Giáo trình Bảo quản thủy sản - MĐ05: Thủy thủ tàu cá

Giáo trình Bảo quản thủy sản là 1 trong 7 mô đun của chương trình dạy nghề Thủy thủ tàu cá trình độ sơ cấp. Mô đun Bảo quản thủy sản được biên soạn nhằm phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. Mời bạn đọc cùng tham khảo.