Giáo trình Chuẩn bị nơi ương tu hài cấp 2 và thả giống - MĐ01: Ương giống và nuôi tu hài

Giáo trình Chuẩn bị nơi ương tu hài cấp 2 và thả giống - MĐ01: Ương giống và nuôi tu hài là mô đun đào tạo nghề được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành. Nội dung được phân bổ giảng dạy trong thời gian 80 giờ và bao gồm 08 bài. Mời bạn đọc cùng tham khảo.