Ebook Làm giàu bằng nuôi hải sản (Tập II): Phần 1 - NXB Nông nghiệp

Cuốn sách "Làm giàu bằng nuôi hải sản" (Tập II) được biên soạn dựa vào một số kết quả điều tra, nghiên cứu kỹ thuật nuôi các loại đặc sản biển trong và ngoài nước thời gian gần đây. Cuốn sách được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc một số loại hải sản như: Điệp, hầu, vẹm và ốc hương. Mỗi loại hải sản tác giả cung cấp cho bạn đọc những thông tin về loại hải sản đó cũng như giá trị và kỹ thuật nuôi trồng các loại hải sản.