Ebook Kỹ thuật nuôi cá hú (nuôi trong bè) - Phạm Văn Khánh

Ebook Kỹ thuật nuôi cá hú (nuôi trong bè) có nội dung trình bày đặc điểm sinh học cá hú, kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá hú, kỹ thuật nuôi cá hú thương phẩm trong bè, phòng trị một số bệnh thường gặp ở cá ương giống và cá nuôi trong bè.