Ebook Kỹ thuật chăn nuôi vịt, ngan và phòng trị một số bệnh: Phần 2 - GS. TSKH Lê Hồng Mận, PGS. TS, Bùi Đức Lũng

Nội dung chính của Ebook Kỹ thuật chăn nuôi vịt, ngan và phòng trị một số bệnh: Phần 2 là trình bày về cách chăn nuôi vịt ngan sinh sản và nuôi thịt, kỹ thuật ấp trứng vịt ngan, phòng ngừa một số bệnh thường gặp ở vịt ngan. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.