• Giáo trình Phân tích và quản lý nguồn nước ngầm: Phần 1

  Giáo trình Phân tích và quản lý nguồn nước ngầm: Phần 1

  Mục đích của giáo trình "Phân tích và quản lý nguồn nước ngầm" là cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quan về qui luật vận động và truyền tải vật chất của nước dưới đất, thủy lực giếng và cách xác định các thông số, ứng dụng mô hình toán nước ngầm, kỹ thuật phân tích, đánh giá về trữ lượng cũng như chất lượng nước ngầm và...

   124 p kgcc 31/10/2016 77 1

 • Giáo trình Phân tích và quản lý nguồn nước ngầm: Phần 2

  Giáo trình Phân tích và quản lý nguồn nước ngầm: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 giáo trình "Phân tích và quản lý nguồn nước ngầm", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Mô hình toán nước ngầm, quản lý nước ngầm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   131 p kgcc 31/10/2016 85 1

 • Giáo trình Hóa học môi trường - PGS.TS. Đặng Đinh Bạch (chủ biên)

  Giáo trình Hóa học môi trường - PGS.TS. Đặng Đinh Bạch (chủ biên)

  Cuốn "Giáo trình hóa học môi trường" này gồm có 6 chương trình bày các vấn đề: Đại cương về môi trường và giáo dục môi trường, môi trường thủy quyển, môi trường khí quyển, môi trường thạch quyển, độc hóa học và công nghệ môi trường. Đây là giáo trình cơ sở hóa học môi trường được trình bày một cách tổng hợp, cô đọng và được...

   357 p kgcc 30/09/2016 115 1

 • Giáo trình Khoa học môi trường: Phần 1 - Nguyễn Khoa Lân

  Giáo trình Khoa học môi trường: Phần 1 - Nguyễn Khoa Lân

  Phần 1 của cuốn Giáo trình Khoa học môi trường gồm 4 chương có nội dung trình bày về: giới thiệu về khoa học môi trường, sinh thái học với khoa học môi trường, dân số và nhu cầu đời sống, tài nguyên thiên nhiên. Tham khảo phần 1 của cuốn giáo trình để có kiến thức tổng hợp về Khoa học môi trường.

   96 p kgcc 30/09/2016 102 1

 • Giáo trình Khoa học môi trường: Phần 2 - Nguyễn Khoa Lân

  Giáo trình Khoa học môi trường: Phần 2 - Nguyễn Khoa Lân

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn Giáo trình Khoa học môi trường giới thiệu đến người học một số kiến thức về: ô nhiễm môi trường với ô nhiễm môi trường nước, ô nhiễm môi trường không khí, ô nhiễm môi trường đất để từ đó đi đến bảo vệ môi trường.

   57 p kgcc 30/09/2016 96 1

 • Giáo trình Cơ sở khoa học môi trường: Phần 1

  Giáo trình Cơ sở khoa học môi trường: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Cơ sở khoa học môi trường" trình bày các khái niệm cơ bản, các thành phần cơ bản của môi trường, các nguyên lý sinh thái học ứng dụng trong khoa học môi trường, tài nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   129 p kgcc 23/08/2016 90 1

 • Giáo trình Cơ sở khoa học môi trường: Phần 2

  Giáo trình Cơ sở khoa học môi trường: Phần 2

  Phần 2 giáo trình "Cơ sở khoa học môi trường" trình bày nội dung các chương: Ô nhiễm môi trường, quản lý môi trường, các vấn đề nền tảng về môi trường và phát triển bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   104 p kgcc 23/08/2016 97 1

 • Giáo trình Mô hình hóa trong quản lý và nghiên cứu môi trường: Phần 1

  Giáo trình Mô hình hóa trong quản lý và nghiên cứu môi trường: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Mô hình hóa trong quản lý và nghiên cứu môi trường trình bày các nội dung: Giới thiệu chung về mô hình hóa, những khái niệm cơ bản, phân loại mô hình, xây dựng mô hình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p kgcc 23/08/2016 91 1

 • Giáo trình Mô hình hóa trong quản lý và nghiên cứu môi trường: Phần 2

  Giáo trình Mô hình hóa trong quản lý và nghiên cứu môi trường: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc một số mô hình cụ thể bao gồm: Mô hình ô nhiễm không khí, mô hình ô nhiễm nước, mô hình đơn giản về lan truyền hóa chất trong đất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   94 p kgcc 23/08/2016 95 1

 • Giáo trình Hệ sinh thái cửa sông ven biển: Phần 1

  Giáo trình Hệ sinh thái cửa sông ven biển: Phần 1

  Trong phần 1 của cuốn giáo trình "Hệ sinh thái cửa sông ven biển" trình bày những nội dung như: Khái niệm về hệ sinh thái vùng cửa sông ven biển, các hệ sinh thái điển hình. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt được những nội dung chi tiết.

   55 p kgcc 27/06/2016 79 1

 • Giáo trình Hệ sinh thái cửa sông ven biển: Phần 2

  Giáo trình Hệ sinh thái cửa sông ven biển: Phần 2

  Phần 2 của cuốn giáo trình "Hệ sinh thái cửa sông ven biển" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc những nội dung về tác động của con người đến môi trường vùng ven bờ, quản lý và phát triển bền vững vùng ven bờ.

   47 p kgcc 27/06/2016 48 1

 • Giáo trình Luật đất đai và môi trường (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Giáo trình Luật đất đai và môi trường (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Luật đất đai và môi trường" (Giáo trình đào tạo từ xa) trình bày đầy đủ về luật đất đai bao gồm: Các vấn đề lý luận cơ bản về ngành luật đất đai, chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai, chế độ quản lý nhà nước về đất đai, thủ tục hành chính trong quản lý, sử dụng đất, địa vị pháp lý của người...

   106 p kgcc 25/05/2016 59 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số