• Giáo trình Hệ thống và quản lý nuôi trồng thủy sản: Phần 2

  Giáo trình Hệ thống và quản lý nuôi trồng thủy sản: Phần 2

  Phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia của người dân (PRA); quản lý vùng nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đồng;... là những nội dung chính được trình bày cụ thể trong "Giáo trình Hệ thống và quản lý nuôi trồng thủy sản: Phần 2". Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   65 p kgcc 25/05/2016 132 2

 • Giáo trình Hệ thống và quản lý nuôi trồng thủy sản: Phần 1

  Giáo trình Hệ thống và quản lý nuôi trồng thủy sản: Phần 1

  Giáo trình Hệ thống và quản lý nuôi trồng thủy sản được biên soạn để giảng dạy cho sinh viên bậc đại học và cao đẳng thuộc khối nông lâm thủy sản, đồng thời là tài liệu tự học để nâng cao trình độ cho các cán bộ nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản và quản lý môi trường và nguồn lợi thủy sản. Mời các bạn cùng tìm hiểu...

   54 p kgcc 25/05/2016 133 2

 • Giáo trình Phòng trị bệnh cá lăng, cá chiên - MĐ04: Nuôi cá lăng, cá chiên

  Giáo trình Phòng trị bệnh cá lăng, cá chiên - MĐ04: Nuôi cá lăng, cá chiên

  Giáo trình Phòng trị bệnh cá lăng, cá chiên - MĐ04: Nuôi cá lăng, cá chiên được biên soạn tích hợp những kiến thức, kỹ năng cần có trên cơ sở sơ đồ phân tích nghề và bộ phiếu phân tích công việc giới thiệu những hiểu biết chung về bệnh cá, cách phòng bệnh, nhận biết bệnh thông qua các triệu chứng, dấu hiệu bệnh và biện pháp xử lý một số...

   102 p kgcc 28/02/2015 95 1

 • Giáo trình Làm lồng bè - MĐ01: Nuôi cá lồng bè trên biển

  Giáo trình Làm lồng bè - MĐ01: Nuôi cá lồng bè trên biển

  Giáo trình Làm lồng bè này là quyển 01 trong số 07 mô đun của chương trình đào tạo “Nghề Nuôi cá lồng bè trên biển” trình độ sơ cấp. Trong mô đun này gồm có 03 bài dạy thuộc thể loại lý thuyết và tích hợp. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

   25 p kgcc 28/02/2015 138 1

 • Giáo trình Lựa chọn ngao giống - MĐ03: Ương giống và nuôi ngao

  Giáo trình Lựa chọn ngao giống - MĐ03: Ương giống và nuôi ngao

  Giáo trình Lựa chọn ngao giống là quyển 03 trong số 06 mô đun của chương trình đào tạo “Nghề Ương giống và nuôi ngao” trình độ sơ cấp. Trong mô đun này gồm có 03 bài dạy thuộc thể loại lý thuyết và tích hợp. Mời bạn đọc cùng thích hợp.

   32 p kgcc 28/02/2015 106 1

 • Giáo trình Chăm sóc và quản lý - MĐ05: Ương giống và nuôi ngao

  Giáo trình Chăm sóc và quản lý - MĐ05: Ương giống và nuôi ngao

  Giáo trình Chăm sóc và quản lý - MĐ05: Ương giống và nuôi ngao cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về biện pháp chăm sóc quản lý trong quá trình ương và nuôi ngao thương phẩm. Đồng thời, có thể thực hiện được các thao tác kỹ thuật chăm sóc quản lý trong quá trình ương giống và nuôi ngao thương phẩm ở trong ao và ngoài bãi triều.

