lí thông qua tài liệu tập huấn này sẽ nhận thức được vai trò quan trọng cũng của mình trong công tác bảo vệ môi trường cũng như vai trò của môi trường đối với sự phát triển của đất nước. Qua đó, góp phần thay đổi...

   121 p kgcc 11/06/2015 63 2

 • Bài giảng Sự phát tán chất thải vào khí quyển - Huỳnh Ngọc Anh Tuấn

  Bài giảng Sự phát tán chất thải vào khí quyển - Huỳnh Ngọc Anh Tuấn

  Bài giảng "Sự phát tán chất thải vào khí quyển" trình bày các vấn đề sau: Ảnh hưởng của các yếu tố khí quyển lên sự phát tán, khuếch tán rối của khí quyển và sự phân bố của chất ô nhiễm, chuyển động của không khí sát mặt đất, phân loại các nguồn gây ô nhiễm lớp không khí sát mặt đất, độ nâng cao của luồng khói.

   44 p kgcc 27/04/2015 51 2

 • Bài giảng Tác động của các chất ô nhiễm không khí - Huỳnh Ngọc Anh Tuấn

  Bài giảng Tác động của các chất ô nhiễm không khí - Huỳnh Ngọc Anh Tuấn

  Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Tác động của các chất ô nhiễm không khí" thông qua việc tìm hiểu các nội dúng sau: Tác động đối với con người, tác động đối với động vật, tác động đối với thực vật, tác động đối với vật liệu.

   38 p kgcc 27/04/2015 45 2

 • Giáo trình Môi trường và Con người - Võ Văn Minh

  Giáo trình Môi trường và Con người - Võ Văn Minh

  Giáo trình Môi trường và Con người do Võ Văn Minh biên soạn gồm 7 chương, trình bày các kiến thức nhập môn khoa học môi trường; các nguyên lý về sinh thái học vận dụng trong khoa học môi trường; dân số và tài nguyên, môi trường; tài nguyên thiên nhiên; ô nhiễm môi trường; hoạt động sống của con người và các vấn đề nảy sinh; các biện pháp bảo...

   114 p kgcc 27/04/2015 140 2

 • Bài giảng Tài nguyên nước: Chương 3 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Tài nguyên nước: Chương 3 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Tài nguyên nước: Chương 3 - Ô nhiễm nước và hậu quả trình bày thực trạng, nguyên nhân ô nhiễm nước, phân loại ô nhiễm nước và hậu quả của nó tới môi trường sinh thái, con người cả hiện tại và tương lai.

   34 p kgcc 27/04/2015 55 2

 • Bài giảng Tài nguyên nước: Chương 2 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Tài nguyên nước: Chương 2 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Tài nguyên nước: Chương 2 - Tài nguyên nước và các vấn đề liên quan trình bày lưu vực phân bố của nước, nguồn nước, sử dụng nguồn nước, nước ngầm, giảm chất thải lỏng, ô nhiễm nước, nguyên nhân gây ô nhiễm nước và một số vấn đề liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt chi tiết nội dung.

   54 p kgcc 27/04/2015 53 2

 • Bài giảng Phân tích hệ thống môi trường - Bài 6: Phân tích hệ thống quản lý

  Bài giảng Phân tích hệ thống môi trường - Bài 6: Phân tích hệ thống quản lý

  Bài giảng Phân tích hệ thống môi trường - Bài 6: Phân tích hệ thống quản lý giúp người học nhận thức các lọai hệthống quản lý bằng phân tích hệ thống, ứng dụng phân tích hệ thống môi trường trong các doanh nghiệp: phương pháp xây dựng qui trình quản lý.

   40 p kgcc 27/04/2015 74 2

 • Giáo trình Luật đất đai và môi trường (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Giáo trình Luật đất đai và môi trường (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình đề cập đến các vấn đề của luật môi trường như: Khái quát lịch sử phát triển và nguồn của luật môi trường, pháp luật về phòng chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường, đánh giá tác động môi trường, pháp luật về kiểm soát ô nhiễm nước, suy thoái đất và rừng.

   90 p kgcc 25/05/2016 42 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số