• Bài giảng Thực hành đánh giá tác động môi trường - Lê Việt Phú

  Bài giảng Thực hành đánh giá tác động môi trường - Lê Việt Phú

  Bài giảng Thực hành đánh giá tác động môi trường nằm trong chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright của tác giả Lê Việt Phú với các nội dung chính hướng đến trình bày như: Những tác động lên môi trường; những nhân tố gây ô nhiễm không khí;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   19 p kgcc 28/04/2016 69 2

 • Bài giảng Sử dụng GIS để nghiên cứu tác động môi trường - Lê Việt Phú

  Bài giảng Sử dụng GIS để nghiên cứu tác động môi trường - Lê Việt Phú

  Bài giảng Sử dụng GIS để nghiên cứu tác động môi trường: Phần 2 - Lê Việt Phú thuộc chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright sẽ giới thiệu tới các bạn một số nội dung cơ bản như: Spatial interpolation; kiểm định tự tương quan trong không gian; mô hình kinh tế lượng không gian.

   27 p kgcc 28/04/2016 59 2

 • Bài giảng Phát triển bền vững và chính sách môi trường - Lê Việt Phú

  Bài giảng Phát triển bền vững và chính sách môi trường - Lê Việt Phú

  Mời các bạn cùng tìm hiểu các khái niệm về phát triển bền vững; các vấn đề về phát triển bền vững nhìn từ góc độ kinh tế học; mối liên hệ với chính sách công;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Phát triển bền vững và chính sách môi trường" thuộc chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright của Lê Việt Phú.

   47 p kgcc 28/04/2016 62 2

 • Bài giảng Các mô hình đánh giá tác động môi trường - Lê Việt Phú

  Bài giảng Các mô hình đánh giá tác động môi trường - Lê Việt Phú

  Cùng tìm hiểu mô hình đánh giá hưởng dụng; mô hình chi phí du hành (travel cost method); mô hình định lượng mức sẵn lòng chi trả;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Các mô hình đánh giá tác động môi trường". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   27 p kgcc 28/04/2016 65 2

 • Ebook Quặng hóa antimon miền Bắc Việt Nam: Phần 1 - Nguyễn Văn Bình

  Ebook Quặng hóa antimon miền Bắc Việt Nam: Phần 1 - Nguyễn Văn Bình

  Cuộn sách "Quặng hóa antimon miền Bắc Việt Nam" của tác giả Nguyễn Văn Bình giới thiệu đến bạn đọc những hiểu biết về quặng hóa antimon miền Bắc Việt Nam, cụ thể về thành phần vật chất, thành hệ quặng, nguồn gốc và điều kiện thành tạo, mối liên quan của quặng hóa antimon với quá trình hoạt hóa magma - kiến tạo,... và các nội dung khác....

   129 p kgcc 28/02/2015 129 2

 • Bài giảng Các công cụ của chính sách môi trường - Lê Việt Phú

  Bài giảng Các công cụ của chính sách môi trường - Lê Việt Phú

  Bài giảng Các công cụ của chính sách môi trường - Lê Việt Phú sẽ hướng dẫn các bạn ôn tập lý thuyết về thất bại thị trường và mức ô nhiễm tối ưu; một số công cụ chính sách môi trường thông dụng; so sánh giữa các chính sách;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   34 p kgcc 28/04/2016 63 2

 • Ebook Quặng hóa antimon miền Bắc Việt Nam: Phần 2 - Nguyễn Văn Bình

  Ebook Quặng hóa antimon miền Bắc Việt Nam: Phần 2 - Nguyễn Văn Bình

  Phần 2 cuốn sách "Quặng hóa antimon miền Bắc Việt Nam" tiếp tục giới thiệu đến bạn nội dung phần còn lại chương III và chương IV về vấn đề thành tạo và quy luật phân bố quặng hóa antimon miền Bắc Việt Nam, phân vùng sinh khoáng và dự báo triển vọng quặng hóa antimon miền Bắc Việt Nam. Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho bạn đọc trong...

   195 p kgcc 28/02/2015 86 2

 • Bài giảng môn học Mô hình hóa Môi trường

  Bài giảng môn học Mô hình hóa Môi trường

  Môn mô hình hóa môi trường phục vụ cho tất cả các nhà khoa học, nhà kỹ thuật, nhà quản lý, kể cả các nhà xã hội làm việc liên quan đến lĩnh vực môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn cùng tìm hiểu "Bài giảng môn học Mô hình hóa Môi trường".

   51 p kgcc 28/04/2016 60 2

 • Ebook Rong câu Việt Nam nguồn lợi và sử dụng: Phần 1 - Lê Như Hậu, Nguyễn Hữu Đại

  Ebook Rong câu Việt Nam nguồn lợi và sử dụng: Phần 1 - Lê Như Hậu, Nguyễn Hữu Đại

  Cuốn sách "Rong câu Việt Nam nguồn lợi và sử dụng" của tác giả Lê Như Hậu và Nguyễn Hữu Đại cung cấp cho bạn đọc những thông tin về tên gọi các loại rong câu của Việt Nam, đặc điểm sinh thái, nguồn lợi và ý nghĩa sử dụng. Cuốn sách gồm 7 chương, được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ chương I đến chương...

   132 p kgcc 28/02/2015 128 2

 • Bài giảng Phân tích môi trường - Đại Học Nông Nghiệp HN

  Bài giảng Phân tích môi trường - Đại Học Nông Nghiệp HN

  Cùng tìm hiểu chỉ thị môi trường và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng môi trường; các phương pháp đo đạc và phân tích các thông số chất lượng môi trường; xử lý mẫu; đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong phân tích môi trường;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Phân tích môi trường - Đại Học Nông Nghiệp HN".

   102 p kgcc 28/04/2016 67 2

 • Ebook Rong câu Việt Nam nguồn lợi và sử dụng: Phần 2 - Lê Như Hậu, Nguyễn Hữu Đại

  Ebook Rong câu Việt Nam nguồn lợi và sử dụng: Phần 2 - Lê Như Hậu, Nguyễn Hữu Đại

  Phần 2 cuốn sách "Rong câu Việt Nam nguồn lợi và sử dụng" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ chương IV đến chương VII về các vấn đề như: Đặc điểm sinh hóa, sinh lý, đặc điểm sinh thái và nguồn lợi, nuôi trồng rong câu, hiện trạng, tiềm năng và định hướng phát triển nguồn lợi. Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho bạn...

   94 p kgcc 28/02/2015 64 2

 • Bài giảng Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí: Phần 2

  Bài giảng Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 cuốn "Bài giảng Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí" mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 để nắm bắt một số thông tin cơ bản về giảm thiểu chất ô nhiễm môi trường không khí; kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   29 p kgcc 28/04/2016 64 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số