• Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 6: Phân tích cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh

  Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 6: Phân tích cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh

  Kết cấu chương 6 Phân tích cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh thuộc bài giảng Chiến lược Marketing nhằm giúp học viên hiểu cách công ty làm thế nào xác định những đối thủ cạnh tranh chính của mình và xác định chiến lược, xem xét lại làm thế nào công ty thiết kế hệ thống tình báo cạnh tranh.

   40 p kgcc 30/04/2017 0 0

 • Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 7: Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị

  Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 7: Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị

  Sau khi học xong chương 7 Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thuộc bài giảng Chiến lược Marketing học viên hiểu về 3 bước trong tiến trình marketing mục tiêu: phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị, thảo luận các cơ sở sử dụng để phân đoạn thị trường khách hàng tiêu dùng và tổ...

   38 p kgcc 30/04/2017 1 0

 • Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 8: Chiến lược sản phẩm – dịch vụ và quản trị thương hiệu

  Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 8: Chiến lược sản phẩm – dịch vụ và quản trị thương hiệu

  Trong chương 8 Chiến lược sản phẩm – dịch vụ và quản trị thương hiệu thuộc bài giảng Chiến lược Marketing trình bày về định nghĩa sản phẩm và cách thức phân loại sản phẩm và dịch vụ chủ yếu, mô tả các quyết định liên quan đến sản phẩm và dịch vụ, phối thức sản phẩm và tuyến sản phẩm, thảo luận chiến lược nhãn hiệu – các...

   50 p kgcc 30/04/2017 0 0

 • Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 9: Định giá: Thấu hiểu và thu nhận giá trị từ khách hàng

  Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 9: Định giá: Thấu hiểu và thu nhận giá trị từ khách hàng

  Mục tiêu chương 9 Định giá: Thấu hiểu và thu nhận giá trị từ khách hàng thuộc bài giảng Chiến lược Marketing trình bày về khái niệm và vai trò của giá, cơ sở của việc định giá, các phương pháp định giá, định giá sản phẩm và điều chỉnh giá.

   18 p kgcc 30/04/2017 1 0

 • Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 10: Quản trị chuỗi cung ứng và kênh marketing

  Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 10: Quản trị chuỗi cung ứng và kênh marketing

  Chương 10 Quản trị chuỗi cung ứng và kênh marketing thuộc bài giảng Chiến lược Marketing nhằm xác định mạng giá trị và hệ thống kênh marketing, mô tả bản chất, chức năng và các hình thức kênh phân phối, thảo luận cách thức các thành viên kênh tương tác và tổ chức hoạt động kênh, nhận diện các thành phần của chiến lược kênh, thảo luận các...

   33 p kgcc 30/04/2017 0 0

 • Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 11: Truyền thông marketing tích hợp

  Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 11: Truyền thông marketing tích hợp

  Kết cấu chương 11 Truyền thông marketing tích hợp thuộc bài giảng Chiến lược Marketing trình bày về tổng quan về phối thức truyền thông mar tích hợp Tiến trình truyền thông, phát triển một chương trình truyền thông hiệu quả, phát triển và quản trị chương trình quảng cáo, hoạch định chính sách khuyến mãi, MPR, bán hàng trự tiếp, mar trực tiếp và mar...

   46 p kgcc 30/04/2017 2 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - Th.S. Nguyễn Ngọc Long

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - Th.S. Nguyễn Ngọc Long

  Mời bạn đọc cùng tham khảo Chương 1: Nhập môn Marketing thuộc Bài giảng Marketing căn bản dưới đây để tìm hiểu rõ hơn về khái niệm Marketing; những nội dung cơ bản của Marketing và các ứng dụng; quản trị Marketing; môi trường Marketing; hệ thống thông tin Marketing.

   18 p kgcc 30/04/2017 0 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - Th.S. Nguyễn Ngọc Long

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - Th.S. Nguyễn Ngọc Long

  Khái niệm sản phẩm; phân loại sản phẩm; chu kỳ sống của sản phẩm (PLC – Product Life Cycle); nhãn hiệu, đóng gói và bảo hành; sản phẩm mới được trình bày trong Chương 3: Sản phẩm của Bài giảng Marketing căn bản dưới đây. Bài giảng do Th.S. Nguyễn Ngọc Long thực hiện. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   21 p kgcc 30/04/2017 2 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - Th.S. Nguyễn Ngọc Long

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - Th.S. Nguyễn Ngọc Long

  Chương 5: Phân phối của Bài giảng Marketing căn bản trình bày tổng quát về kênh phân phối; các thành viên của kênh phân phối; tổ chức kênh phân phối; mâu thuẫn trong kênh phân phối; các quyết định thiết kế kênh phân phối; các quyết định quản trị kênh phân phối; các quyết định kho vận.

   12 p kgcc 30/04/2017 1 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - Th.S. Nguyễn Ngọc Long

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - Th.S. Nguyễn Ngọc Long

  Chương 2: Thị trường và hành vi người tiêu dùng của Bài giảng Marketing căn bản giới thiệu các kiến thức về thị trường; hành vi tiêu dùng trong thị trường sản phẩm hàng tiêu dùng; hành vi tiêu dùng trong thị trường sản phẩm hàng công nghiệp; chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm.

   15 p kgcc 30/04/2017 2 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - Th.S. Nguyễn Ngọc Long

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - Th.S. Nguyễn Ngọc Long

  Chương 4: Giá cả thuộc bài giảng Marketing căn bản giới thiệu với người học các kiến thức về giá cả; các yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá; các chiến lược định giá; các chiến lược điều chỉnh giá. Đây là tài liệu hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và học tập lĩnh vực Marketing.

   13 p kgcc 30/04/2017 0 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - Th.S. Nguyễn Ngọc Long

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - Th.S. Nguyễn Ngọc Long

  Bài giảng Marketing căn bản - Chương 6: Chiêu thị do Th.S. Nguyễn Ngọc Long thực hiện, nội dung bài giảng trình bày về bản chất của chiêu thị; các công cụ cơ bản của chiêu thị (hỗn hợp chiêu thị); quá trình truyền tin; ngân sách chiêu thị; chiến lược kéo và đẩy; chiêu thị trong từng chu kỳ sản phẩm.

   12 p kgcc 30/04/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số