Bài giảng đại số tuyến tính - ĐH Thăng Long

Bài giảng đại số tuyến tính bao gồm 7 bài, nội dung khái quát các vấn đề về: Khái niệm trường, không gian vectơ và không gian con, cơ sở và số chiều của không gian vectơ, ánh xạ tuyến tính, định thức, ma trận, hệ phương trình tuyến tính. Mời các bạn tham khảo.