• Bộ Luật hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Số 15/1999/QH10 - Sửa đổi bổ sung 2009/QH12 ngày 19/6/2009

  Bộ Luật hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Số 15/1999/QH10 - Sửa đổi bổ sung 2009/QH12 ngày 19/6/2009

  Bộ luật hình sự này được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát huy những nguyên tắc, chế định pháp luật hình sự của nước ta, nhất là của Bộ luật hình sự năm 1985, cũng như những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm trong nhiều thập kỷ qua của quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bộ Luật hình sự...

   187 p kgcc 26/10/2015 165 1

 • Tài liệu học tập môn Luật Doanh nghiệp

  Tài liệu học tập môn Luật Doanh nghiệp

  Tài liệu học tập môn Luật Doanh nghiệp trình bày nội dung Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Đầu tư 2014, Luật Phá sản 2014, Nghị định 155/2013/NĐ-CP (trích). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu.

   212 p kgcc 26/10/2015 137 1

 • Luật số 50/2005/QH11

  Luật số 50/2005/QH11

  Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được ban hành căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10. Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các...

   96 p kgcc 24/08/2015 179 1

 • Tài liệu hướng dẫn học tập Luật an sinh xã hội - ThS. Diệp Thành Nguyên

  Tài liệu hướng dẫn học tập Luật an sinh xã hội - ThS. Diệp Thành Nguyên

  Tài liệu hướng dẫn học tập Luật an sinh xã hội trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và thiết thực nhất về an sinh xã hội như: đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh và các nguyên tắc cơ bản của ngành luật an sinh xã hội; đồng thời trang bị cho sinh viên những kiến thức pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và về...

   57 p kgcc 24/08/2015 158 1

 • Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển

  Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển

  Tài liệu “Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển” này là tập hợp những bài viết của nhiều tác giả viết về Đường Hồ Chí Minh trên biển trong năm 2011. Các bài viết trong tài liệu được sắp xếp và bố cục thành 3 phần với 3 chủ đề chính, đó là: Đường Hồ Chí Minh trên biển - kỳ công của dân tộc, huyền thoại đường trên biển, chân...

   124 p kgcc 24/08/2015 158 1

 • Bộ Luật Tố tụng hình sự

  Bộ Luật Tố tụng hình sự

  Bộ Luật Tố tụng hình sự số 19/2003/QH11 được ban hành căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10. Bộ luật này quy định trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét...

   135 p kgcc 11/08/2015 189 2

 • Tiếng Pháp căn bản

  Tiếng Pháp căn bản

  Ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm luôn là cơ sở để giao tiếp ngoại ngữ lưu loát. Tài liệu này cũng chú trọng vào những nội dung đó nhằm giúp cho những người mới bắt đầu học tiếng Pháp nắm được những kiến thức ngôn ngữ căn bản và giao tiếp hiệu quả với người bản xứ. Phần từ vựng cung cấp từ, các cấu trúc mới liên quan đến chủ đề bài...

   56 p kgcc 10/08/2015 138 1

 • Tài liệu hướng dẫn học tập: Lý luận nhà nước và pháp luật 1 - Nguyễn Hữu Lạc

  Tài liệu hướng dẫn học tập: Lý luận nhà nước và pháp luật 1 - Nguyễn Hữu Lạc

  Tài liệu hướng dẫn học tập: Lý luận nhà nước và pháp luật 1 giúp cho người học có những kiến thức cơ bản về sự hình thành của nhà nước và pháp luật, bản chất của nhà nước và pháp luật qua các giai đoạn lịch sử nhất định của xã hội. Đây là môn cơ sở, là nền tảng giúp cho sinh viên nghiên cứu tốt các môn học khác (môn Luật hiến...

   43 p kgcc 27/07/2015 168 1

 • Hội Chứng Ruột Kích Thích (IBS)

  Hội Chứng Ruột Kích Thích (IBS)

  Hội chứng ruột kích thích là một rối loạn tiêu hoá chức năng đặc trưng bởi triệu chứng đau bụng và thay đổi thói quen đi tiêu mà không tìm thấy tổn thương thực thể nào. Osler đặt ra tên gọi “viêm đại tràng nhầy” vào năm 1892 khi ông viết về một rối loạn bao gồm đau bụng và tiêu phân nhày xảy ra với một tỷ lệ cao ở những bệnh nhân có...

   54 p kgcc 11/06/2015 48 1

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Trần Thị Mai Phước

  Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Trần Thị Mai Phước

  Lý luận nhà nước và pháp luật nghiên cứu đồng thời hai hiện tượng nhà nước và pháp luật. Bằng kiến thức lý luận về Nhà nước và pháp luật, hãy chứng minh rằng Lý luận về Nhà nước và pháp luật lấy chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử làm cơ sở phương pháp luận

   98 p kgcc 11/06/2015 589 2

 • Ebook Những văn bản mới hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động - LG. Đào Thanh Hải

  Ebook Những văn bản mới hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động - LG. Đào Thanh Hải

  Ebook Những văn bản mới hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động do LG. Đào Thanh Hải sưu tầm, biên soạn sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn những vấn đề cơ bản của Bộ Luật lao động và hướng dẫn thi hành. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các doanh nghiệp, cho người lao động. Mời các bạn cùng tham khảo.

   232 p kgcc 11/06/2015 172 1

 • Luật số 35/2013/QH13 2013

  Luật số 35/2013/QH13 2013

  Luật số 35/2013/QH13 điều chỉnh một số nguyên tắc, chính sách của nhà nước về hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên, trách nhiệm của toàn án trong hòa giải ở cơ sở.

   22 p kgcc 19/05/2015 179 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số