Ebook Tươi sạch – Những giống cây cỏ có vốn từ ngàn xưa sẽ chính là thực phẩm của tương lai: Phần 1 – Brian Patterson

Phần 1 cuốn sách “Tươi sạch – Những giống cây cỏ có vốn từ ngàn xưa sẽ chính là thực phẩm của tương lai” trình bày các nội dung: Từ hái lượm đến trồng trọt, tươi lành là sự sống, tận dụng các ưu điểm của tủ lạnh và tủ đông, trái cây, các loại hạt, dầu và tinh bột. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.