Ebook Kỹ thuật ấp trứng gà, trứng ngan: Phần 1 - TS. Bạch Thị Thanh Dân, ThS. Nguyễn Quý Khiêm

Cuốn sách "Kỹ thuật ấp trứng gà, trứng ngan" của TS. Bạch Thị Thanh Dân và ThS. Nguyễn Quý Khiêm gồm có 6 mục được chia thành hai phần. Phần một giới thiệu đến bạn đọc nội dung mục I và mục II về giới thiệu máy ấp trứng, cấu tạo và các thành phần của trứng.