• Bài giảng Kỹ thuật xử lý chất thải rắn - ThS. Hoàng Lê Phương

  Bài giảng Kỹ thuật xử lý chất thải rắn - ThS. Hoàng Lê Phương

  Nhằm cung cấp cho bạn đọc những kiến thức về Kỹ thuật xử lý chất thải rắn như: Đặc điểm của chất thải rắn; phân loại chất thải rắn, tác động của chất thải rắn đến môi trường và con người; các tính chất lý, hoá và sinh học của chất thải rắn; quản lý và xử lý chất thải rắn, mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Kỹ thuật xử...

   214 p kgcc 03/11/2017 86 1

 • Bài giảng Các kỹ thuật giảm thiểu chất thải

  Bài giảng Các kỹ thuật giảm thiểu chất thải

  Bài giảng "Các kỹ thuật giảm thiểu chất thải" giới thiệu tới người học những nội dung kiến thức sau: Phân loại các cơ hội sản xuất sạch hơn, kiểm soát tốt hơn dây chuyền sản xuất, các kỹ thuật giảm thiểu chất thải như (giảm thiểu tại nguồn, tái sinh/tái sử dụng (tại nguồn/bên ngoài), xử lý); một số hướng dẫn cho cân bằng vật liệu,...

   101 p kgcc 03/11/2017 103 1

 • Bài giảng An toàn lao động và vệ sinh môi trường

  Bài giảng An toàn lao động và vệ sinh môi trường

  Những vấn đề chung về an toàn và bảo hộ lao động, kỹ thuật an toàn và an toàn lao động, kỹ thuật vệ sinh môi trường công nghiệp, quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 18001 là những nội dung chính trong bài giảng "An toàn lao động và vệ sinh môi trường". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   102 p kgcc 03/11/2017 99 1

 • Bài giảng Vệ sinh học đại cương môi trường và nghề nghiệp

  Bài giảng Vệ sinh học đại cương môi trường và nghề nghiệp

  Bài giảng trình bày những kiến thức cơ bản về khái niệm vệ sinh môi trường nói chung, vệ sinh lao động lao động, các tiêu chuẩn vệ sinh nói chung và vệ sinh nơi làm việc, các yếu tố nguy cơ môi trường nơi làm việc và trong cộng đồng; đặc điểm, phương pháp thực hiện và ứng dụng các công cụ và các kỹ thuật theo dõi, đánh giá hiện trạng các...

   27 p kgcc 03/11/2017 86 1

 • Bài giảng Phân tích môi trường - Hoàng Văn Hưng

  Bài giảng Phân tích môi trường - Hoàng Văn Hưng

  Bài giảng Phân tích môi trường cung cấp kiến thức về: chỉ thị môi trường; tiêu chuẩn đánh giá chất lượng môi trường; phương pháp xử lý và phân tích các thông số chất lượng môi trường; đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong phân tích môi trường.

   102 p kgcc 25/10/2017 89 1

 • Bài giảng Phân tích môi trường - Đại Học Nông Nghiệp HN

  Bài giảng Phân tích môi trường - Đại Học Nông Nghiệp HN

  Cùng tìm hiểu chỉ thị môi trường và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng môi trường; các phương pháp đo đạc và phân tích các thông số chất lượng môi trường; xử lý mẫu; đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong phân tích môi trường;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Phân tích môi trường - Đại Học Nông Nghiệp HN".

   102 p kgcc 28/04/2016 67 2

 • Bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam - Mối liên hệ với phát triển bền vững và biến đổi khí hậu - Nguyễn Huy Dũng & Vũ Văn Dũng

  Bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam - Mối liên hệ với phát triển bền vững và biến đổi khí hậu - Nguyễn Huy Dũng & Vũ Văn Dũng

  Biến đổi khí hậu Trái Đất là sự thay đổi của hệ thống khí hậu gồm khí quyển, thuỷ quyển, sinh quyển, thạch quyển hiện tại và trong tương lai bởi các nguyên nhân tự nhiên và nhân tạo trong một giai đoạn nhất định từ tính bằng thập kỷ hay hàng triệu năm.

   32 p kgcc 11/06/2015 88 1

 • Bài giảng Tác động của các chất ô nhiễm không khí - Huỳnh Ngọc Anh Tuấn

  Bài giảng Tác động của các chất ô nhiễm không khí - Huỳnh Ngọc Anh Tuấn

  Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Tác động của các chất ô nhiễm không khí" thông qua việc tìm hiểu các nội dúng sau: Tác động đối với con người, tác động đối với động vật, tác động đối với thực vật, tác động đối với vật liệu.

   38 p kgcc 27/04/2015 61 2

 • Bài giảng Sự phát tán chất thải vào khí quyển - Huỳnh Ngọc Anh Tuấn

  Bài giảng Sự phát tán chất thải vào khí quyển - Huỳnh Ngọc Anh Tuấn

  Bài giảng "Sự phát tán chất thải vào khí quyển" trình bày các vấn đề sau: Ảnh hưởng của các yếu tố khí quyển lên sự phát tán, khuếch tán rối của khí quyển và sự phân bố của chất ô nhiễm, chuyển động của không khí sát mặt đất, phân loại các nguồn gây ô nhiễm lớp không khí sát mặt đất, độ nâng cao của luồng khói.

   44 p kgcc 27/04/2015 60 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số