   61 p kgcc 28/02/2015 250 1

 • Giáo trình Chẩn đoán nhanh và trị bệnh do vi khuẩn, nấm ở động vật thủy sản nuôi nước ngọt - MĐ04: Chẩn đoán nhanh bệnh động vật thủy sản

  Giáo trình Chẩn đoán nhanh và trị bệnh do vi khuẩn, nấm ở động vật thủy sản nuôi nước ngọt - MĐ04: Chẩn đoán nhanh bệnh động vật thủy sản

  Giáo trình Chẩn đoán nhanh và trị bệnh do vi khuẩn, nấm ở động vật thủy sản nuôi nước ngọt trang bị cho học viên kiến thức như sau: hiểu được dấu hiệu bệnh lý, phương pháp chẩn đoán, phòng và xử lý bệnh viêm ruột, xuất huyết ở cá; bệnh đốm trắng gan thận ở cá; bệnh đốm nâu, đốm đen ở tôm càng xanh; bệnh lở loét ở ba ba, ếch do vi...

   65 p kgcc 28/02/2015 139 1

 • Giáo trình Cho tôm đẻ - MĐ04: Sản xuất giống tôm sú

  Giáo trình Cho tôm đẻ - MĐ04: Sản xuất giống tôm sú

  Giáo trình Cho tôm đẻ được biên soạn theo Chương trình mô đun Cho tôm đẻ của nghề Sản xuất giống tôm sú trình độ sơ cấp. Giáo trình nhằm giới thiệu nội dung lý thuyết và thực hành các bước công việc kiến thức và kỹ năng nghề về cho tôm sú mẹ đẻ.

   66 p kgcc 28/02/2015 125 1

 • Giáo trình Ương ấu trùng cua - MĐ04: Sản xuất giống cua xanh

  Giáo trình Ương ấu trùng cua - MĐ04: Sản xuất giống cua xanh

  Giáo trình Ương ấu trùng cua được biên soạn theo Chương trình mô đun Ương ấu trùng cua của nghề Sản xuất giống cua xanh trình độ sơ cấp. Giáo trình nhằm giới thiệu nội dung kiến thức và kỹ năng nghề về các công việc ương ấu trùng Zoea đến cua bột C1 để nuôi cua thương phẩm hoặc ương tiếp thành cua giống.

   69 p kgcc 28/02/2015 128 1

 • Giáo trình Nuôi vỗ cá bố mẹ - MĐ03: Sản xuất giống một số loài cá nước ngọt

  Giáo trình Nuôi vỗ cá bố mẹ - MĐ03: Sản xuất giống một số loài cá nước ngọt

  Giáo trình Nuôi vỗ cá bố mẹ là một trong những mô đun chuyên môn sơ cấp nghề "Sản xuất giống một số loài cá nước ngọt". Sau khi học mô đun này người học có thể hành nghề sản xuất cá giống nước ngọt. Mô đun này được học sau các mô đun xây dựng ao nuôi vỗ và ương và chuẩn bị ao.

   41 p kgcc 28/02/2015 177 1

 • Giáo trình Phòng trị bệnh tôm sú - MĐ05: Sản xuất giống tôm sú

  Giáo trình Phòng trị bệnh tôm sú - MĐ05: Sản xuất giống tôm sú

  Giáo trình Phòng trị bệnh tôm sú giới thiệu những hiểu biết chung về tôm, phương pháp sử dụng thuốc trong nuôi tôm, cách phòng bệnh cho tôm và nhận biết bệnh thông qua các triệu chứng, dấu hiệu bệnh và biện pháp xử lý. Nội dung giảng dạy đƣợc phân bổ trong thời gian 106 giờ và gồm 8 bài.

   103 p kgcc 28/02/2015 135 1

 • Giáo trình Thu hoạch và tiêu thụ tôm - MĐ05: Trồng rừng đước kết hợp nuôi tôm

  Giáo trình Thu hoạch và tiêu thụ tôm - MĐ05: Trồng rừng đước kết hợp nuôi tôm

  Giáo trình Thu hoạch và tiêu thụ tôm là mô đun chuyên môn nghề, mang tính tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành trong việc trồng rừng; nội dung mô đun trình bày một số kiến thức và kỹ năng về thu hoạch, bảo quản tôm, tiếp thị, mua bán tôm. Đồng thời mô đun cũng trình bày hệ thống các bài tập, bài thực hành cho từng bài dạy và bài thực...

   55 p kgcc 28/02/2015 232 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số