Ebook Làm giàu bằng nghề nuôi hải sản: Tập 1 - NXB Nông Nghiệp

Ebook Làm giàu bằng nghề nuôi hải sản: Tập 1 - NXB Nông Nghiệp giới thiệu cho các bạn về nghề nuôi hải sản như tôm sú, tôm hùm, cua, cá mú, cá hồng, các cam, cá măng biển, cá ngựa, cá vược, rong sụn. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.