Giáo trình Mô đun Cho tôm đẻ: Phần 2 - Lê Tiến Dũng (chủ biên)

Giáo trình Mô đun Cho tôm đẻ: Phần 2 trình bày về cách nuôi vỗ tôm tái phát dục để chuẩn bị cho lần sinh sản sau. Đây là tài liệu tham khảo và học tập dành cho sinh viên ngành nuôi trồng thủy hải sản.