Ebook Công nghệ bảo quản - chế biến nông sản sau thu hoạch (Tập 1): Phần 1 - TS. Trần Văn Chương

Cuốn sách "Công nghệ bảo quản, chế biến nông sản sau thu hoạch" được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung tương ứng với phần I và phần II trong cuốn sách về bảo quản và chế biến thóc gạo, thu hoạch, bảo quản chế biến ngô.