• Ebook Hoạt động magma và sinh khoáng nội mảng miền Bắc Việt Nam: Phần 1 - NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

  Ebook Hoạt động magma và sinh khoáng nội mảng miền Bắc Việt Nam: Phần 1 - NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

  Cuốn sách "Hoạt động magma và sinh khoáng nội mảng miền Bắc Việt Nam" của NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung tương ứng với phần I và phần II trong sách. Phần I giới thiệu về cấu trúc kiến tạo và phân chia hoạt động magma miền Bắc Việt Nam. Phần II giới thiệu về hoạt động...

   247 p kgcc 28/02/2015 164 2

 • Ebook Năng lượng sóng biển khu vực biển Đông và vùng biển Việt Nam: Phần 1 - NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

  Ebook Năng lượng sóng biển khu vực biển Đông và vùng biển Việt Nam: Phần 1 - NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

  Cuốn sách "Năng lượng sóng biển khu vực biển Đông và vùng biển Việt Nam" giới thiệu đến bạn đọc nội dung về năng lượng tái tạo - năng lượng sóng, cơ sở lý thuyết về tiềm năng năng lượng sóng, các phương pháp khai thác năng lượng sóng ,... và các nội dung khác. Cuốn sách gồm 5 chương, được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn...

   117 p kgcc 28/02/2015 164 1

 • Ebook Hiện tượng nước trồi trong vùng biển Việt Nam: Phần 1 - Bùi Hồng Long (chủ biên)

  Ebook Hiện tượng nước trồi trong vùng biển Việt Nam: Phần 1 - Bùi Hồng Long (chủ biên)

  Cuốn sách "Hiện tượng nước trồi trong vùng biển Việt Nam" của tác giả Đỗ Hồng Long (chủ biên) gồm 4 chương, được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung chương I và chương II. Phần này với các nội dung chính như: Hiện tượng nước trồi ở vùng biển Nam Việt Nam, các đặc trưng về điều kiện tự nhiên, đặc điểm địa...

   93 p kgcc 28/02/2015 164 1

 • Giáo trình Môi trường và Con người - Võ Văn Minh

  Giáo trình Môi trường và Con người - Võ Văn Minh

  Giáo trình Môi trường và Con người do Võ Văn Minh biên soạn gồm 7 chương, trình bày các kiến thức nhập môn khoa học môi trường; các nguyên lý về sinh thái học vận dụng trong khoa học môi trường; dân số và tài nguyên, môi trường; tài nguyên thiên nhiên; ô nhiễm môi trường; hoạt động sống của con người và các vấn đề nảy sinh; các biện pháp bảo...

   114 p kgcc 27/04/2015 156 2

 • Giáo trình Đất và bảo vệ đất: Phần 1 - NXB Hà Nội

  Giáo trình Đất và bảo vệ đất: Phần 1 - NXB Hà Nội

  Cấu trúc giáo trình "Đất và bảo vệ đất" đơn giản, ngắn gọn dẫn dắt người đọc từ kiến thức hình thành đất, các yếu tố cơ bản độ phì đất, phân loại, phân hạng đất đến vấn đề sử dụng cải tạo, bảo vệ môi trường đất. Sau đây là phần 1 của giáo trình.

   175 p kgcc 31/03/2015 150 1

 • Ebook Hướng dẫn áp dụng công nghệ không đốt xử lý chất thải rắn y tế: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn áp dụng công nghệ không đốt xử lý chất thải rắn y tế: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn áp dụng công nghệ không đốt xử lý chất thải rắn y tế: Phần 2 sẽ tiếp tục nối tiếp phần 1 giới thiệu tới các bạn về cách vận hành, bảo dưỡng và xử lý sự cố trong sử dụng các thiết bị công nghệ không đốt. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   21 p kgcc 28/04/2016 142 1

 • Giáo trình Cơ sở kỹ thuật môi trường: Phần 1 - PGS. Tăng Văn Đoàn, PGS.TS. Trần Đức Hạ

  Giáo trình Cơ sở kỹ thuật môi trường: Phần 1 - PGS. Tăng Văn Đoàn, PGS.TS. Trần Đức Hạ

  Giáo trình Cơ sở kỹ thuật môi trường: Phần 1 gồm nội dung 2 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày khái niệm cơ bản về sinh thái học và bảo vệ môi trường, ô nhiễm không khí và bảo vệ môi trường không khí.

