• Ebook Triết học trong khoa học tự nhiên - Phần 2

  Ebook Triết học trong khoa học tự nhiên - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, nội dung phần 2 của ebook "Triết học trong khoa học tự nhiên" tiếp tục trình bày về Triết học trong khoa học tự nhiên, cụ thể là Triết học trong Hóa học và Triết học trong Sinh học.

   76 p kgcc 26/09/2017 329 1

 • Ebook Triết học trong khoa học tự nhiên - Phần 1

  Ebook Triết học trong khoa học tự nhiên - Phần 1

  Nội dung phần 1 của ebook "Triết học trong khoa học tự nhiên" trình bày về đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu Triết học trong khoa học tự nhiên, Triết học trong Toán học và Triết học trong Vật lý.

   90 p kgcc 26/09/2017 213 2

 • Ebook Hóa học đại cương (Tập 2: Từ lý thuyết đến ứng dụng - In lần thứ 2): Phần 1

  Ebook Hóa học đại cương (Tập 2: Từ lý thuyết đến ứng dụng - In lần thứ 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hóa học đại cương (Tập 2: Từ lý thuyết đến ứng dụng)" trình bày các nội dung: Các khái niệm và định luật cơ bản, nguyên lý I nhiệt động học, nhiệt hóa học, nguyên lý II nhiệt động học, cân bằng và chiều diễn biến của các quá trình hóa học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   158 p kgcc 27/02/2017 232 1

 • Ebook Hóa học đại cương (Tập 2: Từ lý thuyết đến ứng dụng - In lần thứ 2): Phần 2

  Ebook Hóa học đại cương (Tập 2: Từ lý thuyết đến ứng dụng - In lần thứ 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Hóa học đại cương (Tập 2: Từ lý thuyết đến ứng dụng) cung cấp cho người đọc các kiến thức: Dung dịch, dung dịch ion, đại cương về động hóa học, phản ứng oxi-hóa khử và đại cương về điện hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   132 p kgcc 27/02/2017 294 1

 • Ebook Hóa học đại cương (Tập 1: Từ lý thuyết đến ứng dụng - In lần thứ 5): Phần 1

  Ebook Hóa học đại cương (Tập 1: Từ lý thuyết đến ứng dụng - In lần thứ 5): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Hóa học đại cương (Tập 1: Từ lý thuyết đến ứng dụng) do GS. Tào Đình Thức biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức về cấu tạo nguyên tử, hệ thống tuần hoàn các nguyên tố. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   121 p kgcc 27/02/2017 242 1

 • Ebook Hóa học đại cương (Tập 1: Từ lý thuyết đến ứng dụng - In lần thứ 5): Phần 2

  Ebook Hóa học đại cương (Tập 1: Từ lý thuyết đến ứng dụng - In lần thứ 5): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Hóa học đại cương (Tập 1: Từ lý thuyết đến ứng dụng)", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cấu tạo phân tử và liên kết hóa học, các hệ ngưng tụ - Liên kết và cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   184 p kgcc 27/02/2017 273 1

 • Ebook Bài tập hóa lý (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Ebook Bài tập hóa lý (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Cuốn sách "Bài tập hóa lý" được chia thành 6 phần nhằm giúp sinh viên có khái niệm tổng quát hơn trong ôn luyện phần lý thuyết có liên quan để giải bài tập tương ứng. Phần 1 cuốn sách trình bày các bài tập về: Nhiệt độc hóa học, cân bằng pha. Mời các bạn cùng tham khảo.

   82 p kgcc 27/02/2017 250 2

 • Ebook Bài tập hóa lý (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Ebook Bài tập hóa lý (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Bài tập hóa lý", phần 2 trình bày các nội dung: Các hiện tượng bề mặt và hấp thụ, động hóa học và xúc tác, điện hóa học, các hệ phân tán cao. Cuối sách là phần hướng dẫn giải và đáp số cùng phụ lục để người học tiện tham khảo.

   133 p kgcc 27/02/2017 213 2

 • Ebook Sinh lý học động vật và người: Phần 2

  Ebook Sinh lý học động vật và người: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Sinh lý học động vật và người" cung cấp cho người học các kiến thức: Sinh lý hô hấp, sinh lý trao đổi chất và trao đổi năng lượng, sinh lý thân nhiệt, sinh lý bài tiết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   120 p kgcc 29/12/2016 294 2

 • Ebook Sinh lý học động vật và người: Phần 1

  Ebook Sinh lý học động vật và người: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Sinh lý học động vật và người" do PGS.TS. Nguyễn Quang Mai làm chủ biên cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về sinh lý học động vật và người, sinh lý học tế bào, sinh lý máu, sinh lý tuần hoàn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   154 p kgcc 29/12/2016 242 2

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 3 - Hoàng Thu Hương

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 3 - Hoàng Thu Hương

  Chương 3 - Dãy số thời gian trình bày các nội dung: Khái niệm – các loại dãy số thời gian, đánh giá thống kê dãy số thời gian, các phương pháp biểu hiện xu hướng biến động của hiện tượng, dự đoán thống kê ngắn hạn.

   43 p kgcc 30/11/2016 271 2

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 2 - Hoàng Thu Hương

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 2 - Hoàng Thu Hương

  Nội dung chương 2 - Phân tổ và đánh giá thống kê sẽ giúp sinh viên hiểu được các cách thức phân bổ và đánh giá thống kê, các bước thực hiện, tiêu thức phân bổ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p kgcc 30/11/2016 289 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số