Ebook Tiêu chuẩn dinh dưỡng và công thức phối trộn thức ăn gà: Phần 2 - TS. Lê Hồng Mận

Phần 2 của cuốn sách Tiêu chuẩn dinh dưỡng và công thức phối trộn thức ăn gà giúp các bạn nắm bắt được những kiến thức về công thức phối trộn thức ăn cho gà, định lượng khẩu phần thức ăn cho gà, một số biện pháp bảo quản thức ăn.