Ebook Con trâu Việt Nam: Phần 1

“Con trâu là đầu cơ nghiệp”, câu châm ngôn từ xa xưa đó đã nói lên đầy đủ và phong phú sự gắn bó khăng khít giữa con trâu với đời sống người nông dân Việt Nam trên đồng ruộng cùng với nền văn minh lúa nước ở nước ta. Cuốn sách "Con trâu Việt Nam" để cùng tìm hiểu xem tại sao con trâu lạ có vị trí quan trọng đói với người Việt như vậy. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.