Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin (IS Development) - Chương 4: Các công cụ hỗ trợ phát triển hệ thống thông tin quản lý

Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin (IS Development) - Chương 4: Các công cụ hỗ trợ phát triển hệ thống thông tin quản lý. Chương này sẽ giới thiệu đến người đọc 2 nội dung chính, đó là: Các công cụ hỗ trợ (Case tools), và các bộ công cụ (Toolsets). Mời các bạn cùng tham khảo.