Ebook Kỹ thuật nuôi cá, cua vùng duyên hải - TS. trần Văn Đan, TS. Đỗ Đoàn Hiệp

Cuốn sách Kỹ thuật nuôi cá, cua vùng duyên hải cung cấp những kiến thức cơ bản về đời sống của đối tượng ngoài tôm và công nghệ nuôi cá, cua, trồng rong câu, cho những ai quan tâm đến lĩnh vực này, giúp cho người nuôi thủy sản vùng nước lơ, duyên hải biết thêm một số đối tượng có thể nuôi ngoài tôm mà giá trị kinh tế không thua là bao, lại tránh được rủi ro. Cuốn sách còn nhằm tạo cơ sở về tri thức đối với đối tượng canh tác và kỹ thuật, tạo điều kiện cho sự phát triển nuôi trồng thủy sản ở vùng rộng lớn đầy tiềm năng này được bền vững. Mời bạn đọc tham khảo.