Ebook Cẩm nang nuôi ba ba giống & ba ba thương phẩm - KS. Tạ Thành Cấu

Ebook Cẩm nang nuôi BaBa giống & BaBa thương phẩm được biên soạn nhằm mục đích giới thiệu bạ đọc kỹ thuật nuôi BaBa giống và BaBa thương phẩm đạt hiệu quả cao. Cuốn sách gồm 9 chương, trình bày các nội dung: Kiến tạo hồ ao, xử lý nguồn nước, khai thác nguyên liệu chế biến thức ăn, kỹ thuật nuôi BaBa giống, kỹ thuật nuôi BaBa thịt thương phẩm, các phương pháp phòng trị bệnh BaBa nói chung, tạo nguồn đạm tươi sống nuôi BaBa, phương pháp hạch toán và hiệu quả nuôi BaBa.