• Bài giảng Kỹ thuật xử lý chất thải rắn - ThS. Lê Thị Thanh Hương

  Bài giảng Kỹ thuật xử lý chất thải rắn - ThS. Lê Thị Thanh Hương

  Nội dung Bài giảng Kỹ thuật xử lý chất thải rắn nhằm mô tả các phương pháp và kỹ thuật xử chất thải rắn như công nghệ sinh học, công nghệ đốt rác, công nghệ chôn lấp, công nghệ khác. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   7 p kgcc 25/10/2017 89 1

 • Thư mục chuyên đề Kỹ thuật xử lý nước thải

  Thư mục chuyên đề Kỹ thuật xử lý nước thải

  Nhằm giúp cho bạn đọc tìm kiếm tài liệu dễ dàng và liên quan về ngành môi trường hiện đang lưu trữ tại thư viện mà nhóm biên mục Thông tin - Thư viện đã xây dựng "Thư mục chuyên đề Kỹ thuật xử lý nước thải". Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   36 p kgcc 28/04/2016 61 1

 • Một số mô hình về bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học: Phần II

  Một số mô hình về bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học: Phần II

  Một số mô hình về bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học: Phần II giới thiệu đến người đọc các nội dung: mô hình nông lâm - ngư kết hợp vùng ven biển, mô hình nông lâm - ngư kết hợp trên đất tràm, mô hình VAC trên đất thổ cư. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Môi trường.

   30 p kgcc 30/09/2015 78 1

 • Một số mô hình về bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học: Phần I

  Một số mô hình về bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học: Phần I

  Một số mô hình về bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học: Phần I giới thiệu các nội dung chính: đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng, một số mô hình quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học ở Việt Nam, một số mô hình nông lâm kết hợp vùng trung du và đồng bằng, mô hình nông lâm...

   20 p kgcc 30/09/2015 74 1

 • Tiếp cận Quyền trong Bảo vệ Môi trường - TS. Nguyễn Đức Thùy (chủ biên)

  Tiếp cận Quyền trong Bảo vệ Môi trường - TS. Nguyễn Đức Thùy (chủ biên)

  Tài liệu "Tiếp cận Quyền trong Bảo vệ Môi trường" được xây dựng nhằm góp phần nâng cao nhận thức của các cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể xã hội về tầm quan trọng của sự gắn kết giữa BVMT với bảo vệ quyền con người; qua đó nâng cao kỹ năng và khả năng lồng ghép quyền con người trong hoạch định chính sách, pháp luật về môi trường,...

   128 p kgcc 11/06/2015 66 1

 • Tài liệu tập huấn Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và kỹ năng truyền thông cho cán bộ quản lí

  Tài liệu tập huấn Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và kỹ năng truyền thông cho cán bộ quản lí

  Tài liệu tập huấn Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và kỹ năng truyền thông cho cán bộ quản lí nhằm giúp cán bộ quản lí thông qua tài liệu tập huấn này sẽ nhận thức được vai trò quan trọng cũng của mình trong công tác bảo vệ môi trường cũng như vai trò của môi trường đối với sự phát triển của đất nước. Qua đó, góp phần thay đổi...

   121 p kgcc 11/06/2015 84 2

 • Chương trình hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường đến 2010 và định hướng đến 2020

  Chương trình hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường đến 2010 và định hướng đến 2020

  Mục tiêu của Chương trình hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường đến năm 2010 và định hướng đến 2020 là xác định các chương trình ưu tiên quốc gia về môi trường cần sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế để hoàn thiện luật pháp, thể chế và các chính sách nhằm tăng cường năng lực cho cơ quan quản lý môi trường từ cấp trung ương đến...

   46 p kgcc 11/06/2015 81 1

 • Bài giảng Kinh tế môi trường - ThS. Vũ Thị Hồng Thủy

  Bài giảng Kinh tế môi trường - ThS. Vũ Thị Hồng Thủy

  Bài giảng Kinh tế môi trường do ThS. Vũ Thị Hồng Thủy biên soạn. Nội dung bài giảng trình bày tổng quan về kinh tế và môi trường, kinh tế tài nguyên tự nhiên, kiểm soát ô nhiễm môi trường, phương pháp xác định giá trị môi trường, chính sách môi trường ở một số nước trên thế giới và vấn nạn môi trường toàn cầu.

   47 p kgcc 27/04/2015 80 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số