Ebook Thức ăn và nuôi dưỡng bò sữa: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Thức ăn và nuôi dưỡng bò sữa" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc trưng tiêu hóa thức ăn ở bò sữa, đánh giá giá trị năng lượng và protein của thức ăn cho bò sữa, đặc điểm của các loại thức ăn nuôi bò sữa và nguyên tắc sử dụng.