Ebook Con ong và kỹ thuật nuôi ong nội địa: Phần 2 - KS. Ngô Đắc Thắng

Mời các bạn tham khảo Ebook Con ong và kỹ thuật nuôi ong nội địa: Phần 2 do S. Ngô Đắc Thắng biên soạn để nắm bắt những kiến thức về công nghệ nuôi ong lấy sản phẩm; thức ăn của ong, công cụ nuôi ong; hiệu quả kinh tế của nghề nuôi ong.