   97 p kgcc 08/08/2014 142 1

 • Ebook Nguy hiểm động đất và sóng thần ở vùng ven biển Việt Nam: Phần 1 - Bùi Công Quế (chủ biên)

  Ebook Nguy hiểm động đất và sóng thần ở vùng ven biển Việt Nam: Phần 1 - Bùi Công Quế (chủ biên)

  Cuốn sách "Nguy hiểm động đất và sóng thần ở vùng ven biển Việt Nam" của NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ giới thiệu đến bạn đọc nội dung gồm 8 chương, được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu nội dung từ chương I đến chương IV về các vấn đề như: Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội, lịch sử nghiên cứu và hệ phương pháp nghiên...

   165 p kgcc 28/02/2015 135 1

 • Ebook Lũ lụt miền Trung, nguyên nhân và các giải pháp phòng tránh: Phần 1 - NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

  Ebook Lũ lụt miền Trung, nguyên nhân và các giải pháp phòng tránh: Phần 1 - NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

  Cuốn sách "Lũ lụt miền Trung, nguyên nhân và các giải pháp phòng tránh" của NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ giới thiệu đến bạn đọc nội dung về nguyên nhân gây lũ lụt ở miền Trung và các giải pháp để phòng tránh. Cuốn sách gồm 3 chương, được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung chương I về đặc điểm lũ lụt dải...

   108 p kgcc 28/02/2015 133 1

 • Ebook Quặng hóa antimon miền Bắc Việt Nam: Phần 1 - Nguyễn Văn Bình

  Ebook Quặng hóa antimon miền Bắc Việt Nam: Phần 1 - Nguyễn Văn Bình

  Cuộn sách "Quặng hóa antimon miền Bắc Việt Nam" của tác giả Nguyễn Văn Bình giới thiệu đến bạn đọc những hiểu biết về quặng hóa antimon miền Bắc Việt Nam, cụ thể về thành phần vật chất, thành hệ quặng, nguồn gốc và điều kiện thành tạo, mối liên quan của quặng hóa antimon với quá trình hoạt hóa magma - kiến tạo,... và các nội dung khác....

   129 p kgcc 28/02/2015 129 2

 • Ebook Tiến hóa và động lực hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai: Phần 1 - NXB KHTN&CN

  Ebook Tiến hóa và động lực hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai: Phần 1 - NXB KHTN&CN

  Cuốn sách "Tiến hóa và động lực hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai" do NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ ấn hành giới thiệu đến bạn đọc các nội dung về hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai như: Giá trị tài nguyên, môi trường sinh thái, thực trạng hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai,.... Cuốn sách bao gồm 5 chương, được chia thành phần. Phần 1 cung cấp cho bạn...

   67 p kgcc 28/02/2015 129 1

 • Ebook Rong câu Việt Nam nguồn lợi và sử dụng: Phần 1 - Lê Như Hậu, Nguyễn Hữu Đại

  Ebook Rong câu Việt Nam nguồn lợi và sử dụng: Phần 1 - Lê Như Hậu, Nguyễn Hữu Đại

  Cuốn sách "Rong câu Việt Nam nguồn lợi và sử dụng" của tác giả Lê Như Hậu và Nguyễn Hữu Đại cung cấp cho bạn đọc những thông tin về tên gọi các loại rong câu của Việt Nam, đặc điểm sinh thái, nguồn lợi và ý nghĩa sử dụng. Cuốn sách gồm 7 chương, được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ chương I đến chương...

   132 p kgcc 28/02/2015 128 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số