• Bài giảng Sản xuất sạch hơn - ThS. Lý Thuận An

  Bài giảng Sản xuất sạch hơn - ThS. Lý Thuận An

  Bài giảng "Sản xuất sạch hơn" giới thiệu tổng quan (phát triển ý tưởng sản xuất sạch hơn), phương pháp luận đánh giá sản xuất sạch hơn, các kỹ thuật thực hiện sản xuất sạch hơn, phân tích vòng đời sản phẩm, phân tích tính khả thi, một số nghiên cứu điển hình.

   36 p kgcc 03/11/2017 94 1

 • Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải

  Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải

  Bài giảng "Kỹ thuật xử lý nước thải" có kết cấu gồm 9 chương, trình bày nguồn gốc, thành phần và tính chất nước thải; xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học; xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học; xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý; xử lý nước thải bằng phương pháp hóa học; khử hợp chất N, P trong nước thải; khử...

   110 p kgcc 03/11/2017 115 1

 • Bài giảng Kỹ thuật xử lý chất thải rắn - Trần Thanh Thư

  Bài giảng Kỹ thuật xử lý chất thải rắn - Trần Thanh Thư

  Bài giảng "Kỹ thuật xử lý chất thải rắn" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về chất thải rắn, hệ thống thu gom chất thải rắn, hệ thống trung chuyển và vận chuyển, các phương pháp xử lý chất thải rắn, tái chế chất thải rắn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   224 p kgcc 03/11/2017 99 1

 • Bài giảng Khái quát về xói mòn đất - Nguyễn Trường Ngân

  Bài giảng Khái quát về xói mòn đất - Nguyễn Trường Ngân

  Bài giảng Khái quát về xói mòn đất - Nguyễn Trường Ngân giúp bạn nắm bắt khái niệm, phân loại, phương pháp lượng hóa xói mòn. Mong rằng bài giảng bên dưới có thể giúp ích cho học tập của bạn.

   7 p kgcc 25/10/2017 79 1

 • Bài giảng Môi trường đại cương - ThS. Trịnh Ngọc Đào

  Bài giảng Môi trường đại cương - ThS. Trịnh Ngọc Đào

  Bài giảng Môi trường đại cương của ThS. Trịnh Ngọc Đào gồm 8 chương, trình bày các nội dung về môi trường và phát triển, môi trường không khí, ô nhiễm tiếng ồn, môi trường đất, môi trường nước - nước cấp, nước thải, chất thải rắn đô thị và chất thải nguy hại. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   18 p kgcc 25/10/2017 79 1

 • Bài giảng Quản lý rủi ro môi trường - ThS. Lý Thuận An

  Bài giảng Quản lý rủi ro môi trường - ThS. Lý Thuận An

  Bài giảng Quản lý rủi ro môi trường trình bày các nội dung chính: tổng quan về rủi ro môi trường, các nguyên tắc chung trong quản lý rủi ro, vai trò của quản lý rủi ro, hệ thống thiết lập các nhu cầu quản lý rủi ro, giải pháp giảm thiểu rủi ro, phương pháp giảm thiểu sự cố,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Môi trường.

   33 p kgcc 25/10/2017 87 1

 • Bài giảng Sức khỏe môi trường một số vấn đề quan tâm - Đặng Ngọc Chánh

  Bài giảng Sức khỏe môi trường một số vấn đề quan tâm - Đặng Ngọc Chánh

  Bài giảng Sức khỏe môi trường một số vấn đề quan tâm có nội dung trình bày về các yếu tố môi trường và sức khỏe, những thách thức toàn cầu đối với môi trường và sức khỏe dân số trong thế kỷ 21 cũng như nhưng xu hướng y tế công cộng trong sức khỏe và môi trường,... Tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung một cách cụ thể.

   15 p kgcc 25/10/2017 70 1

 • Quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị - Lưu Thị Phương Chi

  Quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị - Lưu Thị Phương Chi

  Bài giảng Quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị gồm các nội dung: Tổng quan về quản lý hạ tầng kỹ thuật, cơ sở quản lý hạ tầng kỹ thuật, thực hiện quản lý hạ tầng kỹ thuật, quản lý môi trường đô thị. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Quản lý đô thị.

   70 p kgcc 25/10/2017 51 1

 • Bài giảng Kỹ thuật xử lý chất thải rắn - ThS. Lê Thị Thanh Hương

  Bài giảng Kỹ thuật xử lý chất thải rắn - ThS. Lê Thị Thanh Hương

  Nội dung Bài giảng Kỹ thuật xử lý chất thải rắn nhằm mô tả các phương pháp và kỹ thuật xử chất thải rắn như công nghệ sinh học, công nghệ đốt rác, công nghệ chôn lấp, công nghệ khác. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   7 p kgcc 25/10/2017 89 1

 • Bài giảng Công nghệ Môi trường - GV. Hoàng Vĩnh Phú

  Bài giảng Công nghệ Môi trường - GV. Hoàng Vĩnh Phú

  Bài giảng Công nghệ Môi trường trình bày các nội dung về công nghệ xử lý nước thải, công nghệ xử lý bụi và khí thải, công nghệ xử lý chất thải rắn. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Môi trường.

   375 p kgcc 25/10/2017 66 1

 • Bài giảng Kỹ thuật an toàn và môi trường - Mạc Thị Thoa

  Bài giảng Kỹ thuật an toàn và môi trường - Mạc Thị Thoa

  Bài giảng Kỹ thuật an toàn và Môi trường trình bày về những vấn đề chung về bảo hộ lao động, pháp lệnh bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, kỹ thuật an toàn, phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ nguồn nước và không khí, sản xuất sạch hơn. Mời bạn cùng tham khảo.

   311 p kgcc 25/10/2017 58 1

 • Kết quả ứng dụng thử nghiệm bê tông đầm lăn sử dụng tổ hợp phụ gia (S+T+P) tại hiện trường cho công trình đập Nước Trong

  Kết quả ứng dụng thử nghiệm bê tông đầm lăn sử dụng tổ hợp phụ gia (S+T+P) tại hiện trường cho công trình đập Nước Trong

  Nghiên cứu sử dụng tổ hợp phụ gia Siêu dẻo chậm đông kết thế hệ mới (S) + Tro bay (T) + Polyme (P): (S+T+P) cho bê tông đầm lăn công trình đập Nước Trong đã đạt được cường độ chịu nén ở tuổi 90 ngày từ (29,7 ÷ 32,1) MPa, mác chống thấm W8. Trong khi đó lượng dùng xi măng giảm tới 55 kg/m3 BTĐL, tương ứng với giảm nhiệt độ đoạn nhiệt khoảng...

   6 p kgcc 26/09/2017 69 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số