Ebook Quản lý kinh tế: Kinh tế hộ gia đình ở miền núi (Phần 2) - KS. Phạm Khắc Hồng (biên soạn)

Phần 2 cuốn sách "Quản lý kinh tế: Kinh tế hộ gia đình ở miền núi" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung phần còn lại mục III về những vấn đề thường xuyên phải quan tâm trong quản lý kinh tế hộ, cụ thể: Quản lý vốn, các chính sách đầu tư tín dụng, hạch toán và phân tích kinh tế, học hỏi các hộ gia đình làm ăn giỏi. Cuốn sách là tài liệu góp phần bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất lâm nghiệp theo hướng lâm nghiệp xã hội. Mời bạn đọc tham khảo.