Ebook Đào ao và dọn ao trước khi thả cá: Phần 2 - NXB Nông nghiệp

Phần 2 cuốn sách "Đào ao và dọn ao trước khi thả cá" hướng dẫn bạn đọc các kỹ thuật, quy trình trong việc dọn ao trước khi thả cả, những điểm cần lưu ý khi dọn ao. Mời bạn đọc cùng đón đọc nội dung 2 phần của cuốn sách.