Ebook Nuôi dê ở gia đình: Phần 2 - KS. Nguyễn Khắc Thi

Tiếp theo phần 1, phần 2 của cuốn sách Nuôi dê ở gia đình cung cấp cho các bạn những kiến thức và kỹ năng trong việc nuôi dưỡng và chăm sóc dê; chuồng trại và phòng trị bệnh; cách sử dụng và chế biến các sản phẩm từ dê.