Ebook Vườn rau dinh dưỡng gia đình: Phần 2 - PTS. Nguyễn Văn Hoan

Phần 2 cuốn sách "Vườn rau dinh dưỡng gia đình" sẽ tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung còn lại từ mục VI đến mục IX về kỹ thuật trồng và để giống một số cây rau rất cần thiết trong vườn rau dinh dưỡng gia đình, kỹ thuật để giống các loại rau khác trồng bằng hạt, kỹ thuật để giống các loại rau trồng bằng thân, củ, thân giả, thân ngầm và việc sử dụng rau trong bữa ăn hằng ngày. Hi vọng với cuốn sách này với các kỹ thuật trồng và phương pháp để giống các loại rau sẽ giúp cho bạn đọc xây dựng vườn rau gia đình như ý muốn với đủ các chủng loại.